Presidentintekijät

Vaalikampanjointi ja politiikan brändäys

1. Vaalimainokset

Katsokaa vuoden 2012 presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ehdokkaiden vaalimainoksia. Antakaa mainoksille arvosanat asteikolla 4–10. Perustelkaa arvosana. Valitkaa lopuksi voittaja ja keskustelkaa, mikä mainoksista teki onnistuneita ja mikä huonoja. Millä tavalla mainoksissa pyritään vaikuttamaan äänestäjiin? Millaisiin arvoihin ja mihin ihmisryhmiin niissä vedotaan?

Mainokset YouTubessa:

2. Listatkaa yksin, pareittain tai ryhmissä millaisia kampanjoinnin keinoja Presidentintekijöissä käytettiin.

Keskustelkaa keinoista. Mitkä keinot olivat elokuvan perusteella tärkeimpiä? Millä tavalla kampanjoinnilla pyrittiin vaikuttamaan äänestäjiin? Millaista imagoa Sauli Niinistölle pyrittiin vaalikampanjassa rakentamaan? Miettikää myös, millaisia vaalikampanjoita, -mainoksia ja -tavaroita olette itse kohdanneet vaalien alla.

 

Lähteet ja lisätietoa:

Sari Terävinen, Pro gradu -tutkielma, Vaalikampanja yleisödemokratiassa

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Presidentintekijät

Ohjaaja: Tuukka Temonen

Maa: Suomi Vuosi: 2014

Kesto: 79min

Levittäjä: SF Film Finland Oy

Näyttelijät:
dokumentti


Presidentintekijät on elokuva Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjasta. Se kuvaa kampanjatyöryhmän ydintä ja toimintaa koko kampanjan ajan aina siihen asti, kun Niinistö valitaan tasavallan presidentiksi.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa