Säilöttyjä unelmia (2012). Oktober Oy.
Säilöttyjä unelmia (2012). Oktober Oy.

Näin käytät oppimateriaaleja

Elokuva on loistava pedagoginen väline: se antaa mahdollisuuden keskustella erilaisista aiheista, tutustua vieraisiin kulttuureihin, kokea elämyksiä ja samastumisen tunteita ja laajentaa ymmärrystä itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Samalla elokuvasta on lupa nauttia! Tärkeintä on jakaa elokuvakokemus yhdessä.

Elokuviin liittyvät oppimateriaalit ovat Koulukinon verkkosivuilla vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa kaikkeen ei-kaupalliseen käyttöön. Oppimateriaalien on tarkoitus syventää elokuvan sisältöön liittyvien teemojen käsittelyä, elokuvanlukutaitoa ja elokuvaelämystä.

Oppimateriaaleja löytyy kaikille luokka-asteille esiopetuksesta toisen asteen opetukseen. Useat oppimateriaalit ovat laajoja kokonaisuuksia tietopaketteineen, mutta niistä on aina helppo poimia omaan opetustyöhön sopivat osuudet. Tutustu myös sopivan elokuvan valitsemiseen opastaviin ohjeisiin.

Kohderyhmästä ja oppimateriaalin teemoista riippuen elokuvien käsittelytavat vaihtelevat laajastikin. Elokuva ja oppimateriaali voivat toimia esimerkiksi tiedonhaun, ryhmätyötaitojen tai tunnetaitojen harjoittelun välineenä. Keskustelutehtävät kannustavat pohtimaan ja perustelemaan. Oppimateriaalit sisältävät runsaasti myös kirjoitus- ja analysointitehtäviä sekä erilaisia kuvataiteen, musiikin ja liikunnan tehtäviä. Elokuva sopii hyvin ilmiöoppimiseen ja eri oppiaineiden yhteisiin aihekokonaisuuksiin. Lisäksi oppimateriaalimme kattavat elokuvakerronnan ja -kulttuurin perusteet kuvakulmista elokuva-arvosteluun.

Oppimateriaalien tekijät ovat luokanopettajia, lastentarhanopettajia, aineenopettajia ja eri alojen erityisasiantuntijoita.

Mikäli haluat syvemmälle elokuvakasvatuksen saloihin, tutustu kirjaamme Elokuvakasvatuksen opas.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa