Kuva: Oktober Oy
Kuva: Oktober Oy

Miehiä ja poikia

Opettajalle

Suurin osa oppimateriaalin tehtävistä on laadittu niin, että ne voidaan opettajan oman harkinnan mukaan toteuttaa joko koko ryhmän kanssa tai pienissä ryhmissä keskustellen, suullisesti tai kirjallisesti, yksilöllisesti vihkotehtävinä tai kirjoitelman pohjana, toiminnallisesti esimerkiksi oppimiskahvila -menetelmällä. Muutamiin yksittäisiin tehtäviin liittyy työskentelytapaa tai sisältöä koskevia huomioita tai lisämateriaaleja, joista tarkemmin alla:

Lämmittelytehtäviä

Lämmittelytehtävien tarkoituksena on virittää oppilaat tarkastelemaan elokuvaa keskeisten teemojen ja tulevien tehtävien näkökulmasta. Tehtävät voi teettää joko itsenäisesti tai ryhmissä. Etenkin tehtäviin 1 ja 2 kannattaa pyytää kirjoittamaan vastaukset ylös, jotta niitä voidaan verrata elokuvan katsomisen jälkeen myöhempien tehtävien vastauksiin. Tehtäviä ei välttämättä tässä vaiheessa tarvitse purkaa, sillä niitä käsitellään elokuvan katsomisen jälkeen.

Peruskysymyksiä elokuvasta

Peruskysymysten kautta voidaan tarkastella elokuvaa ja sen kerrontaan liittyviä erityispiirteitä, sekä elokuvaan lajina liittyviä käsitteitä. Halutessaan tässä yhteydessä voi käsitellä laajemminkin esimerkiksi leikkaukseen ja kerronnan etenemiseen liittyviä seikkoja. Tähän löytyy hyviä materiaaleja esimerkiksi KAVIn Elokuvapolku -sivustolta.

Dokumentti rakentaa todellisuutta

Tehtävät 1 ja 2:

Pyydä oppilaita kirjoittamaan 1. tehtävän vastaukset paperille. Tässä vaiheessa voidaan keskustella yhteisesti elokuvan mieshahmoista ja mieskuvasta. Tämän jälkeen oppilaat voivat työskentelytavasta riippuen joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä vertailla 1. ja 2. tehtävän vastauksia lämmittelytehtävien vastaavien kysymysten vastauksiin.  Keskustelkaa havaintojen pohjalta seuraavista kysymyksistä:

  1. Miten fiktiivisten elokuvien ja dokumenttielokuvan mieskuvat eroavat toisistaan? Mistä ero voisi johtua?
  2. Vastaako elokuvien mieskuva mielestäsi todellisuutta? Miksi/miksi ei?
    1. Fiktiivisissä elokuvissa
    2. Miehiä ja poikia -dokumentissa
  3. Mikä merkitys elokuvien luomalla mieskuvalla on siihen, miten miehet todellisessa maailmassa suhtautuvat itseensä tai miten muut suhtautuvat heihin? Entä muut sukupuolet tai ihmisryhmät? (Vrt. lämmittelytehtävien kysymykset 3. ja 4.)

Tehtävä 3:

Tässä yhteydessä voidaan pohtia, miksi elokuvassa on pelkkiä miehiä? Miksi juuri nyt on haluttu tehdä elokuva, jossa nimenomaan miesten ääni tuodaan esiin? Toisaalta voidaan miettiä, millaista miesten ryhmää elokuva edustaa. Miksi kaikki elokuvan miehet esimerkiksi ovat valkoihoisia, suomenkielisiä ja yli 30-vuotiaita?

Tehtävät 4 ja 5:

Graafi alkoholinkäytöstä Suomessa 2017:


 

Graafi huoltajuustilastoista 2017:


 

Kooste tasa-arvoon liittyvistä tilastoista 2018:

 

Sukupuolen moninaisuus

Tehtävä 4

Määritelmät löytyvät THL:n sivuilta.

tai SETA:n Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivuilta.

Mediakasvatuksen oppimateriaali sukupuolen ja kehon moninaisuudesta

http://mediataidekasvattaa.fi/oppimateriaalit/queer-bodies-2/


Lisätietoa ja materiaaleja

Älä oleta – normikriittinen opas opettajalle

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus – koottua tietoa sukupuolen moninaisuudesta

Sukupuolena ihminen – tietokirja ja dokumenttiprojekti transsukupuolisista suomalaisista

Opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji -opas tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa

 

 

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Miehiä ja poikia

(Miehiä ja poikia)

Ohjaaja: Joonas Berghäll

Maa: Suomi Vuosi: 2019

Kesto: 83min Ikäraja: 7

Levittäjä: Baloa Pictures Oy


Dokumenttielokuva suomalaisista isistä, miehistä ja pojista sekä heidän rakkaudestaan, toiveista ja elämänmenostaan.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa