Crash

Näkökulmia arjesta selviytymiseen kuluttaja- ja mediakasvatuksen keinoin

Tämä oppimateriaali on mediakasvatusaineistoa, jossa lähtökohtana käytetään elokuvaa Crash. Aineistossa saavutetaan elokuvakasvatuksen keinoin kriittisen ajattelun tavoitteita. Tämän aineiston tehtävät on pyritty rakentamaan toiminnallisiksi ja opiskelijoita kriittiseen ajatteluun aktivoiviksi. Aineistossa ei pyritä antamaan valmiita toimintamalleja tai mielipiteitä, vaan aktivoidaan oppijaa havaitsemaan ja arvioimaan yhteiskunnan ilmiötä kriittisesti.

Aineistoa käyttäessään oppilaitos voi  myös jakaa aineiston osioita eri opintokokonaisuuksien luennoilla. Aineisto sopii erityisesti yhteiskunnallisten aineiden ja asiakaslähtöisen toiminnan käsittelyyn.

Opetusaineisto vastaa osaltaan seuraaviin opettajan kasvattajan ammattitaitovaatimuksiin.

Opiskelija oppii

 • arvioimaan omaa toimintaansa suhteessa suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja toimintatapoihin
 • arvioimaan oman toimintansa ja asiakkaan toiminnan ja työyhteisön toimintakulttuurin merkitystä asiakastilanteissa
 • arvioimaan ammattilaisen vastuuta palveluiden turvallisuudesta
 • toimimaan tietoisesti eettisesti ja ammatillisesti kestävien toimintaperiaatteiden mukaisesti.
 • miten voi edesauttaa aikuisten ja lasten yhteisössä hyvän ilmapiirin syntymistä
 • ymmärtämään mitä merkitystä on sillä, että he kunnioittavat lapsen, lapsen vanhempien ja toistensa kokemuksia ja mielipiteitä ja työskentelevät kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti.
 • oppii pohtimaan turvallisuutta fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaaliset ympäristöissä sekä erilaisia materiaaleja ja välineitä turvallisuuden näkökulmasta
 • ymmärtämään mikä merkitys on kuluttajan tiedoilla ja taidoilla asiakkaana ja arkielämässä selviytymisessä

Elokuvakasvatuksen osalta opiskelija

 • tunnistaa onko kyseessä realistinen vai fiktiivinen teksti. Ymmärtää elokuvan kielioppia, esim. kuvakoot jne. Ymmärtää kerrontamuotoja. (5-7 v)
 • tunnistaa tapoja, joilla esitetään sellaista, jota ei ole todella tapahtunut, kuten mediaväkivalta jne. Tutustuu argumentteihin, joilla puolustetaan ja vastustetaan sensuuria ja ikärajoja. (7-11 v)
 • selittää kuinka sosiaaliset, tapahtumat ja ideat on representoitu käyttäen termejä ’stereotyyppi’, ’autenttinen’, ’representaatio’. Selittää esteettisiä arvoja ja argumentoi vaihtoehtoisista esitystavoista. (11-14 v)
 • keskustelee teksteistä ja arvioi niitä, joissa on vahvoja sosiaalisia ja ideologisia viestejä käyttäen termejä ’propaganda’ ja ’ideologia’. (14-16 v)
 • keskustelee ja arvioi tekstejä käyttäen termejä ’hegemonia’ ja ’diegesis’. Kuvailee ja selostaa erilaisia realismin tasoja, selittää esteettisen tyylin ja sosiaalisen/poliittisen merkityksen suhdetta. (16-18 v)

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Crash

(Crash)

Ohjaaja: Paul Haggis

Maa: USA / Saksa Vuosi: 2005

Kesto: 114min Ikäraja: 12

Levittäjä: Scanbox Entertainment Finland Oy

Näyttelijät:
Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Jennifer Esposito, William Fichtner, Brendan Fraser, Thandie Newton, Ryan Phillippe, Terrence Howard, Chris \\\"Ludacris\\\" Bridges, Larenz Tate, Michael Penã


Enkelten kaupungin ulkokultaisen pinnan alla ihmiset elävät pelkojensa ja ennakkoluulojensa orjina. Mitä enemmän asukkaat yrittävät lukita talojaan ja tunteitaan, sitä kohtalokkaammin seurauksin he törmäävät toisiinsa.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa