Liikkumavara

Ennen elokuvan katsomista

1. Ovatko puolueet tuttuja? Mitkä puolueet muodostavat hallituksen ja mitkä opposition? Entä mitkä puolueet kuuluvat mielestänne vasemmistoon ja mitkä oikeistoon?
 
2. Valitkaa puolue, jonka periaatteisiin ja puolueohjelmaan tutustutte sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Kannattanee valita keskustan, kokoomuksen, sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden välillä.
Tietoja puolueista löytyy puolueiden www-sivuilta:
Voitte halutessanne tutustua myös dokumentissa esiintyvien kansanedustajien sivuihin:
Juha Rehula (kesk. valiokunnan pj)
 
Seuratkaa elokuvaa katsoessanne valitsemaanne kansanedustajaa. Miten hyvin edustajan dokumentissa esittämät arvot sopivat yhteen puolueen periaatteiden ja edustajan omien ajatusten kanssa? Minkälaisen kuvan edustajan toiminnasta saa dokumentin perusteella?
 
3. Kirjatkaa ylös mielikuvianne eduskuntatyöskentelystä. Mitä kansanedustajan päivittäiseen työhön kuuluu? 
 
Lisätietoa:
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä, Juva 1998.
Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Liikkumavara

(Liikkumavara)

Ohjaaja: Annika Grof

Maa: Suomi Vuosi: 2009

Kesto: 89min

Levittäjä: Pirkanmaan elokuvakeskus (www.elokuvakeskus.fi)

Näyttelijät:
Suomen eduskunta


Demokratiaa käsittelevä dokumentti seuraa kansanedustajien hektistä työtä eduskunnassa ja vie katsojan politiikan kulissien taakse. Oppimateriaali on suunniteltu yhteiskuntaopin opetukseen erityisesti lukioikäisille.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa