Iris (2011). Långfilm Productions Finland Oy.
Iris (2011). Långfilm Productions Finland Oy.

Vad är Skolbio?

Den ledande tanken för Skolbio är tydlig och enkel: att så många elever som möjligt ska ha chansen att se en film under skoldagen på en riktig biograf och att efteråt få behandla det de sett.

Det är fascinerande att se en film på biograf, och i en lyckad tittarupplevelse ingår tittarens vilja att dela sina känslor och iakttagelser om filmen med andra. Detta gör att filmer sedda på biograf är utmärkta redskap för medie- och filmkunskap.

Varje lärare är en mediepedagog genom att uppmuntra eleverna till diskussion och genom att dela sina egna insikter och känslor om filmen med sina elever.

Utbildnings- och kulturministeriet stöder ekonomiskt Skolbioföreningen och vill på så sätt uppmuntra införande av mediefostran i skolornas grundundervisning.

 

Kelaamo

Kelaamo är ett nätsamfund för unga filmskapare. Lärare, gå med i Kelaamos Edu-sektion som är riktad till filmfostrare. Utöver Skolbio innehåller samfundet andra filmfostringsaktörer och aktiva lärare.

 

Sällskapet för mediefostran

Webbplatsen mediekunskap.fi betjänar föräldrar, proffs och forskare som arbetar med barn, unga och media. Webbtjänsten, som samlar ihop nyheter, evenemang, material och forskning inom mediefostran, upprätthålls med stöd av undervisnings- och kulturministeriet. 

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa