Machines

Dokumenttielokuva

Rahul Jainin ohjaama Machines on dokumenttielokuva. Dokumenttielokuvaan liitetään usein tiiviisti määritelmä totuudellisuudesta, eli se mitä näemme elokuvan myötä, on totta ja oikeasti tapahtunut. Mutta myös totuus ja totena väitetty on aina jonkun tai joidenkin välittämää totuutta. Elokuvallakin on aina tekijänsä ja tekijällä intentionsa, dokumenttielokuvakin on siis tekijöiden tulkintaa totuudesta.

Dokumentaristi Jouko Aaltonen määrittelee dokumenttielokuvaa seuraavasti:

”Dokumenttielokuvalla tehdään jotain maailmaan, yhteiskuntaan, instituutioihin tai yksittäisiin ihmisiin kohdistuvaa.”

”Dokumenttielokuva ei ole koskaan tyhjiössä, vaan se on erityisen riippuvainen ympäröivästä yhteiskunnasta ja maailmasta.”

”Dokumenttielokuvaa on kuvattu vasaraksi ja aseeksi. Sen avulla voidaan vaikuttaa ihmisiin ja muuttaa maailmaa.”

”Dokumenttielokuvan on oltava uskottava ja katsojan on voitava luottaa siihen.”

”Tilanteiden provosoiminen, järjestäminen tai uudelleen esittäminen ovat hyväksyttyjä dokumenttielokuvan keinoja.”

”Se, että dokumenttielokuva näyttää kameran mekaanisesti vangitsemia hetkiä maailmasta, ei vielä takaa elokuvan totuudenmukaisuutta. Sitä ei takaa mikään muu kuin tekijän rehellisyys.”

Lähde: Aaltonen, Jouko. Seikkailu todellisuuteen. Dokumenttielokuvan tekijän opas. Like, 2011.
 • Miten Jainin dokumentti on rakennettu? Minkälaisista elementeistä elokuva rakentuu? Onko asiat esitetty katsojan kannalta selkeästi?
 • Miten tekijän kädenjälki näkyy tai kuuluu dokumentissa? Voiko katsoja pitää häntä luotettavana ja uskottavana? Voiko tekijän kertomaa tarinaa Gujaratin tekstiilitehtaasta pitää totuudenmukaisena?
 • Miten ja minkälaisina eri osapuolet (työntekijät, johtoporras, ostajat) näyttäytyvät dokumentissa? Vaikuttavatko he luotettavilta ja rehellisiltä vai joutuvatko he kenties naurunalaisiksi? Onko tekijä vaikuttanut asiaan jollain tavalla vai ovatko osapuolet itse ajaneet itsensä ko. tilanteeseen?
 • Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä, mitä kaikkea dokumentintekijä joutuu huomioimaan lähtiessään tekemään elokuvaa.

 

Dokumenttielokuvan tekijän vastuu ja etiikka

Dokumenttielokuvan keskiössä ovat usein ihmiset, heidän tekemisestä ja sanomisensa; mitä persoonallisempia ihmiset ovat, sitä helpommin he herättävät huomiota ja kiinnostusta katsojassa. Dokumentaristi Jouko Aaltonen kirjoittaa, että hyvällä dokumenttielokuvan henkilöllä on elämässään tavoitteita tai päämääriä, joiden edistämiseksi hän toimii. Päähenkilön tulee olla uskottava ja kiinnostava, mieluusti myös sympaattinen, sillä se helpottaa katsojan samastumista henkilöön.

Mitä tulee elokuvan tekijän rooliin, Aaltonen kirjoittaa, että dokumenttielokuvan tekijä on vastuussa kuvaamastaan ihmisestä. Fiktiossa roolihenkilö lakkaa olemasta, kun kuvaukset päättyvät, mutta dokumentissa ihminen jatkaa elämäänsä. Elokuva ja sen julkistaminen voivat vaikuttaa päähenkilön elämään, sekä positiivisesti että negatiivisesti.

Dokumenttielokuvaa tehtäessä tekijä löytää itsensä eettisten kysymysten ääreltä. Etiikalla tarkoitetaan tiedettä, joka tutkii moraalia. Keskeisimpiä asioita ovat moraaliset arvot ja normit sekä hyvän ja pahan käsitteet. Lisäksi etiikassa käsitellään oikean ja väärän problematiikkaa. Moraalilla taas tarkoitetaan yhteiskunnan ja yhteisön yleistä käsitystä hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä.

Aaltonen on päätynyt seuraavanlaiseen jaotteluun dokumenttielokuvan eettisten kysymysten osalta:

 • tekijän rehellisyys omaa itseään kohtaan tekijänä ja taiteilijana
 • tekijän eettisyys elokuvan kohdetta kohtaan
 • eettiset kysymykset, jotka koskevat tekijän suhdetta yleisöön
 • tekijän eettisyys rahoittajia kohtaan

Dokumenttielokuvan tekemisen tueksi ei ole olemassa varsinaista kirjoitettua eettistä säännöstöä. Kukin tekijä määrittelee itse, millaisia eettisiä valintoja elokuvassaan tekee suhteessa itseen, kohteeseen ja yleisöön. Aaltosen näkemyksen mukaan monet dokumenttielokuvan tekijät tekevät eettiset päätöksensä intuitioonsa luottaen, usein jopa tiedostamattaan.

Pohtikaa tämän pohjalta seuraavia kysymyksiä:

 • Minkälaisia tunteita dokumenttielokuva herättää sinussa? Nouseeko joku tietty kohtaus tai henkilöhahmo erityisesti esille?
 • Miten dokumentin tekijä suhtautuu kuvattaviin kohteisiin? Minkälaisen lähestymistavan hän on valinnut? Saako joku henkilö erityisen paljon huomiota, tai nostetaanko jotain tiettyä näkökulmaa muita enemmän esille?
 • Minkälaisia päätöksiä dokumentin tekijä on joutunut tekemään niin elokuvan suunnittelu-, kuvaus- kuin leikkausvaiheessa. Nouseeko dokumentissa esille kohtauksia tai jaksoja, joissa tekijän etiikka nousee erityisesti esille tai se voitaisiin jopa kyseenalaistaa?
Lähteet:
Aaltonen, Jouko (2011): Seikkailu todellisuuteen. Dokumenttielokuvan tekijän opas. Like.
Aaltonen, Jouko (2006): Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa. Like.
Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Machines

(Machines)

Ohjaaja: Rahul Jain

Maa: Intia, Saksa, Suomi Vuosi: 2016

Kesto: 71min Ikäraja: 7

Levittäjä: Pirkanmaan elokuvakeskus

Näyttelijät:
Dokumentti


Dokumenttielokuva työstä, koneista ja työläisistä Intian Gujaratissa sijaitsevassa suuressa tekstiilitehtaassa, jossa kankaita painetaan kuin puoli vuosisataa sitten.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa