Kapernaum - Kaaoksen lapset

Elokuvan aikana: havainnointitehtävä

Tavoitteena: Tulkita elokuvaa pakolaisuuteen liittyvien käsitteiden sekä lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Ohje: Lukekaa elokuvan synopsis ja katsokaa traileri. Mitä odotatte elokuvalta?

Vaihtoehto A) pohjautuu Käsitteistön haltuunotto -tehtävään

Jaa oppilaat 2-3 hengen ryhmiin ja tulosta ryhmille tiivistelmät lapsen oikeuksien sopimuksesta.

Katsokaa elokuva. Pyydä oppilaita kiinnittämään elokuvan aikana huomiota siihen, mitä lapsenoikeusrikkomuksia elokuvasta voi havaita. Oppilaat voivat elokuvan aikana tai sen jälkeen merkata tulostettuun sopimukseen ne artiklat, joita elokuvan aikana rikottiin jonkin lapsen kohdalla.

Vaihtoehto B) pohjautuu Lapsen oikeuksien sopimus -tehtävään

Katosokaa elokuva ja pyydä oppilaita havainnoimaan sen aikana, miten pakolaisuuteen liittyvät käsitteet ilmenivät elokuvassa.

  • Olivatko elokuvan roolihenkilöt pakolaisia, evakkoja, turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia vai jotain muuta?
  • Miten oleskeluluvan saaminen ja paperittomuus näkyivät elokuvassa?
  • Miten elokuvan roolihenkilöiden elämä erosi heistä, joilla oli Libanonin kansalaisuus?
  • Toteutuiko roolihenkilöiden kotoutuminen?

Käykää elokuvan jälkeen yhdessä läpi, millaisia havaintoja teitte. Keskustelkaa vapaasti elokuvan herättämistä ajatuksista ja tuntemuksista.

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Kapernaum - Kaaoksen lapset

(Capharnaüm)

Ohjaaja: Nadine Labaki

Maa: Libanon, Yhdysvallat Vuosi: 2018

Kesto: 126min Ikäraja: 12

Levittäjä: Finnkino Oy

Näyttelijät:
Zain Al Rafeea, Yordanos Shifera, Treasure Bankole


Riipaiseva elokuva katulasten hädästä ja pakolaisten asemasta.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa