Onni suosii rohkeaa

Siirtolaisuus

Elokuvassa kerrotaan, että Tuyn perheen äiti on kotoisin Vietnamista, ja että äidin oma perhe asuu edelleen siellä. Sisarukset Linh ja Tien ovat taas syntyneet Saksassa, ja heillä on Saksan kansalaisuus.  Perheen ”isä” ei ole sisarusten biologinen isä vaan äidin ihastus, joka suostui virallisesti lasten isäksi, jotta he saisivat Saksan kansalaisuuden. Perheen äidillä ei ole oleskelulupaa maassa, joten hän on laiton siirtolainen Vietnamista. Monet elokuvassa esiintyvät, vietnamilaistaustaiset aikuiset ovat äidin tavoin laittomasti Saksassa. Laittomuus ajaa poliisit ihmisten luokse, ja mikäli he jäävät kiinni, joutuvat he palaamaan takaisin kotimaahansa Vietnamiin virallisten papereiden ja todistusten puuttuessa.

  • Mitä siirtolaisuus tarkoittaa? Etsikää tietoa siirtolaisuudesta.
  • Palauttakaa tämän jälkeen mieleenne asioita elokuvasta, joissa siirtolaisuus oli jollain tavalla esillä (puhe, teot). Miten elokuvassa esiintyvät hahmot reagoivat eri tilanteisiin, esimerkiksi poliisien saapuessa markkina-alueelle tai lastensuojeluviranomaisen etsiessä sisaruksia?
  • Miksi ja miten perheen äiti on aikoinaan tullut Saksaan?
  • Miten sisarukset itse suhtautuvat omaan taustaansa? Ymmärtävätkö he äidin motiivit tekojen takana ja nykyisen vallitsevan tilanteen?
  • Mitä tunteita elokuvan kohtaukset, joissa esiintyy viranomaisia, herättivät teissä? Miten elokuvassa esiintyvät viranomaiset mielestänne käyttäytyivät? Toimivatko he oikein etsiessään sisaruksia ja kysyessään heiltä äidin olinpaikkaa tai papereita?
  • Pohtikaa vielä lopuksi, miksi elokuvantekijät ovat halunneet ottaa siirtolaisuuden osaksi elokuvan teemoista.  Mitä he haluavat välittää katsojalle tällä teemalla?
Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Onni suosii rohkeaa

(Ente Gut! Mädchen allein zu Haus)

Ohjaaja: Norbert Lechner

Maa: Saksa Vuosi: 2016

Kesto: 96min

Levittäjä: Espoo Ciné/Wrap!-hanke

Näyttelijät:
Ulrike Bliefert, Ulrich Brandhoff, Linda Anh Dang


Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa