Miami (2017)
Miami (2017)

Lukion elokuvakurssi

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee ja asettaa itselleen tavoitteet kurssin aluksi. Valituista elokuvista ja tehtävistä riippumatta hän oppii syventämään elokuvien katselukokemustaan, erittelemään elokuvia ja ymmärtämään elokuvan yhteiskunnallista ja taiteellista merkitystä. Opiskelija hyödyntää eri oppiaineiden ja elämän osa-alueilta saamiaan tietoja. Hän harjaantuu arvioimaan työskentelyään ja tavoitteittensa saavuttamista.

Kurssi harjaannuttaa monilukutaitoa ja laajojen audiovisuaalisten aineistojen käsittelyyn. Se voi myös vahvistaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, kulttuurien tuntemusta. Kurssi tukee laajaa tekstikäsitystä ja tarjoaa vaihtelevan ja elämyksellisen oppimisympäristön. Kurssi ohjaa itsenäiseen, aktiiviseen ja kriittiseen tiedonkäsittelyyn. Kurssilla voi toimia muidenkin oppiaineiden kertauksena, jos elokuvat ja tehtävät valitaan temaattisesti.  Koulukinon verkkosivuilla on valmiita teemapaketteja ja aihetunnisteita, joiden avulla kurssin voi koota.


Kurssi on osa kieli-, kulttuuri-, tapa- ja mediakasvatusta. Teemavalintojen mukaan se voi olla myös osa kansalais- ja demokratiakasvatusta ja vahvistaa empatian, identiteetin ja maailmankuvan kehittymistä sekä auttaa laajentamaan mielikuvitusta ja eläytymiskykyä. Kurssi kannustaa eettiseen ja esteettiseen pohdintaan ja kulttuuriperintöön tutustumiseen. Kurssilla avautuu mahdollisuus nauttia kielestä ja kulttuurista sekä oppia arvostamaan kulttuurin monimuotoisuutta. Kurssi haastaa pohtimaan elokuvaa näkyvänä kulttuurimuotona, ja se harjaannuttaa kertomuksellisuuden ja intertekstuaalisuuden havainnointiin.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa