2017-10-25 16:11:00

Kunnari-lukudiplomin kirja- ja elokuvatarjottimet on uudistettu

Opetushallituksen, vuonna 2001 ensimmäisen kerran julkaistu, Kunnari-lukudiplomi on päivitetty uuden opetussuunnitelman 2014 mukaiseksi.

Kunnarissa kirjallisuudenopetus ja siihen liittyvät tehtävät perustuvat elämyksellisyyteen eli lukijan omakohtaiseen lukukokemukseen ja sen jakamiseen muille. Elämyksellisyys tulee erityisesti esille monipuolisten tehtävien kautta. Kunnarin yksi menetelmällinen perusidea on opettaa oppilaita itsenäiseen työskentelyyn. Lukukokemusta rikastuttaa se, että oppilailla on mahdollisuus käsitellä kokemusta toisten kanssa.

Kunnarista löytyvät kirja- ja elokuvatarjottimet on jaotelu seuraavasti:

    1. – 2.-luokkalaisten kirjatarjotin on Tapiiri

    3. – 4.-luokkalaisten Kumi-Tarzan

    5. – ja 6.-luokkalaisten Matilda

    7. – 9.-luokkalaisten Sinuhe.

Elokuva osana monilukutaitoa ja lukudiplomia

Uuden opetussuunnitelman käsite monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Tekstit voivat olla sanallisia, kuvallisia, auditiivisia, numeerisia ja symboleihin perustuvia. Kunnarissa tuetaan laajaa tekstikäsitystä monipuolisten tehtävien avulla ja ottamalla elokuva osaksi lukemista. Kuva, sana ja ääni muodostavat yhdessä tekstin, joka kertoo tarinan.

Kunnarin elokuvatarjottimet on tehty Koulukinon elokuvatarjonnan pohjalta ja nekin on Kunnarin uudistuksen yhteydessä päivitetty. Myös elokuvatehtävissä on otettu huomioon uudet opetussuunnitelmat ja niiden tavoitteet. Elokuvien tehtävät on muokattu Koulukinon oppimateriaalien pohjalta, jotta ne olisivat kirjatehtävien tavoin oppilaiden itsenäisesti työstettäviä. Näillä valinnoilla ja tehtävillä on haluttu ohjata oppilaita katsomaan ja tarkastelemaan elokuvia, joissa hyvä tarina on toteutettu elokuvan keinoin. Koulukinon tuottajat vastaavat Kunnarin elokuvaosuudesta.

Kunnarista löytyy myös käytännönohjeita koulujen elokuvakasvatukseen: https://kunnarilukudiplomi.fi/opettajat/elokuvat-koulussa/

Kunnarin tavoitteena on innostaa oppilas lukemaan kaikenlaisia kirjoja ja katsomaan mielenkiintoisia elokuvia, kokemaan elämyksellisiä luku- ja elokuvankatsomishetkiä, valitsemaan monenlaista luettavaa ja katsottavaa sekä asettamaan itselleen lukutavoitteita.

 

 
« Takaisin

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa