Bamse ja jymykello

Eettinen toiminta

Elokuva tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia havaita toiminnan vaikutuksia toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Lapsia voi ohjata muodostamaan omia mielipiteitä ja arvioimaan kriittisesti elokuvassa vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja. Tätä voi tukea esimerkiksi pohtimalla eri kohtauksissa ilmeneviä tilanteita ja kuvattua käyttäytymistä tai tarkastelemalla eri henkilöhahmojen toiminnan motiiveja, käyttäytymistä ja sen seurauksia; toki yhteiseen keskusteluun kannattaa ottaa myös lasta ihmetyttävät kysymykset. 

Tunteiden ilmaisuun, käyttäytymiseen ja sen seuraamuksiin sekä oikean ja väärän kysymyksiin perehtyminen lasten kanssa on osa eettistä kasvatusta, jonka tarkoituksena on ohjata lasta eettiseen ja vastuulliseen toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Lisäksi lasten kehitystä tuetaan niin, että he oppivat toimimaan sekä käyttämään osaamistaan toisten hyväksi. 

Juuri tätä Bamse ja jymykello -elokuvassa korostetaan. Sekä Kasimir Kettu että Bamse toimivat elokuvassa yhteisön hyväksi, mutta toiminnan motiivit eroavat toisistaan. Siksi tämän elokuvan avulla on mielekästä tutkailla myös toiminnan taustalla vaikuttavia pyrkimyksiä ja keskustella lasten kanssa toimintaan virittävistä tarkoitusperistä ja niiden oikeutuksesta. Pyhittääkö tarkoitus keinot, kun Kasimir Kettu ryhtyy kiltiksi ja kaupungin uudeksi sankariksi? Mitä Kasimir Kettu ylipäätään pyrki tavoittelemaan käyttäytymisellään? Oliko hän joka tilanteessa iloinen suunnitelmiensa toteutumisesta? Vai mahtoiko hän myös kokea ristiriitaisia tunteita?

On hyvä muistaa, että kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on tärkeää lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. Elokuva tarjoaa lapsille mahdollisuuksia asettautua toisten asemaan ja pohtia toimintaa ja tunteita elokuvassa esiintyvien hahmojen kautta. Elokuvan moraalinen arviointi ja arvottaminen ovatkin olennaisia tekijöitä elokuvalle muodostuvien merkitysten kannalta. Merkityksiin päästään kiinni myös keskustelemalla miten lapsi suhtautuu tiettyyn hahmoon ja hahmon toteuttamaan toimintaan. Elokuvakokemuksen purkaminen yhdessä on tärkeää myös siksi, että lapsen näkemykset elokuvasta auttavat aikuisia ymmärtämään lasten kulttuurisia ja moraalisia arvoja ja tapaa arvottaa ihmisten toimintaa.

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Bamse ja jymykello

(Bamse och dunderklockan)

Ohjaaja: Christian Ryltenius

Maa: Ruotsi Vuosi: 2019

Kesto: 63min

Levittäjä: Nordisk Film

Näyttelijät:
Suomalaiset äänet: Jussi Vatanen, Jaakko Saariluoma, Sanna Majuri, Maria Ylipää


Aiemmista elokuvista tutut Bamse ja hänen ystävänsä vievät katsojat seikkailuun niin maalla kuin merellä. Bamse ja jymykello -elokuvassa Bamse oppii jotakin tärkeää; olemalla oma itsensä pääsee pidemmälle kuin uskoisikaan. Se on asia, joka Kasimir Ketun olisi myös hyvä ymmärtää.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa