Rautarouva

Johdanto

The Iron Lady, 2011
Iso-Britannia

Ohjaus: Phyllida Lloyd

Käsikirjoitus: Abi Morgan

Näyttelijät: Meryl Streep, Jim Broadbent, Harry Lloyd, Richard E. Grant, Anthony Head


Oppimateriaalin teemoja: Vanheneminen, naisten oikeudet, asema sekä näiden elokuvallinen ilmaisu, Thatcherin kiistanalainen politiikka ja sen elokuvallinen ilmaisu, politiikan sisältö ja markkinointi.

Oppimateriaali on suunniteltu lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

Synopsis: Rautarouva Margaret Thatcher oli Iso-Britannian ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa naispääministeri, josta tuli yksi 1900-luvun vaikutusvaltaisimpia naisia. Hän nousi valtaan uhmaten sukupuoli- ja luokkarajoja miesten hallitsemassa maailmassa. Intiimi henkilökuva Margaret Thatcherista kertoo myös siitä, minkälaisia uhrauksia nousu politiikan huipulle vaatii.

Ennen elokuvaa

  • Tutustukaa Britannian toisen maailmansodan jälkeiseen historiaan. Listatkaa asioita, tapahtumia, henkilöitä, joita tunnette ja muistatte tältä ajalta. Keskittykää sen jälkeen muistelemaan Britannian 1980-lukua. Mitä tiedätte tästä ajasta poliitikkojen, pop-musiikin ja elokuvien suhteen? Mitä asioita tiedätte pääministeri Margaret Thatcheristä? Miksi hän oli merkittävä politiikan hahmo Britanniassa 1980-luvulla?
  • Jos mahdollista, katsokaa ennen elokuvan Rautarouva katsomista joitakin uutismateriaaleja oikeasta Margaret Thatcheristä, jotta voitte verrata näitä audiovisuaalisia käsittelytapoja elokuvassa nähtyyn.
    Katsokaa Meryl Streepin esittämästä Thatcheristä otettuja PR-kuvia kuvia elokuva trailerin elokuvan markkinointisivustolla ja verratkaa niitä oikeasta Margaret Thatcheristä otettuihin kuviin Mitä eroja havaitsette? Kuinka nämä erot voivat vaikuttaa (jos mitenkään) elokuvan rakentamaan kuvaan Thatcheristä?
  • Millaisia ennakko-odotuksia elokuvan traileri asettaa katsojalle tarinan ja päähenkilön suhteen? Millä tavoilla traileri pyrkii ohjaamaan ja fokusoimaan katsojan tulkintaa päähenkilön luonteesta ja elämäntarinasta?

Heti elokuvan jälkeen

  • Keskustelkaa lyhyesti esim. pareittain elokuvan aiheuttamista reaktioista. Pidittekö siitä / ettekö pitäneet siitä? Koettakaa löytää elokuvan aiheeseen tai käsittelytapaan liittyviä perusteluja näille reaktioille. Mitä elokuvasta jäi erityisesti mieleen? Muuttuiko mielikuvasi Margaret Thatcheristä suuntaan tai toiseen? Minkälaisen kuvan Britannian lähihistoriasta elokuva antoi? Voiko tähän kuvaan, sen edustavuuteen ja kattavuuteen luottaa? Yleisemmällä tasolla: minkälaisen kuvan elokuva antaa politiikasta ja poliitikoista?
  • Mitä mieltä olit elokuvan rakenteesta? Oliko takaumarakenteelle – nykyhetken ja menneisyyden eri aikatasojen vaihtelulle – perustuvaa kerrontaa vaikea seurata? Oliko kerronnan ajoittaisille hyppäyksille ja vaikeaselkoisuudelle löydettävissä tarinan kerrontaan tai hahmojen olotilaan liittyviä selityksiä?  

 

Materiaali on julkaistu vuonna 2012. Linkit on tarkistettu 7.7.2014.
 

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Rautarouva

(Iron Lady, The)

Ohjaaja: Phyllida Lloyd

Maa: Iso-Britannia Vuosi: 2011

Levittäjä: Scanbox Finland Oy

Näyttelijät:
Meryl StreepJim BroadbentHarry LloydRichard E. GrantAnthony Head


Elokuva kertoo Margaret Thatcherin tarinan kautta naisen asemasta politiikassa, vallasta sekä siitä maksettavasta hinnasta.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa