Ito - Seitti - Kilvoittelijan päiväkirja (2010)
Ito - Seitti - Kilvoittelijan päiväkirja (2010)

Dokumenttielokuva

Näkökulmia todellisuuteen

Dokumenttielokuva ymmärretään usein todellisuuden suorana taltiointina, totuutena, ja sillä viitataan elokuvaan, joka kuvaa todellisuutta enemmän kuin fiktio- eli näytelmäelokuva. Dokumenttielokuvassa esiintyvät ihmiset ja tapahtumat ovat todellisia, henkilöhahmot siis esittävät itseään tai kertovat itsestään todellisissa tilanteissa.

Dokumenttielokuvan tekijän lähtökohtana on elokuvan ulkopuolisen maailman kuvaaminen, se kertoo todellisuudesta, sosiaalihistoriallisesta maailmasta. Silti kaikki elokuvat ovat enemmän tai vähemmän fiktiota. Dokumenttielokuva on taidemuoto, joka käsittelee todellisuutta luovasti. Dokumenttielokuva perustuu tekijänsä näkemyksiin ja valintoihin, se on tulkittua todellisuutta. Dokumenttielokuva ei pyri yhteen ja ainoaan totuuteen, vaan pikemminkin se avaa tulkintamahdollisuuksia ja näkökulmia kuvaamaansa tapahtumajaksoon tai ilmiöön.

Dokumenttielokuva voidaan jaotella esimerkiksi kokeelliseen dokumenttiin, antropologiseen ja kansatieteelliseen dokumenttiin, seurantadokumenttiin, cinéma vérité -elokuvaan, arkistomateriaaliin pohjautuvaan dokumenttiin tai subjektiiviseen dokumenttiin.

Lähteet:

  • Elokuvantaju- verkko-oppimateriaali
  • Aaltonen, Jouko 2006: Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa – Dokumenttielokuva ja sen tekoprosessi. Helsinki: Like.
Koulukinon teemapaketteihin on koottu elokuvatärppejä ja oppimateriaaleja eri aiheista. Teemapaketteja löytyy monipuolisesti hyvän mielen elokuvista globaalikasvatukseen, historiallisista elokuvista kasvukertomuksiin ja sateenkaariaiheista kotimaisen elokuvan helmiin.

 

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa