Presidentintekijät

Ennen elokuvan katsomista: vaalit ja presidentti-instituutio

1. Vuoden 2012 vaalit

Käykää tutustumassa vuoden 2012 presidentinvaalien ennakkoasetelmiin. Ottakaa internetlähteistä selvää, ketkä olivat ehdolla vuoden 2012 vaaleissa ja millaiset alkuasetelmat vaaleille ja vaalien toiselle kierrokselle oli. Tehkää tiedonhankinta yksin tai parin kanssa. Laatikaa vaalien kulusta lyhyt tiivistelmä (ehdokasasettelu, ensimmäinen kierros, toinen kierros).

2. Mediaseuranta

Mistä aiheista vuoden 2012 presidentinvaaleissa keskusteltiin? Millaisia vaali-ilmiöitä mediassa nousi esiin?

Tehkää yksin, pareittain tai 3-4 hengen ryhmissä mediaseuranta vuoden 2012 presidentinvaaleista. Etsikää lehtien, televisiokanavien ja verkkomedioiden arkistojuttuja. Valitkaa 2–3 mediaa, jotka ovat mahdollisimman erilaisia. Valitkaa esimerkiksi joku valtakunnallinen media (Helsingin sanomat, Ilta-Sanomat, Yle) ja lisäksi oma paikallis- tai maakuntalehtenne.

Selvittäkää eri medioiden juttujen avulla:

  • Millaisia ilmiöitä vuoden 2012 presidentinvaaleista nousi esiin.
  • Millaisia juttuja ehdokkaista tehtiin.
  • Nousiko joku ehdokkaista muita enemmän esiin.

Laatikaa mediaseurannan perusteella lyhyt aikajana, jossa esittelette keskeisiä vaali-ilmiöitä ja tapahtumia.

3. Presidentin rooli

Ottakaa selvää yksin, pareittain tai ryhmissä presidentin asemasta ja valtaoikeuksista. Selvittäkää ainakin seuraavat asiat:

  • Mitä presidentin tehtäviin kuuluu?
  • Mitkä asiat ovat presidentin päätäntävallassa?
  • Kenelle presidentti vastaa toiminnastaan

Keskustelkaa ryhmissä: Millaisia ominaisuuksia hyvällä presidentillä on? Millaista ehdokasta itse äänestäisitte?

 

Lähteet ja lisätietoa:

Juttuja vaaleista:

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Presidentintekijät

Ohjaaja: Tuukka Temonen

Maa: Suomi Vuosi: 2014

Kesto: 79min

Levittäjä: SF Film Finland Oy

Näyttelijät:
dokumentti


Presidentintekijät on elokuva Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjasta. Se kuvaa kampanjatyöryhmän ydintä ja toimintaa koko kampanjan ajan aina siihen asti, kun Niinistö valitaan tasavallan presidentiksi.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa