Tyttö nimeltä Varpu

Identiteettitrilleri ja kasvukertomus

“Varpu on oikeastaan identiteettitrilleri. Siinä jännitetään läpi elokuvan sitä, millaisena Varpu kokee itsensä lopussa.” (Selma Vilhunen, haastattelu 17.8.2016)

Tyttö nimeltä Varpu -elokuvan käsikirjoittaja ja ohjaaja Selma Vilhunen nimittää elokuvaa osuvasti identiteettitrilleriksi, jonka keskiössä on päähenkilön muutos ja kasvukertomus omaksi itsekseen. Tyttö nimeltä Varpu on nimensä mukaisesti tarina Varpusta, joka on 12-vuotias, pääkaupunkiseudulla asuva ja ratsastusta harrastava tyttö, mutta elokuvassa on myös useita muita tärkeitä henkilöhahmoja, kuten Varpun äiti Siru ja isä Ilmari.

Varpun kasvutarina kietoutuu elokuvassa ihmissuhteiden ympärille ja siihen, kuinka Varpua ympäröivät ihmiset kohtelevat häntä. Varpu asuu kaksin äitinsä Sirun kanssa, joka vaikuttaa usein olevan hukassa äitiyden ja muiden elämänsä kysymysten kanssa. Varpu harrastaa ratsastusta ja harjoittelee ahkerasti esteratsastuskilpailuihin. Hän kokee kuitenkin olevansa ulkopuolinen tallilla ja saa kuulla ratsastuskavereiltaan huomauttelua äidistään, joka ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta onnistunut saamaan ajokorttia, sekä isästään, jonka Varpu valehtelee olevan näyttelijä. Todellisuudessa Varpu ei ole koskaan tavannut isäänsä eikä juuri kuullutkaan hänestä mitään.

Elokuvan alussa Varpu kokee monella tavalla ulkopuolisuutta: tallikaverit kiusaavat häntä, äiti unohtaa syntymäpäivän ja alulla oleva ihastus kariutuu väärinymmärrykseen. Elokuvan tarina kietoutuu siihen, kuinka Varpu lähtee matkalle etsimään isäänsä – ja samalla myös itseään.

Tyttö nimeltä Varpussa ajaminen ja matkalle lähteminen on käännekohta. Elokuvassa on road-elokuvan (road movie) elementtejä, jossa päähenkilö tekee sekä konkreettisen että vertauskuvallisen matkan pois tutusta ympäristöstään ja elämänpiiristään ja löytää samalla jotakin ratkaisevasti uutta itsestään ja muista. Elokuvatutkija Tommi Römpötti on tutkinut suomalaisia road-elokuvia 1950-luvulta 2000-luvun alkuun, ja toteaa, että niissä konkreettinen liike suuntautuu useimmiten pois kulutuskeskeisestä kaupunkiympäristöstä, jota päähenkilö ei jostain syystä koe omakseen. Varpukin tekee elokuvassa matkan yksin autolla Ouluun, josta hän yrittää löytää isänsä. Automatkan tuoman vapauden ja liikkuvuuden tunteen lisäksi matka merkitsee Varpulle, hänen äidilleen ja isälleen sekä myös Varpun Oulussa kohtaamille ihmisille käännekohtaa. Varpulle matka etsimään isäänsä on näin ollen yhtä aikaa myös matka kasvuun sekä hänelle että muille elokuvan henkilöhahmoille.

Tommi Römpötti toteaa osuvasti road-elokuvista: “Road-elokuvilla on siksi myös eettinen ulottuvuus: ne voivat rohkaista kyseenalaistamaan sääntelyn oikeutuksen ja kuvittelemaan uutta, vapaampaa – tai ainakin erilaista elämää.”

Lähde
Tommi Römpötti: Vieraana omassa maassa" – Suomalaiset road-elokuvat vapauden ja vastustuksen kertomuksina 1950-luvun lopusta 2000-luvulle”.

Tehtäviä

 1. Selma Vilhunen on todennut, että elokuvan päähenkilöä Varpua ei tulisi nähdä ainoastaan sukupuolensa ja ikänsä kautta, 12-vuotiaana tyttönä, vaan hahmo tarjoaa samastumispintoja sukupuoli- ja ikärajojen yli. Keskustelkaa Vilhusen näkemyksestä. Millainen Varpu on elokuvassa? Millainen hänen roolinsa on suhteessa muihin samanikäisiin tyttöihin ja poikiin sekä aikuisiin? Millainen Varpun suhde on äitiin ja isään?
   
 2. Tyttö nimeltä Varpu -elokuvan tarina perustuu Selma Vilhusen omakohtaisiin kokemuksiin kasvamisesta perheessä, jossa on äiti ja lapsi, ja isä on poissa. Tekijälle tuttua maailmaa on tarkasteltu tietyn teeman – Varpun kasvukertomuksen ja poissaolevan isän – kautta, jolloin siitä on tullut fiktiota. Lukekaa Selma Vilhusen ja Sirua elokuvassa näyttelevän Paula Vesalan haastattelu Me Naiset -lehdestä.
  Pohtikaa lukemanne pohjalta sitä, miten isättömyys vaikuttaa Varpun hahmoon, ja kuinka isään tutustuminen vuosien jälkeen muuttaa hahmoa. Miettikää, miten isä-tytär-suhdetta ja sen eri ulottuvuuksia kuvataan elokuvassa.
   
 3. Verratkaa Varpua muissa elokuvissa näkemiinne samanikäisiin tyttöhahmoihin. Verratkaa myös Sirun hahmoa äitihahmoihin, joita olette aiemmin nähneet. Mitä samaa/erilaista löydätte? Millaiset päähenkilöhahmot ovat teistä mielenkiintoisia ja moniulotteisia ja miksi?
   
 4. Eritelkää sitä, miten elokuvassa esitetään ihmisten välisiä suhteita ja miten ne vaikuttavat kunkin henkilöhahmon kasvutarinaan. Voitte esimerkiksi valita tietyn hahmon (Varpu, Siru, Ilmari), ja koota hänen ympärilleen tärkeät ihmiset miellekartaksi. Pohtikaa, kuinka esimerkiksi Varpun kohdalla erilaiset ystävyyssuhteet (tallilla ja kotiympäristössä) sekä suhteet äitiin, isään ja Varpun Oulussa tapaamiin ihmisiin vaikuttavat siihen, millainen kasvutarinasta muodostuu. Keskustelkaa siitä, mitä sana “identiteettitrilleri” Varpun hahmon kohdalla tarkoittaa. Voiko identiteettitrilleriä soveltaa myös muihin elokuvan henkilöhahmoihin?
   
 5. Eritelkää elokuvasta elementtejä, joiden kautta ihmisten välisiä suhteita ja niiden kehittymistä kuvataan. Millainen merkitys esimerkiksi autolla on Varpun ystävyyssuhteissa, suhteessa äitiin ja isään sekä pariskuntaan, jonka luokse Varpu erehdyksessä päätyy Oulussa? Mitä auto symboloi eri kohtauksissa? Entä millainen rooli Svante-ponilla on Varpun elämässä? Kuinka ponit (omat ponit, hoitoponit jne.) jäsentävät tyttöjen välisiä suhteita ja hierarkioita tallilla? Missä muissa kohtauksissa ponit ja hevoset nousevat esiin ja jäsentävät ihmisten välisiä suhteita?
Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Tyttö nimeltä Varpu

(Tyttö nimeltä Varpu)

Ohjaaja: Selma Vilhunen

Maa: Suomi Vuosi: 2016

Kesto: 100min Ikäraja: 12

Levittäjä: B-Plan Distribution

Näyttelijät:
Paula Vesala, Lauri Maijala, Linnea Skog


Tyttö nimeltä Varpu kertoo 12-vuotiaasta Varpusta, joka on jo kovaa vauhtia matkalla kohti aikuisuutta, ja äidistä, joka ei halua kasvaa isoksi.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa