Mustang (2015)
Mustang (2015)

Globaalikasvatus

Ihmisen historia on kulttuurien historiaa. Tärkeimpinä nykyisistä kulttuureista pidetään kiinalaista, intialaista, islamilaista ja länsimaista kulttuuria. Nuorin niistä on islamilainen kulttuuri, jolla silläkin on ikää yli tuhat vuotta. Kulttuureja onkin sanottu pitkäikäisimmiksi ja kestävimmiksi ihmisten tekemistä liitoista. Suurin osa ihmisistä eri puolilla maapalloa on elänyt meidän päiviimme saakka omissa kylissään maata viljellen ja karjaa kaitsien. Vasta teollinen kulttuuri on mahdollistanut kaupungistumisen ja muuttoliikkeet. Opiskelu ja työ ulkomailla, turismi ja valitettavan usein myös pakolaisuus ovat tehneet kulttuurien kohtaamisista entistä jokapäiväisempiä ilmiöitä.

On väitetty, että nykyisessä globaalissa taloudessa ja tietoverkkojen maailmassa kulttuurit samankaltaistuvat. Onko kysymyksessä kielteinen vai myönteinen asia, riippuu näkökulmasta. Kulttuurisen monimuotoisuuden häviäminen köyhdyttäisi ihmiskuntaa. Toisaalta maailmanlaajuiset kontaktit hyödyttävät kaikkia. Jokainen kulttuuri tarvitsee tietoja ja taitoja, mutta kaikkea ei ole pakko itse keksiä eikä kaikkea itse osata. Kuten ihmiset niin myös kulttuurit tarvitsevat toisiaan.

(Lähde: http://www02.oph.fi/etalukio/historia/kulttuurit/kulttuurit.html)

Valkokankaalla on voima viedä katsoja teatterinpenkiltä vierailemaan kaukaisissa maissa ja tutustumaan vieraisiin kulttuureihin. Elokuva tuo parhaimmillaan vieraan kulttuurin lähelle saamalla katsojan samastumaan elokuvan henkilöihin, toisen kulttuurin edustajiin. Samastumisen ja tunne-elämysten kautta hyvinkin kaukaiselta tuntuvat ihmiset ja kulttuurit tulevat lähelle ja alkavat tuntua tutuilta. Elokuva onkin erinomainen kulttuuri- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen väline.

Elokuvan alkuaikoina elokuvan kielestä visioitiin universaalia kieltä, joka ylittäisi kulttuurirajat. Vaikka tämä toive onkin osoittautunut liian optimistiseksi, tietyllä tavalla elokuva kykenee visuaalisella kielellään pääsemään kieli- ja kulttuurirajojen tuolle puolen ja ehkäpä jopa tavoittamaan tunteen kulttuurien monimuotoisuuden alla piilevästä yleisinhimillisyyden olemuksesta. Monikulttuurisuuden ymmärtämisen merkitys kasvaa globalisoituvassa maailmassa jatkuvasti, elokuva on luonteva väline aiheen haltuun ottamiseen ja käsittelyyn myös koulussa.

Koulukinon teemapaketteihin on koottu elokuvatärppejä ja oppimateriaaleja eri aiheista. Teemapaketteja löytyy monipuolisesti hyvän mielen elokuvista globaalikasvatukseen, historiallisista elokuvista kasvukertomuksiin ja sateenkaariaiheista kotimaisen elokuvan helmiin.

 

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa