Kuva: Joonas Pulkkanen
Kuva: Joonas Pulkkanen

Neiti Aika

Storytelling

Neiti Aika on varsinainen storytelling- eli tarinankerronta-elokuva. Tarinankerronta on ollut olennainen osa kulttuuria jo muinaisista ajoista lähtien. Esimerkiksi luolamaalauksia voidaan pitää varhaisina tarinankerronnan muotoina. Suullinen tarinankerronta edelsi kirjoitusta. Laulut, kansansadut, myyttiset tarinat jne. ovat kaikki tarinankerronnan eri muotoja. Tarinoihin on aina liittynyt laajempi kulttuuris-historiallinen merkitys. Tarinoita kerrotaan, jotta ymmärtäisimme ja hahmottaisimme paremmin olemassa olevaa maailmaa ja paikkaamme siinä. Koska ihminen hahmottaa asiat paremmin tarinan muodossa, tärkeä tieto on aina jaettu ja siirretty sukupolvilta toiselle tarinoiden kautta.

Hyvä tarinankerronta edellyttää kertojalta inhimillisten tunteiden, motivaatioiden ja ihmisen psykologian ymmärtämistä, jotta kuulija pystyy liikuttumaan ja vaikuttumaan tarinasta. Tähän kuulijan vaikuttamiseen hyvä tarinankerronta aina tähtää.

Elokuvassa Neiti Aika Talvensaari ottaa tarinankertojan roolin ja paneutuu sekä Sirkka-Liisan että omiin tunteisiinsa toisinaan suoremmin, toisinaan epäsuoremmin. Elokuvassa hänen kuullaan pohtivan, miten ihmisen tunteet luovat persoonan. Kun Sirkka-Liisan tunteista päästään selville esim. päiväkirjan avulla, tämän persoona alkaa hahmottua paremmin.

Hyvään tarinankerrontaan liittyy aina universaalin ihmisyyden tutkiminen ja sen liittäminen johonkin konkreettiseen tapaukseen. Onnistuneessa tarinankerronnassa kuulija samaistuu helposti siihen, mistä kerrotaan. Neiti Ajassa arjen tavallisuus ja ihmisten tavallinen elämä mahdollistaa samaistumisemme nähtyyn ja kuultuun. Elokuvassa ihmisyyden teemoja: ihmiselämän katoavaisuutta ja unohtumista käsitellään Sirkka-Liisan tapauksen kautta. Läpi elokuvan tunnistamme monia esineitä sekä arkistokuvia menneisyydestä, jotka paikantavat tämän ihmisyyden tarinan tunnistettavaan ja konkreettiseen todellisuuteen.

Tarinankertojan täytyy tutkailla myös itseään, jotta voi luoda vaikuttavan tarinan. Tunteisiin vaikuttavassa tarinassa tarinankertoja tutkii siis myös omia tunteitaan, sen sijaan että peittelisi niitä tai ei pystyisi niitä käsittelemään.

1. Neiti Aika -elokuvassa elokuvaohjaajan kuullaan analysoivan myös omia tunteitaan, esim. surunsekaista pelkoaan tulla unohdetuksi. Mitä muita tunteita elokuvaohjaaja paljastaa tässä elokuvassa katsojalle?

2. Oma tarinasi

Kirjoita ja kerro itse keksimäsi tarina. Ennen tarinasi kertomista kuulijallesi/kuulijoillesi, mieti tarkkaan:

  • miksi tarina pitää kertoa?
     
  • mitä hyötyä tarinasta on kuulijalle?
     
  • mitä tarina kuulijalle opettaa?
     
  • Miten tarina vetoaa tunteisiin (viha, inho, pelko, onnellisuus, surullisuus, yllätyksellisyys)?

Hyvä tarina kyseenalaistaa omat käsityksemme maailmasta. Kirjoita siis tarinaasi jotakin yllätyksellisyyttä, jotakin, joka tekee siitä ainutlaatuisen.


 

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Neiti Aika

Ohjaaja: Elina Talvensaari

Maa: Suomi Vuosi: 2019

Kesto: 60min Ikäraja: 7

Levittäjä: Pirkanmaan elokuvakeskus


Neiti Aika on dokumenttielokuva, jossa ohjaaja Elina Talvensaari tutustuu uuden kotinsa entiseen asukkaaseen, vanhaan naiseen, joka oli kuollut yksin ilman omaisia. Kaikki naisen tavarat huonekaluista perhealbumeihin siirtyivät asunnon mukana Elinalle. Mitä kävisi, jos Elina vain heittäisi kaiken pois? Unohtumisen pelko sai Elinan selvittämään, kuka nainen oli. Elokuva pohtii, mikä on ihmisen elämässä merkittävää, ja mitä elämän merkityksille tapahtuu ihmisen kuoltua.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa