Salainen metsäni

Stressiherkkyys

Autismikirjon henkilön hermosto kuormittuu helposti. Kuormitusta voivat aiheuttaa mm. meluisa ympäristö, vaihtuvat ja epäselvät tilanteet ja yleensäkin sekä ulkoiset että sisäiset ärsykkeet. Siksi hänelle on tärkeä pystyä säätelemään, jossa on mahdollista alentaa esim. aisteihin liittyvää kuormitusta (hiljainen tila tai huone).

  • Katsokaa ”Make it stop” -video stressiherkkyydestä (video on englanninkielinen, kesto 1:20). Keskustelkaa videon viestistä, mitä videolla halutaan kertoa ja mihin asioihin videolla pyritään vaikuttamaan?
  • Miten stressiherkkyys näkyy Laurissa?
Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Salainen metsäni

(Salainen metsäni)

Ohjaaja: Niina Brandt

Maa: Suomi Vuosi: 2016

Kesto: 56min

Levittäjä: Double Back Documentaries


Salainen metsäni kertoo kommunikoinnin tärkeydestä ja rakkauden kaipuusta elokuvan päähenkilön, 20-vuotiaan autistisen Laurin näkökulmasta. Lauri kirjoittaa syviä ajatuksia rakkaudesta. Hän ei pysty kommunikoimaan puhumalla, mutta henkilökohtainen tulkki Pirjo auttaa häntä kirjoittamaan ajatuksia, jotka olisivat muuten lukittuina miehen sisään. Autismin tuomien haasteiden keskellä toiveista suurin on rakkaus, jota Lauri kaipaa elämäänsä ylitse kaiken. Onko ihmisellä juuret kuin puulla? Lauri kysyy pohtien paikkaansa maailmassa. Luonnossa Laurilla on hyvä olo, siellä hän voi maadoittua kuin menninkäinen ja rauhoittua ajatustensa keskellä. Lauri avaa taidokkaasti kirjoituksillaan luonnon salaisuuksista sellaisen kauneuden, jonka katsojakin aistii sielullaan.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa