PDF-muotoinen oppimateriaali (Linkkien päivittäminen päättynyt)

Maalaukseen kadonnut nainen

Tämä oppimateriaali käsittelee aiheita:

Taidehistoriaa, tyylisuuntia ja taiteen katsomista, taidekonservointi, taidekauppa
Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa