Kuva: Oktober Oy
Kuva: Oktober Oy

Miehiä ja poikia

Sukupuolen moninaisuus

1. Pohtikaa, mistä mieheys/naiseus koostuu. Kootkaa yhteisesti näkyviin miehiin liittyviä piirteitä, harrastuksia, arvoja, ammatteja jne. otsikon ”miehet/pojat” -alle. Tehkää siten samankaltainen listaus otsikon ”naiset/tytöt” alle. Vaihtakaa lopuksi otsikot päittäin ja pohtikaa, mitkä kohdat otsikoiden alla pitävät edelleen mielestänne paikkansa, mitkä eivät ja miksi näin on?

2. Mistä sukupuoli koostuu? Mikä sen määrittää ja mistä sen voi tunnistaa? Pätevätkö nämä seikat kaikissa tapauksissa?

3. Tutustukaa sukupuolen määrittelyyn liittyviin näkökulmiin THL:n sivuilla. Millaisia ongelmia sukupuolen kaksijakoiseen määrittelyyn voi liittyä?

4. Selvittäkää seuraavien sukupuolen moninaisuuteen liittyvien termien merkitys:
androgyyniys, cis-sukupuolisuus, intersukupuolisuus, muunsukupuolisuus, transsukupuolisuus, transvestisuus, maskuliinisuus, feminiinisyys.

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Miehiä ja poikia

(Miehiä ja poikia)

Ohjaaja: Joonas Berghäll

Maa: Suomi Vuosi: 2019

Kesto: 83min Ikäraja: 7

Levittäjä: Baloa Pictures Oy


Dokumenttielokuva suomalaisista isistä, miehistä ja pojista sekä heidän rakkaudestaan, toiveista ja elämänmenostaan.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa