2017-08-10 14:33:00

Uusi käsikirja esittelee kamerakynän pedagogiikkaa käytännössä ja teoriassa

Kamerakynän pedagogiikassa videokuvaamista käytetään monipuolisena, toiminnallisena ja vuorovaikutusta edistävänä oppimisen menetelmänä. Yksinkertaiset kuvaustehtävät sopivat kaikkiin oppiaineisiin ja opettavat samalla audiovisuaalisessa kulttuurissa tarvittavia ajattelun ja ilmaisun taitoja. Opettajat ja oppilaat ovat innostuneet helposta ja mielekkäästä tavasta hyödyntää mobiililaitteita opetuksessa. 31.7.2017 julkaistu ilmainen Kamerakynän pedagogiikka, opettajan käsikirja auttaa opettajia toteuttamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita tuloksellisesti.

Elokuva on ajattelun väline

Populaarikulttuuri ja elokuvakasvatuksen perinne tuntevat elokuvan tarinankerronnan taiteena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt elokuvateorian vaikutusvaltainen suuntaus, jossa elokuva ymmärretään ajattelun ja sen representoimisen välineenä, kamerakynänä. Tämä historiallinen näkökulma tarjoaa aivan uusia välineitä ymmärtää videokuvaamisen mahdollisuudet oppimisessa.

Kamerakynän pedagogiikassa elokuvaa käytetään kognitiivisena ja konstruktiivisena välineenä, jonka avulla oppilas tutkii maailmaa, ajattelee ja ilmaisee ajatteluaan. Näytelmien kuvaamisen sijaan tehdään yksinkertaisia, pedagogisesti harkittuja kuvaustehtäviä, joilla oppilas haastetaan ajattelemaan, toimimaan ja vuorovaikuttamaan tavoitteellisesti. Kuvaaminen on tapa käsitellä tietoa. Kameran luontaiset ominaisuudet tukevat oppilasta erityisesti tarkkaavaisuudessa, toiminnanohjauksessa ja ajattelun jäsentämisessä.

Perinteiseen elokuvakasvatukseen verrattuna kamerakynätyöskentely on vaivatonta. Koska videoita ei tarvitse editoida, työskentelyyn riittää usein yksi oppitunti ja tavallinen älypuhelin. Yhteistoiminnallinen ote tuottaa aktiivista ja vuorovaikutteista oppimista. Opettajat ovat luonnehtineet videokuvaamista työtavaksi, joka – vastoin ennakkoluuloja – auttaa oppilaita keskittymään, ajattelemaan ja työskentelemään yhdessä.

Kamerakynän pedagogiikka, opettajan käsikirja esittelee pedagogista mallia kattavasti sekä käytännössä että teoriassa. Opas tarjoaa kymmeniä valmiita kuvaustehtäviä, jotka soveltuvat eri oppiaineisiin esiopetuksesta toiselle asteelle. Yksityiskohtaiset esimerkit auttavat opettajaa ensimmäisen kamerakynäoppitunnin suunnittelussa. Opettajien haastatteluissa selviää, miten kuvaaminen on edistänyt oppimista käytännössä. Teoreettisessa osuudessaan kirja tarkastelee elokuvaa ja videokuvaamista ajattelun työkaluna eri näkökulmista. Tavalliselle sunnuntaikuvaajallekin avautuu uudella tavalla, mistä kuvaamisessa on kysymys.

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata ja tulostaa osoitteesta: www.kamerakyna.fi.

Julkaisupäivä: 31.7.2017. Tekijä: Ismo Kiesiläinen. Sivumäärä: 124. Formaatti: pdf. Käsikirja on kirjoitettu Suomen tietokirjailijat ry:n tuella.

Tiedustelut
Sähköposti: ismo@mystinenportaali.com Puhelin: 040 7428042

Kirjoittajasta
Ismo Kiesiläinen on 36-vuotias mediapedagogi ja kouluttaja, joka on kehittänyt kamerakynän pedagogiikkaa vuodesta 2005 lähtien yhdessä suomalaisten opettajien ja kehittäjäkollegojen kanssa.
“Missioni on muuttaa tulevaisuutta. Yhä suurempi osa meitä ympäröivästä viestinnästä on audiovisuaalista. Kirjallinen kulttuuri ei katoa, mutta sen rinnalla maailmaa tutkitaan, jäsennetään, näytetään ja selitetään meille audiovisuaalisilla välineillä ja kielillä. On kaikin tavoin merkityksellistä, kuinka tarkka tuo kuva on – ja kuka sen omistaa.
Elokuvalla ajatteluun pitäisi kasvaa samalla tavalla kuin kasvamme yhdessä kielen kanssa. Siksi toivon, että tästä oppaasta on apua kouluissa. Siellä kulttuurin peruskiviä muurataan joka päivä.”

Opettajien ajatuksia kamerakynätyöskentelystä:

”Menetelmä on helppo, toteuttamiskelpoinen heti, motivoiva.”
”Kamerakynä on helppoa ja hauskaa, mutta haastaa ajattelemaan.”
”Ei tarvitse uusia ohjelmia, appseja ja editointilaitteita.”
”Tukee uuden OPSin ajatusmaailmaa.”
”Käyttökelpoinen joka luokka-asteella ja eri aineissa. Kuuluu kaikille opettajille!”
”Kuka tahansa voi ja osaa toteuttaa tätä.”
« Takaisin

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa