Aino ja Alvar Aalto New Yorkin maailmannäyttelyssä 1939. Kuva: Eino Mäkinen/Aallon perhe
Aino ja Alvar Aalto New Yorkin maailmannäyttelyssä 1939. Kuva: Eino Mäkinen/Aallon perhe

Aalto

Naisnäkökulma moderniin arkkitehtuuriin

Aino ja Alvar Aalto saivat kaksi lasta. Ainon kirjeet kertovat hänen tuntemastaan onnellisuudesta kahdesta terveestä lapsestaan. Aalto-elokuva jättää kuitenkin lapset vähemmälle huomiolle keskittyessään arkkitehtipariskunnan keskinäiseen suhteeseen. Siinä missä elokuva nostaa Ainon ja Alvarin rakkaustarinan keskiöön, se myös kuvaa heitä työparina, erinomaisena tiiminä. Heti elokuvan alussa Alvarin Ainolle kirjoittaman kirjeen jälkeen voice-over esittelee Alvarin yhtenä 1900-luvun modernin arkkitehtuurin mestarina. Heti tämän jälkeen Aino esitellään ”modernin naisen perikuvana”: äitinä, arkkitehtinä ja muotoilijana.

Elokuva ikään kuin kirjoittaa uudelleen modernin arkkitehtuurin historiaa tuoden siihen mukaan ja antaen äänen Aino Aallolle, joka vaikutti sekä Aallon luomistyöhön että yksittäisten suunnittelutöiden lopputulokseen. Aina ei ollut varmaa, mikä oli Alvarin ja mikä Ainon suunnittelemaa. Jesse Raatikainen osuvasti kirjoittaakin: ”Molemmat olivat suurempia toistensa seurassa ja kummankin kädenjälki näkyy myös toisen töissä, oli kyse sitten rakennusten arkkitehtuurista tai tuolien muotoilusta.” (Lähde: Episodi - Aalto)

Elokuva nostaa Ainon roolin arkkitehtina ja muotoilijana pimennosta julkisuuteen. Näin se osallistuu samalla suomalaisen arkkitehtuurin historian uudelleenkirjoittamiseen. Vastaavalla tavalla kansalliset elokuvahistoriat on perinteisesti kirjoitettu kanonisoimalla tietyt elokuvat (mies)ohjaajien, elokuvan ns. todellisten auteur-tekijöiden kautta. Vasta myöhemmin elokuvahistorioita on alettu uudelleenkirjoittaa eri näkökulmista, mikä on myös tarkoittanut esimerkiksi naisnäyttelijän esiintuomista miesohjaajan rinnalle ja ylipäätään elokuvan tarkastelua tiimityön tuloksena.

1. Ota selvää modernista arkkitehtuurista.

2. Miten elokuva esittelee suomalaisen modernin arkkitehtuurin Aaltojen kautta?

3. Millä tavalla modernia arkkitehtuuria yleensä luonnehditaan?

4. Ota myös selvää, mitä modernismi tarkoittaa elokuvassa.

5. Vaikka elokuva nostaa Alvar Aallon 1900-luvun modernin arkkitehtuurin yhdeksi suureksi mestariksi, se samaan aikaan tuo esille yhteisön, joka vaikutti häneen ja tietysti Ainon, naisarkkitehtina, muotoilijana, Alvar Aallon työkumppanina ja vaimona. Miten elokuva tarkastelee Aino Aallon uraa?

6. Kerro Ainon roolista vuonna 1935 perustetussa Artekissa.

7. Ota selvää Bauhaus-koulusta ja mieti, miten Bauhaus vaikutti Artekin syntyyn.

 

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Aalto

Ohjaaja: Virpi Suutari

Maa: Suomi Vuosi: 2020

Kesto: 103min Ikäraja: 7

Levittäjä: Storyhill Oy


Rakkaustarina ja kuvaus aikaansa edellä olleesta taiteilijapariskunnasta.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa