© Warner Bros. Entertainment Inc.
© Warner Bros. Entertainment Inc.

Just Mercy

Vankila, rangaistuksen oikeutus ja oikeudenmukaisuus

1. Selvitä, mitä tarkoittavat retributiivinen rangaistusteoria, terapeuttinen rangaistusteoria ja peloteteoria eli preventiivinen rangaistusteoria.

 • Mitä näistä rangaistusteorioista tunnistat käytettävän argumentteina vankilatuomion tai kuolemanrangaistuksen puolesta Just Mercy -elokuvassa?
 • Ovatko elokuvassa esitetyt perustelut rangaistuksille oikeutettuja?
 • Ovatko argumentit niiden puolesta muuten mielestäsi oikeutettuja? Perustele vastauksesi.

2. Etsi tietoa kuolemanrangaistuksesta ja sen perusteluista.

 • Missä kaikkialla maailmassa kuolemanrangaistus on käytössä?
 • Paljonko ihmisiä tuomitaan vuosittain kuolemaan näissä maissa, onko maiden välillä eroja?
 • Onko kuolemanrangaistus tehokas keino ehkäistä rikollisuutta?
 • Mitä argumentteja löydät kovien rangaistuksien puolesta ja niitä vastaan?
 • Ovatko nämä argumentit mielestäsi päteviä? Perustele vastauksesi.

3. Etsi tietoa norjalaisesta ja amerikkalaisesta vankila- ja rangaistusjärjestelmästä.

 • Mitä eroavaisuuksia löydät?
 • Minkälaiseen rangaistuskäsitykseen nämä järjestelmät nojaavat?
 • Kumpi järjestelmä ehkäisee rikoksia tehokkaammin?
 • Mikä selittää Yhdysvaltojen ja Norjan välisiä eroja vankien lukumäärässä tai prosentuaalisessa osuudessa suhteessa maiden koko väestöön?

Voit aloittaa tutustumisen esimerkiksi dokumenttisarjan The Pohjoismaat jaksosta 1: Vankila.

4. Tutustu vankitilastoihin Yhdysvalloissa.

 • Vertaa Yhdysvaltojen vankitilastoja maailmanlaajuisesti muihin maihin, mitä huomaat?
 • Mitä selityksiä eroille muun maailman ja Yhdysvaltojen välillä löydät?
 • Miten vangit ovat jakautuneet etnisen taustansa perusteella Yhdysvalloissa?
 • Miten näiden tietojen valossa voisi selittää Just Mercy -elokuvan tapahtumia ja historiallista taustaa?

Voita aloittaa esimerkiksi hakusanoilla incarceration rate, criminal justice facts

5. Etsi tietoa Stanfordin vankilakokeesta ja sen tuloksista. Analysoi vanginvartijoiden käytöstä ja vankien kohtelua Just Mercy -elokuvassa Stanfordin vankilakokeen tuloksien valossa.

6. John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaan kuuluvat "tietämättömyyden verho" sekä "eroperiaate" ovat käsitteellisiä työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida yhteiskunnallisten instituutioiden ja toimintojen oikeudenmukaisuutta. Tutustu Rawlsin teoriaan ja arvioi sen pohjalta oikeuslaitoksen toimintaa Just Mercy -elokuvassa.


 

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Just Mercy

(Just Mercy)

Ohjaaja: Destin Daniel Cretton

Maa: Yhdysvallat Vuosi: 2019

Kesto: 137min Ikäraja: 12

Levittäjä: SF Studios

Näyttelijät:
Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson


Tositapahtumiin perustuva draama oikeusjärjestelmän rakenteellisesta rasismista ja syrjinnästä.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa