2009-11-03 14:01:03

Elokuvakasvatuskyselyn tulokset

KOULUISSA KATSOTAAN JA K√ĄSITELL√Ą√ĄN ELOKUVAA

Koulukino ry toteutti tämän vuoden elokuussa elokuvakasvatuskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää opettajien ajatuksia ja mielipiteitä elokuvien katsomisesta koulussa ja siihen perustuvasta elokuvakasvatuksesta.

Elokuvakasvatus kuuluu kouluun

Kyselyn pohjalta voidaan todeta, että elävät kuvat ovat osa koulun arkea. Kyselyyn vastanneista 385 opettajasta 73 % kertoo käyttävänsä elokuvaa opetuksessa. Elokuvien käyttö osana opetusta kiinnostaa laajasti eri kouluasteiden ja oppiaineiden opettajia. Yli 90 % vastanneista, elokuvaa käyttävistä opettajista pitää kouluissa tehtävää elokuvakasvatusta tärkeänä.

Opettaja tarvitsee elokuvakasvatuksen työkaluja

Kyselyyn vastanneet opettajat olivat sitä mieltä, että pelkkä elokuvan katsominen ei koulussa riitä, vaan nähdyn käsittely on oleellinen osa elokuvakasvatusta. Vastausten perusteella opettaja kaipaa elokuvakasvatustyönsä tueksi materiaalia ja vinkkejä elokuvien käsittelyyn ja analysointiin oppilaiden kanssa. Lisäksi opettajat kaipaavat yksinkertaisia esityslupakäytäntöjä. Epätietoisuutta tuntuu olevan muun muassa siinä, millainen esittäminen on laillista ja millainen laitonta, mistä koulut voivat hankkia lupia ja mitä elokuvia ne kattavat.

Rahanpuute hankaloittaa koulujen elokuvakasvatusta

Moni kyselyyn vastanneista opettajista nostaa rahanpuutteen kouluajalla tapahtuvaa elokuvien esittämistä, elokuvateatterissa käymistä ja muuta elokuvakasvatusta estäväksi seikaksi. Opettajat muun muassa veisivät oppilaitaan mielellään elokuvateatteriin, mutta koulujen määrärahat eivät monessa tapauksessa riitä tällaiseen toimintaan.


Kyselyraportti julkaistaan Koulukinon www-sivuilla 9.11. Halutessasi lisätietoja tai kyselyraportin etukäteen ota yhteyttä:


toiminnanjohtaja
Outi Freese
0400-746 862
outi.freese@koulukino.fi

projektisuunnittelija
Rauna Rahja
050-339 29 53
rauna.rahja@koulukino.fi


« Takaisin

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa