Kuninkaan puhe

Änkytys on neurobiologinen puheen sujuvuuden häiriö

Normaali, sujuva puhe toteutuu ilman erityistä ponnistelua. Puheen rytmi, sävelkulku, painotukset ja puhenopeus ovat luonnollisen kuuloisia ja puhe etenee vaivattomasti ilman pitkiä taukoja. Äänteet, sanat ja lauseet liittyvät toisiinsa pehmeästi ja kohtalaisen nopeasti.

Änkytyksessä puheen normaali sujuvuus ei toteudu. Änkytys ilmenee puheessa tahdottomina toistoina äänteissä, tavuissa, sanoissa tai lauseissa (esim. p-p-p-p-paketti, pa-pa-pa-pa-paketti), pysähdyksinä eli lukkiutumisina (p_allo) tai pidennyksinä (paaaaallo, nennnnnä). Änkytykseen liittyy usein tunne puheen hallinnan menettämisestä. Jos änkytys jatkuu pitkään, voi puhujalle kehittyä erilaisia keinoja yrittää välttää änkytystä. Änkyttäjä voi esimerkiksi pyrkiä välttämään sanoja, joissa änkytys ilmenee helposti tai änkyttäjä voi lisätä puheeseensa ylimääräisiä äännähdyksiä tai sanoja välttääkseen änkyttämistä. Änkyttäjä voi kehittää myös ns. pakenemisreaktioita, jotka voivat näkyä esimerkiksi ylimääräisinä liikkeinä kasvoilla ja kehossa tai vaikkapa äänen korkeuden ja voimakkuuden yhtäkkisinä muutoksina.

Pitkällä aikajänteellä änkytys voi vaikuttaa änkyttäjään tunteiden tasolla aiheuttaen esimerkiksi puhumisen välttelemistä, pelkoa puhumisesta ja nolostumista puhetilanteissa sekä itsetunnon ongelmia ja minäkuvan muuttumista.

1. Havainnoi elokuvan kuninkaan puhetta. Millaisia änkytyksen piirteitä tunnistat kuninkaan puheessa?

Alkuperäinen kuninkaan puhe on kuunneltavissa täältä.

2. Millaisia änkytyksen piirteitä tunnistat alkuperäisessä puheessa?

Voit tutustua pienissä ryhmissä myös muihin video- ja ääniesimerkkeihin änkytyksestä. Millaisia änkytyksen piirteitä tunnistat?

http://www.youtube.com/watch?v=96vJ49D0lxw

http://www.stammering.org/speak.shtml

http://www.youtube.com/watch?v=RFO1E5nFYGU

http://stuttertalk.com/2011/03/09/stuttering-slps-who-stutter.aspx

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Kuninkaan puhe

(The King´s Speech)

Ohjaaja: Tom Hooper

Maa: Iso-Britannia Vuosi: 2011

Kesto: 121min

Levittäjä: SF Film Oy

Näyttelijät:
Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce


Kuningas Yrjö VI:n tositarinaan perustuva KUNINKAAN PUHE kertoo monarkin yrityksestä löytää oma äänensä.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa