Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -hanke

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot on Koulukino ry:n Osuuskunta Mediakollektiivilta tilaama selvitys. Hankkeen ja selvityksen raportin päätavoitteena on ratkaisujen etsiminen disinformaatioon ja vihapuheeseen liittyvien ongelmien käsittelyyn erityisesti niistä näkökulmista, joita mediakasvattaja saattaa kohdata.

Raportin toisessa luvussa ”Näkökulmia” pohditaan, mitä eri tahot voivat tehdä disinformaation tunnistamiseksi ja vähentämiseksi, vihapuheen torjumiseksi ja nuorison radikalisoitumisen estämiseksi. Mitä tulisi tehdä, ja kenen? Pohdinta on tärkeää, jotta mediakasvatuksellinen näkökulma yleistyisi.

Raportti sisältää laajan aineistoluettelon vihapuheeseen ja disinformaatioon liittyvästä tutkimuksesta, media-aineistoista sekä organisaatioiden ja järjestöjen hankkeista. Aineisto on lajiteltu neljän otsikon alle: 3.1 Opetusaineistoja ja oppaita, 3.2 Disinformaatio ja faktantarkistus, 3.3 Yhteiskunnallista toimintaa, keskustelua ja mediasisältöjä sekä 3.4 Raportteja ja tutkimuksia. Lisäksi mukana on lakikatsaus ja kooste vihapuheen ja disinformaation määritelmistä.

Aineistoluvun tavoitteena on tuoda yhdessä paketissa saataville sitä tietoa, oppaita ja opetusaineistoja, jota vihapuheesta ja disinformaatiosta on jo olemassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta. Lataa raportti pdf-muodossa täältä.

 

Oppimateriaali vihapuheesta ja disinformaatiosta

Koulukino on julkaissut selvityksen pohjalta laajan oppimateriaalin otsikolla Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot - Työkaluja teemojen käsittelyyn. Materiaali on tarkoitettu yläkouluun ja toisen asteen opetukseen, minkä lisäksi sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi nuorisotyössä.

Oppimateriaali koostuu kahdesta osasta. Vihapuhe ja sananvapaus -osuuden tavoitteena on tukea nuoria tunnistamaan vihapuhetta erilaisissa ympäristöissä erityisesti verkossa ja harjoitella rakentavia tapoja vastata vihapuheeseen. Disinformaatio ja valemedia -osuuden tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon kehittymistä ja kannustaa mediakriittiseen ajatteluun.
 
Materiaalin tehtävät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joita voi poimia käsiteltäväksi haluamassaan järjestyksessä. Mukana on mm. ryhmäkeskusteluja, kirjoitustehtäviä, tiedonhakua ja draamaharjoituksia.
 
Lataa materiaalit pdf-muodossa tästä:

 

 

Pdf-julkaisujen lisäksi Koulukinon sivuilta löytyy materiaalista laajempi verkkoversio lisätehtävineen ja tapausesimerkkeineen.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa