Iris (2011). Långfilm Productions Finland Oy.
Iris (2011). Långfilm Productions Finland Oy.

Läromedel på svenska

Skolbio producerar svenskspråkigt filmfostringsmaterial om många filmer. De svenska läromedlen har samlats till ett separat temapaket, som du hittar här. Svenskspråkiga filmer finns i sin tur i temapaketet Nordiska filmer.

Se också:

Filmpedagogik – handledningar, artiklar och recensioner (Svenska Filminstitutet)

Filmkamraten (Walhalla rf)

 

 

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa