Salainen metsäni

Mikä on autismikirjo?

Olet ehkä kuullut puhuttavan autismista ja Aspergerin oireyhtymästä. Nämä ovat tunnetuimpia autismiin liittyviä diagnooseja. Moni on saattanut näistä kuullessaan ajatella niiden liittyvän enemmän lapsuuteen tai nuoruuteen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kyseessä on koko elämän mittainen oireyhtymä. Vuonna 2018 autismikirjon erilliset diagnoosit yhdistyvät, ja uusi diagnoosinimike tulee olemaan Autismikirjon häiriö. Tutkimusten mukaan noin 1 % väestöstä on autismikirjolla. Autismikirjon häiriö ilmenee hyvin yksilöllisesti. Voidaan sanoa, että kun olet tavannut autismikirjon henkilön, olet tavannut vasta yhden autismikirjon henkilön. Siksi puhutaankin kirjosta. Kaikki autismikirjon henkilöt ovat erilaisia ja he kokevat autismin eri tavoin. Osa pystyy elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämän. Näiden ääripäiden väliin mahtuu vielä iso joukko muitakin autismikirjolla olevia ihmisiä.

Elokuvan Lauri on autistinen nuori mies.

Miten autismikirjo ilmenee?
Vaikka autismikirjo ilmenee jokaisella kirjon henkilöllä hyvin yksilöllisesti, on kaikkien autismikirjon henkilöiden käyttäytymisessä havaittavissa joitakin yhteisiä erityispiirteitä. Aspergerin oireyhtymä on yksi autismin kirjon diagnooseista.

Tietoa autismista ja aspergerin oireyhtymästä löytyy myös elokuvien Ben X ja Äärimmäisen lujaa ja uskomattoman läheltä sekä Superbroidi oppimateriaaleista.

  • Testatkaa tietojanne autismikirjo-tietovisan avulla.
  • Lukekaa Emmin tarina. Keskustelkaa sitten, miten Emmin aspergerin oireyhtymä vaikuttaa hänen elämäänsä.
  • Autismi- ja aspergerliiton sivuilta löytyy lisää henkilötarinoita autismikirjolta. Tutustukaa muutamaan tarinaan ja keskustelkaa miten erilaisia ihmisiä autismikirjoon mahtuu ja miten eri tavoin autismikirjo voi näyttäytyä.

 

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Salainen metsäni

(Salainen metsäni)

Ohjaaja: Niina Brandt

Maa: Suomi Vuosi: 2016

Kesto: 56min

Levittäjä: Double Back Documentaries


Salainen metsäni kertoo kommunikoinnin tärkeydestä ja rakkauden kaipuusta elokuvan päähenkilön, 20-vuotiaan autistisen Laurin näkökulmasta. Lauri kirjoittaa syviä ajatuksia rakkaudesta. Hän ei pysty kommunikoimaan puhumalla, mutta henkilökohtainen tulkki Pirjo auttaa häntä kirjoittamaan ajatuksia, jotka olisivat muuten lukittuina miehen sisään. Autismin tuomien haasteiden keskellä toiveista suurin on rakkaus, jota Lauri kaipaa elämäänsä ylitse kaiken. Onko ihmisellä juuret kuin puulla? Lauri kysyy pohtien paikkaansa maailmassa. Luonnossa Laurilla on hyvä olo, siellä hän voi maadoittua kuin menninkäinen ja rauhoittua ajatustensa keskellä. Lauri avaa taidokkaasti kirjoituksillaan luonnon salaisuuksista sellaisen kauneuden, jonka katsojakin aistii sielullaan.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa