Salainen metsäni

Vuorovaikutus

Autismikirjon henkilölle voi olla vaikea ilmaista tunteitaan ja ymmärtää toisten tunteita. Hänelle voi tuottaa vaikeuksia tulkita toisten ihmisten ilmeitä ja eleitä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaikeutta muodostaa ystävyyssuhteita tai työelämässä tarvittavia ihmissuhteita. Autismikirjon henkilöllä voi olla vaikeutta katsekontaktin muodostamisessa sekä erilainen tapa reagoida ilmeillä ja eleillä. Autistinen henkilö ei välttämättä näytä tunteitaan ulospäin ja saattaa joskus käyttäytyä odottamattomasti. Hän saattaa lisäksi hakeutua pois muiden ihmisten läheisyydestä, koska kokee ihmispaljouden kuormittavana.  

  • Missä tilanteissa huomaat Laurin kuormittuvan?
Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Salainen metsäni

(Salainen metsäni)

Ohjaaja: Niina Brandt

Maa: Suomi Vuosi: 2016

Kesto: 56min

Levittäjä: Double Back Documentaries


Salainen metsäni kertoo kommunikoinnin tärkeydestä ja rakkauden kaipuusta elokuvan päähenkilön, 20-vuotiaan autistisen Laurin näkökulmasta. Lauri kirjoittaa syviä ajatuksia rakkaudesta. Hän ei pysty kommunikoimaan puhumalla, mutta henkilökohtainen tulkki Pirjo auttaa häntä kirjoittamaan ajatuksia, jotka olisivat muuten lukittuina miehen sisään. Autismin tuomien haasteiden keskellä toiveista suurin on rakkaus, jota Lauri kaipaa elämäänsä ylitse kaiken. Onko ihmisellä juuret kuin puulla? Lauri kysyy pohtien paikkaansa maailmassa. Luonnossa Laurilla on hyvä olo, siellä hän voi maadoittua kuin menninkäinen ja rauhoittua ajatustensa keskellä. Lauri avaa taidokkaasti kirjoituksillaan luonnon salaisuuksista sellaisen kauneuden, jonka katsojakin aistii sielullaan.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa