A Moment in the Reeds

Ihmissuhteet, hyvinvointi ja seksuaalisuus

Elokuvan keskiössä on ulkomaille opiskelemaan lähtenyt Leevi sekä Suomeen pakolaisena saapunut syyrialainen Tareq. Leevi kertoo Tareqille miten hän lähti ulkomaille pakoon kodin painostavaa ilmapiiriä; Tareq vuorostaan kertoo saapuneensa vastaavista oloista Suomeen, uuteen kotiinsa. Siinä missä Leevi haluaa pois Suomesta, haluaa Tareq taas asettua aloilleen Suomeen, ja löytää koulutustaan vastaavaa työtä. Leevin tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä auki mutta Ranskaan muuttaminen houkuttelisi nuorta miestä.

1. Tutustukaa MLL:n Nuortennetin Mielen hyvinvointia käsittelevään tekstiin, ja pohtikaa sen kautta Leevin ajatuksia ja tunteita. Mistä syistä Leevi on tyytymätön oloihinsa Suomessa? Minkälaiset asiat painavat hänen mieltään, entä mitä ajatuksia valmistuminen ja tulevaisuus hänessä herättävät? Minkälaista elämää Leevi on viettänyt Ranskassa? Miten tutustuminen Tareqiin muuttaa Leeviä?

2. Palatkaa vielä elokuvaan, ja asettakaa itsenne Leevin ystävän asemaan. Miettikää alla olevan MLL Nuortennetin listauksen pohjalta neuvoja Leeville, miten hän voisi kohentaa vointiaan ja parantaa elämäntilannettaan.

Mielenterveyttä tukevat:

 • Itsensä hyväksyminen ja itsensä kanssa toimeen tuleminen
 • Itsensä arvostaminen
 • Kyky ja halu oppia uutta
 • Itsensä tarpeelliseksi tunteminen
 • Mielekäs tekeminen ja harrastaminen
 • Pettymysten ja vastoinkäymisten kestäminen
 • Kyky selvittää ristiriitoja ja vaikeita tilanteita
 • Joustavuus ja sopeutuminen
 • Hyvät ystävät ja läheiset ihmiset
 • Taito puhua mieltä painavista asioista
 • Hyvät puhevälit vanhempien ja muun perheen kanssa
 • Muiden arvostaminen ja auttaminen

Lähde: MLL Nuortennetti

Itsetunto ja tunteet

3. Tutustukaa MLL Nuortennetin itsetuntoa ja omia tunteita käsittelevään Hyvä minä -tekstiin. Pohtikaa tekstin ja MLL Nuortennetin Ahdistuksen syyt -listauksen pohjalta, miksi Leevillä ei ole seurustelukumppania ja miksi isän tapaaminen tuntuu hänestä raskaalta. Entä miksi taas työt eivät ota sujuakseen mökillä? Pohtikaa myös miksi Tareq saa Leevin avautumaan ja lämpenemään ihmissuhteelle. Mitä Leevi oppii Tareqilta niin itsestään kuin ihmissuhteista?

Seksuaalisuus

1. Pohtikaa MLL Nuortennetin Kaapista ulos -tekstin valossa Leevin seksuaalista suuntautumista, miten hän itse suhtautuu siihen ja miten taas muut ympärillä olevat ihmiset suhtautuvat asiaan.

2. Keskustelkaa vielä lopuksi ryhmän kesken, miten omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan voisi puhua, missä ympäristössä ja kenen kanssa. Ottakaa selvää, mistä ja kenen taholta voi löytää apua omien ajatusten ja tuntemuksien selvittämiseen ja läpikäyntiin. Pohtikaa myös, miten esimerkiksi luokan tai työryhmän ilmapiiriä voisi parantaa asian suhteen, jotta kaikilla olisi hyvä olla.

3. Katsokaa tehtävien pohjaksi Setan tuottama video seksuaalisesta suuntautumisesta ”Moninaisuus on meissä!”  (kesto 20 min). Videosta keskustelemisen pohjana voi käyttää Setan Tukimateriaalia.

 

 

 

 

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

A Moment in the Reeds

(A Moment in the Reeds)

Ohjaaja: Mikko Mäkelä

Maa: Iso-Britannia, Suomi Vuosi: 2017

Kesto: 107min Ikäraja: 16

Levittäjä: Wild Beast Productions ltd.

Näyttelijät:
Janne Puustinen, Boodi Kabbani, Mika Melender, Virpi Rautsiala


Pariisista jurottavan isänsä kesämökille remonttiavuksi saapuva poika kohtaa syyrialaisen apumiehen kesäyössä.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa