2016-08-15 20:15:00

Back to school! Elokuvakasvatuksesta tukea uusien opetussuunnitelmien toteuttamiseen.

Uusi elokuvakasvatuslukuvuosi alkaa uuden opetussuunnitelman imussa. Opetussuunnitelman muutos tuo kouluihin uusia käsitteitä monilukutaidosta ekososiaaliseen sivistykseen ja painottaa aktiivista, yhteisöllistä ja tutkivaa oppimista.
 

Koulukinossa uudet opetussuunnitelmat on otettu ilolla vastaan. Elokuvakasvatus ja sen menetelmät palvelevat erinomaisesti uusien opetussuunnitelmien haltuunottoa ja niiden tavoitteiden toteutumista. Esimerkiksi lukukauden avaus Angry Birds -elokuva ja sen oppimateriaali auttaa hyödyntämään monilukutaidon pedagogiikkaa ja korostaa yhä tärkeämmäksi muodostuvaa kriittisen medialukutaidon otetta. 

 

Elokuva monialaisena taidemuotona soveltuu hyvin oppiainerajat ylittävään opetukseen sekä ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Parhaiten tiettyihin laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin sopivat oppimateriaalit löytyvät Koulukinon sivuilta aihetunnisteilla: L1 (ajattelu ja oppimaan oppiminen), L2 (kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu), L3 (itsestä huolehtiminen ja arjen taidot), L6 (työelämätaidot ja yrittäjyys), L7 (osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen), monilukutaito sekä TVT (tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen). 
« Takaisin

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa