Kirjava huntu

Rakkaus psykologian teorioiden valossa

 

Robert Stenberg esitti psykologiassa 1980-luvun lopulla teorian rakkaudesta. Hänen mukaansa rakkaudessa on kolme keskeistä elementtiä intohimo, intiimiys ja sitoutuminen. 
  • Intohimo on paitsi fyysistä vetovoimaa ja seksuaalista halua myös emotionaalista intohimoa, johon liittyy voimakkaita tunteita laidasta laitaan. 
  • Intiimiys puolestaan tarkoittaa suhteen tunnekomponenttia, kahden ihmisen välillä olevaa kiintymystä, läheisyyttä ja ymmärrystä, joka johtaa luottamukselliseen avautumiseen. Intiimiyttä lisää suhteessa jaettava monenlainen tuki, toisen kunnioittaminen, omaisuuden jakaminen ja tahto edistää toisen hyvinvointia. 
  • Sitoutumisella Stenberg tarkoittaa päätöstä rakentaa elämää ja pysyä yhdessä. Se vaatii hänen mukaansa paljon kognitiivista kypsyyttä ja kykyä siirtää tunteen paloa arkipäivän toiminnaksi. 
Sternbergin mukaan rakkaudessa on seitsemän erilaista muotoa, joissa elementit yhdistyvät eri tavoin (ks. taulukko). Rakkaudettomuudessa mikään näistä kolmesta osatekijästä ei ole mukana. Tällöin on kyseessä esim. tavallinen tuttavuus. 
 
PITÄMINEN 
esim. 
ystävyys
intiimiys    
HULLAANTUMINEN   intohimo  
TYHJÄ 
RAKKAUS 
esim. pitkän 
ihmissuhteen 
haaste 
    sitoutuminen
ROMANTTINEN 
RAKKAUS 
intiimiys intohimo  
TOVERILLINEN 
RAKKAUS 
esim. pari 
haluaa pysyä 
yhdessä, vaikka 
intohimo on 
laantunut
intiimiys   sitoutuminen
HULLU 
RAKKAUS
  intohimo sitoutuminen
TÄYDEL- 
LINEN 
RAKKAUS 
intiimiys intohimo sitoutuminen

 

 
Pohdi edellisen pohjalta seuraavia kysymyksiä: 
  • Millaista rakkauden muotoa edustaa 
a) Walterin rakkaus Kittyyn 
b) Kittyn rakkaus Charlesiin 
c) Charlesin rakkaus Kittyyn 
d) Kittyn rakkaus Walteriin? 
  • Millä tavalla Kittyn rakkaus Walteriin kehittyy ajan kuluessa? Millaiset tekijät tähän mielestäsi vaikuttivat? 

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Kirjava huntu

(The Painted Veil)

Ohjaaja: John Curran

Maa: USA Vuosi: 2007

Kesto: 127min Ikäraja: 12

Levittäjä: Nordisk Film Theatrical Distribution

Näyttelijät:
Edward Norton, Naomi Watts, Liev Schreiber, Toby Jones


1920-luvulle sijoittuva rakkaustarina. Oppimateriaali lukiolaisille, teemoina: naisen ja miehen suhde, rakkaus, Kiina, ajankuva

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa