Onneli, Anneli ja nukutuskello

Mikä on oikein

Elokuvan opetus liittyy ennen kaikkea kysymykseen siitä, mikä on oikein. Oskari Oikotie on tarinan pahis siitä huolimatta, että noudattaa lakeja ja määräyksiä. Hänellä on ihanne suorasta tiestä ja hän uskoo siihen, että yhteinen etu on kaikkien etu. Jos tien suoristamalla pääsee paikasta toiseen nopeammin, useamman ihmisen nopeus on tärkeämpää kuin yhden ihmisen maatila.

 

Oskarin alaisuudessa työskentelevä Martta Mutkanen noudattaa Oskarilta saamiaan ohjeita ja käyttää apunaan itse suunnittelemaansa robotti-silmälasiyhdistelmää. Hän alkaa kuitenkin elokuvan kuluessa epäillä sääntöjä. Miksi ihmiset pitäisi ajaa kodeistaan nopeamman tien takia? Ja minkä takia työt on aloitettava aamuseitsemältä vain siksi, että niin on aina tehty?

 

Elokuvan lopussa Oskari huomaa, ettei hän itse asiassa halua sellaista tulevaisuutta kuin mitä rakentaa. Hänen unensa on täynnä asfalttia, autoja, pakokaasua ja melua. Hän menee paljon mieluummin Vekotituksen uneen, jossa metsään rakennetaan hauska korkeapuisto. Käki kukkuu ja linnut laulavat.

 

Kysymyksiä keskustelun tueksi:

  • Millaiset asiat olivat Oskarille tärkeitä? Miksi?
  • Millaiset asiat olivat Martalle tärkeitä? Miksi?
  • Entä Onnelille, Annelille ja Vekotitukselle?
  • Minkä takia Oskari muutti mielipiteensä siitä, mikä on tärkeää?
  • Oliko Oskari oikeassa, kun noudatti sääntöjä, vaikka toiset olisivat menettäneet kotinsa?

 

1. Tärkeiden asioiden piiri

 

Jokainen sanoo jonkun asian, joka on itselle hyvin tärkeä. Piiriä voi halutessa jatkaa kauankin. Varsinkin isompia lapsia kannattaa ohjata esimerkin kautta isompien ja abstraktimpien asioiden suuntaan, esim. ”Minulle on tärkeää, että perheeni on turvassa.”

 

Piirissä tulisi vallita hyväksynnän ilmapiiri: jos jollekin on tärkeää seistä ensimmäisenä ruokajonossa, sen saa sanoa. Lapsi oppii punnitsemaan omia arvojaan vertailemalla.

 

2. Arvotavoitetaulu

 

Arvon käsite voi olla lapselle vaikea – se on sitä aikuisellekin. Arvo tarkoittaa periaatteessa asioita, joita pidämme tärkeinä. Samalla arvo on isompi ja vaikeammin hahmotettava asia kuin vaikkapa unilelu tai äiti. Voidaan sanoa, että arvoja ovat sellaiset ominaisuudet, joita haluamme lisää maailmaan. Kaikilla ihmisillä on erilaiset arvot ja siksi niistä on tärkeää keskustella.

 

Elokuvassa Oskarin arvoja ovat nopeus ja lainmukaisuus. Hän ajattelee, että on tärkeää, että ihmiset pääsevät paikasta toiseen nopeasti. Hän ajattelee myös, että on tärkeää noudattaa lakia.

 

Vaikka Martta on töissä Oskarilla, hänellä on erilaiset arvot. Hän ajattelee, että on tärkeää, että ihmiset saavat pitää kotinsa. Se on hänelle tärkeämpää kuin nopeus.

 

Myös päiväkodissa lapsia opetetaan toimimaan tiettyjen arvojen mukaan. Niitä ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja avuliaisuus.

 

Miettikää yhdessä jotakin päiväkodin tilannetta, jossa on paljon kilpailua ja häsellystä, esimerkiksi uloslähtöä. Millaisia arvoja itse kullakin on valitsemassanne tilanteessa? Onko tärkeää ehtiä itse ensimmäisenä, saada aikuisen huomiota, auttaa toisia, pysyä tyynenä, hoitaa oma osuutensa tai pohdiskella tilanteen merkitystä? Miten jokainen voisi tehdä tilanteesta sellaisen, että se olisi mukava kaikille?

 

Ottakaa joksikin aikaa käyttöön palkintotaulu, esimerkiksi pyöreä paperi, joka on jaettu yhtä moneen arvoon kuin mitä tavoittelette. Tauluun saa kiinnittää tarran oikeaan kohtaan, kun onnistuu valitussa tilanteessa toimimaan arvon mukaisesti. Kun taulussa on sovittu määrä tarroja, seuraa jotakin kivaa.

 

Ei muuten hullumpi ajatus päiväkodin aikuisillekaan!

 

3. Neuvotteludraama

 

Joskus jollakin on hyvin tarkka ajatus siitä, miten vaikkapa leikin kuuluu mennä. Hän on silloin päiväkodin Oskari Oikotie. Hänen mielestään on kaikkien etu, että hän kertoo, kuinka heidän tulee toimia. Muutenhan leikki menee väärin.

 

Ongelma ei ole, että jollakin on tarkka ajatus. Ongelma syntyy, kun joku toinen haluaakin toimia eri tavoin. Ihmiset ovat erilaisia ja asioista on neuvoteltava.

 

Tehkää draamaharjoitus, jossa aikuiset näyttelevät tilanteen ja lapset saavat neuvoa, kuinka tilanne kannattaisi selvittää. Omasta arjesta löytyy varmasti paljon sopivia tilanteita. Jos mitään ei tule mieleen, voi käyttää tilannetta suoraan elokuvasta: yhden mielestä olisi tärkeää, että leikin lävistää autotie. Muut vastustavat.

 

Muistakaa nimetä tunteet, joita hahmot tuntevat eri tilanteissa.

 

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Onneli, Anneli ja nukutuskello

Ohjaaja: Saara Cantell

Maa: Suomi Vuosi: 2018

Kesto: 78min

Levittäjä: Nordisk Film

Näyttelijät:
Celina Fallström, Olga Ritvanen, Ville Myllyrinne, Antti Autio


Onneli ja Anneli tutustuvat Vekotiituksen tilan ihmeellisiin keksintöihin ja joutuvat suureen seikkailuun, kun tilaan kohdistuu purku-uhka.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa