Pride (2014)
Pride (2014)

Lukion elokuvakurssi

Lopputyö eli portfolio

Elokuvakurssiin kuuluu olennaisena osana tehtävien tekeminen. Kurssilla tuotettavat tekstit suositellaan kokoamaan portfolioksi, joka voi olla myös sähköisesti jaettu kansio. Vaihtoehtoisesti voit ehdottaa kurssia suunnitellessasi myös muita lopputyön muotoja kuin portfolio. Sovi asiasta kurssista vastaavan opettajan kanssa.

Portfolion osat

 

Oma elokuvaelämäkertani -teksti

Omaa suhdetta elokuvaan voi muistella kuvin ja sanoin ensimmäisistä muistikuvista alkaen. Elokuvaelämäkerta voidaan koota piirtämällä, kirjoittamalla tai kuvaamalla.

Kannattaa miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä elokuvat ovat jääneet mieleen alle kouluikäisenä, alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa. Mikä elokuvista on tehnyt ikimuistoisia?
 • Ketkä tai mitkä elokuvat ovat vaikuttaneet elokuvien katsomiseen?
 • Miten määrittelet klassikkoelokuvan? (Vinkki ja apukysymyksiä kirjoittamiseen: Disney-klassikko ja Klassikon esimerkkinä Lassie)
 • Mikä on ensimmäinen elokuvateatterimuistosi?
 • Mitä olet kenties oppinut elokuvista?
 • Mitkä elokuvagenret ovat suosikkejasi? Mikä genressä kiehtoo?
 • Millaiset elokuvat tuntuvat haasteellisilta? Miksi?
 • Mitä elokuvia katsot aina uudestaan? Miksi?
 • Mikä elokuvissa on mielestäsi hienointa tai kiehtovinta?

Oppimateriaali elokuvaan -tehtävä

Jos olet valinnut katsottavaksi kurssilla elokuvan, johon Koulukinolla ei vielä ole oppimateriaalia, käsittele elokuvaa laatimalla siihen oppimateriaali, jolla elokuvaa olisi mielestäsi järkevää käsitellä. Käytä oppimateriaaliin tulevien tehtävien tukena seuraavia apukysymyksiä:

 • Mikä elokuvassa kiinnitti huomioni?
 • Mikä elokuvassa on olennaista?
 • Mitä elokuvassa pohjimmiltaan käsitellään?
 • Mistä eri näkökulmista elokuvan sisältöä - tapahtumia, henkilöitä, henkilöiden välisiä suhteita, aikakautta, teemoja - voisi käsitellä?
 • Millä tavoilla elokuvaa kannattaisi käsitellä: keskustellen, kirjoittaen, piirtäen, maalaten - yksin, ryhmissä, pareittain yms.?
 • Miten elokuvan käsittelyä voisi vaiheistaa?
 • Millaisten alaotsikoihin tai alasivuihin elokuvaan liittyvät tehtävät voisi jakaa?

Laadi oppimateriaali ja jaottele tehtäväsi keksimiesi alaotsikoiden alle. Voit käyttää esimerkkinä Koulukinon sivuilla olevia oppimateriaaleja ja niiden rakennetta.

Kurssin lopuksi -teksti

Kurssisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista ja oppimista arvioidaan ja itsearviota perustellaan kurssin päätteeksi. Apuna voi käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Millaista kurssin tekeminen oli?
 • Mitä oivalluksia elokuvat ja tehtävät tuottivat?
 • Missä onnistuit hyvin?
 • Minkä olisit voinut tehdä paremmin?
 • Mikä jäi mahdollisesti epäselväksi?
 • Mihin asioihin tai aiheisiin tahtoisit perehtyä kurssin jälkeen lisää?
 • Millä tavalla kurssi mahdollisesti vaikutti tapaasi katsoa elokuvia tai keskustella niistä?
 • Millä tavalla kurssi vaikutti käsitykseesi elokuvien käsittelemistä aiheista?
Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa