Autolla Nepaliin - Unelmien elokuva

Joukkorahoituksella Nepaliin

Nämä tehtävät sopivat myös orientoiviksi tehtäviksi ennen elokuvan katsomista.

1. Tutustukaa elokuvan kotisivuihin ja Instagram-tiliin.

Jakakaa parin kanssa ajatuksia:

  • Mitä on tapahtunut ennen elokuvan kuvaamisen alkamista?
  • Mistä kaikesta elokuvassa on sinun mielestäsi kyse?
  • Millaisen elokuvan te toteuttaisitte? Mistä se kertoisi?

Parikeskustelun jälkeen jaetaan ajatukset ensin pienissä ryhmissä ja sen jälkeen jokainen pienryhmä voi jakaa haluamansa ajatukset koko luokalle.

2. Autolla Nepaliin on Suomen ensimmäinen täysin joukkorahoitettu elokuva. Ottakaa selvää, mitä tarkoittaa joukkorahoitus? Mitä kautta joukkorahoitusta voi hakea?

Vinkkinä opettajalle:

a) Tutki internetistä löytyviä joukkorahoituskampanjoita ja valitse yksi sinuun vaikutuksen tehnyt kampanja. Esitelkää pienryhmissä valitsemanne kampanjat toisillenne. Miksi juuri tämä kampanja teki teihin vaikutuksen? Kirjatkaa näitä asioita ylös. Käykää lopuksi vielä koko ryhmän kesken läpi näitä asioita.

b) Ideoikaa pienryhmässä oma joukkorahoituskampanjanne. Mitä haluatte saavuttaa? Paljonko tarvitsette rahaa? Mitä annatte lahjoittajille vastineeksi heidän lahjoituksestaan? Tehkää suunnitelmastanne miellekartta. Jos into heräsi, niin ei kuin toteuttamaan!

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Autolla Nepaliin

Ohjaaja: Timo Peltokangas

Maa: Suomi Vuosi: 2014

Kesto: 103min

Levittäjä: Black Lion Pictures Oy

Näyttelijät:
dokumentti


3 nuorta miestä. 19 maata. 20 000 kilometriä. 1 kansanliike.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa