Siivekäs muutto

Miksi linnut muuttavat?

Varatkaa luokkaan työskentelyä varten suurikokoinen maailmankartta ja runsaasti lintukirjoja. Tehtävät voidaan tehdä ennen elokuvan katselua aihepiiriin tutustuen tai katsomisen jälkeen, jolloin elokuva motivoi tiedonhakutehtävien alkuun.

1. Muuttolinnut

  • Kerätkää luokan seinälle lista muuttolinnuista. Piirtäkää ja leikatkaa linnuista havaintokuvat lintukirjojen kuvia apuna käyttäen. Harjoitelkaa tunnistamaan muuttolintuja ja kiinnittäkää lintujen kuviin nimilaput tukemaan muistia.

2. Parvielämää

  • Ottakaa selvää ,mitä etua linnuille on elää suurissa parvissa. Mitä haittaa siitä voi olla?

3. Muutto

  • Selvittäkää kirjojen avulla mitä tarkoitetaan käsitteillä muuttolintu ja paikkalintu. Mitä syitä on lintujen erilaiselle käyttäytymiselle?
  • Etsikää tietokirjoista, minne tutut muuttolinnut matkaavat talvehtimaan. Kiinnittäkää lintujen kuvia niiden talvehtimisseuduille maailmankartalle. Mitkä maat ovat suosituimpia lintujen muuttokohteita?
  • Selvittäkää millainen kasvillisuus ja ilmasto vallitsee lintujen talvehtimisalueilla. Vertailkaa luonnonympäristöä siihen, mitä linnut syövät ravinnokseen. Löytävätkö linnut ravintoa helposti talvehtimisalueiltaan?
  • Harjoitelkaa mittakaavan muunnoksia kilometreiksi. Laskekaa kuinka pitkiä matkoja linnut muuttavat. Mikä on pisin muuttomatka kilometreinä ilmoitettuna?
  • Pohtikaa miten linnut osaavat suunnistaa. Selvittäkää miten linnut hyödyntävät ilmavirtauksia ja maapallon magneettisuutta muuttomatkoillaan.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Siivekäs muutto

(Winged Migration)

Ohjaaja: Jacques Perrin

Maa: Ranska Vuosi: 2003

Kesto: 90min

Levittäjä: Columbia TriStar Nordisk Film Distributors Oy


Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa