Photo credit: Coert Wiechers / Copyright: © 2018 Galatée Films - Outside Films - Film Afrika D - Pandora Film - Studiocanal - M6 Films. All Rights Reserved.
Photo credit: Coert Wiechers / Copyright: © 2018 Galatée Films - Outside Films - Film Afrika D - Pandora Film - Studiocanal - M6 Films. All Rights Reserved.

Mia ja valkoinen leijona

Eläinten- ja luonnonsuojelu

Tiedonhaku ja lähdekriittisyys

Tiedonhaussa on tärkeää olla lähdekriittinen. Erityisesti vaikuttamiseen pyrkivissä teksteissä on tärkeää huomioida, kuka on kirjoittanut tekstin ja millaisilla keinoilla kirjoittaja pyrkii vaikuttamaan lukijaan eli miten hän perustelee väittämänsä.  Käytä apunasi vaikuttamiseen pyrkivän tekstin lukemisohjeita:

 • Kuka on kirjoittanut tekstin?
 • Mikä tai kuka on julkaissut kirjoituksen?
 • Milloin kirjoitus on julkaistu? Löytyykö aiheesta uudempaa tietoa?
 • Mikä on kirjoituksen aihe?
 • Onko kirjoittajalla jokin ongelma ja siihen ratkaisu, jonka hän esittelee?
 • Miten kirjoittaja perustelee mielipiteensä?
 • Mikä on oma ajatukseni aiheesta?

Tiedonhaun tueksi -osiossa on listattu muutamia linkkejä, joista voi olla hyötyä seuraavia tehtäviä tehdessäsi.

Ota selvää

Seuraavaksi kokoat itsellesi taustatietoa eläinten- ja luonnonsuojelun tilasta ja siihen liittyvistä haasteista. Tämän osion jälkeen sinulla on riittävästi taustatietoa ottaa itse kantaa! Tiedonhaun jälkeen keskustelkaa yhdessä yleisesti esiin nousseista aiheista ja ajatuksista. Purkakaa siis Ota selvää –tehtävät. Yhteisestä keskustelusta voi ammentaa paljon myöhemmin tehtävään mielipidekirjoitukseen.

 • Selvitä, mitä tarkoittaa Punainen lista. Ota selvää Suomessa hävinneistä, uhanalaisista, vaarantuneista ja silmälläpidettävistä eläinlajeista.
 • Ota selvää maailman uhanalaisista lajeista ja siitä, mikä lajeja uhkaa. Keksi myös esimerkkejä siihen, miten voisit itse vaikuttaa uhkatekijöihin.
 • Selvitä, mikä on leijonien nykyinen tilanne. Elokuvan lopussa oli tekstimaininta siitä, että Afrikan leijonat saattavat kuolla sukupuuttoon 20 vuodessa.
 • Ota selvää, mitä tarkoitetaan trofeemetsästyksellä.
 • Kirjaa ylös mitä eläinaktivismin toiminnanmuotoja on olemassa. Mieti myös, miten itse suhtaudut eri toiminnanmuotoihin.
 • Mitä ovat eläinten oikeudet? Selvitä mitä eläinten oikeuksilla tarkoitetaan ja mitkä tahot ajavat eläintein oikeuksia sekä valvovat niiden toteutumista. Voit tehdä listan eri tahoista.
 • Tee käytännönläheinen lista siitä, miten itse voi vaikuttaa eläinten- ja luonnonsuojeluun. Anna arkisia ja toteuttamiskelpoisia esimerkkejä.

Mielipidekirjoitus

Mielipidekirjoitus on vaikuttamiseen pyrkivä teksti, jossa käytetään yleensä tiettyä rakennetta sekä tietynlaisia vaikuttamisenkeinoja. Muista olla kirjoituksessasi selkeä ja napakka. Tärkeintä on, että käytät yksikön ensimmäistä persoonaa eli minä-muotoa ja tuo esiin omat ajattelusi. Käytä alla olevaa mielipidekirjoituksen rakennetta kirjoittaessasi omaa mielipidekirjoitusta:

 1. Osuva otsikko
 2. Ongelman esittely: ajankohtaisia esimerkkejä, viittauksia muihin tietolähteisiin
 3. Oma mielipiteesi ja kannanottosi
 4. Monipuoliset vaikuttavat perustelut ja vastapuolen näkökulmien kumoaminen
 5. Oma parannusehdotus, toimenpide tai vetoomus: mitä asialle pitäisi tehdä?

Vaikuttamisen keinot

Käytä monipuolisesti alla olevia perustelukeinoja mielipidekirjoituksessasi. Jos luet erilaisista lähteistä tietoa, voit myös havainnoida, mitä keinoja kirjoittajat ovat käyttäneet omissa teksteissään perustellessaan ajatuksiaan:

 • Vetoa auktoriteetteihin kuten tutkimustuloksiin, asiantuntijoihin jne.
 • Puhu asioista kuin ne olisivat yleisesti hyväksyttyjä tosiasioita
 • Pohdi sanojen konno- ja denotaatiota eli minkälaisia mielikuvia sanat herättävät
 • Tee vastakohta-asetteluja
 • Vetoa omaan kokemukseesi, historiaan tai ajankohtaiseen asiaan
 • Esitä vastaavia tapauksia muualta.

Kirjoita mielipidekirjoitus

Alla on listattu muutamia aiheita, joista voit valita yhden tai keksiä itse elokuvan teemaan sopivan aiheen, josta kirjoitat mielipidekirjoituksen. Kirjoituksen pituus 1800-2700 merkkiä.

 • Trofeemetsästys kiellettävä
 • Matkailijan on kannettava vastuu ulkomailla
 • Eläinaktivismia tarvitaan/ei tarvita
 • Jokainen voi suojella lajien monimuotoisuutta
 • Päättäjien on otettava vastuu eläinsuojelusta
 • Leijonien kasvattajien on oltava vastuullisia
 • Luonnonsuojelusta valinnaiskurssi kouluun
Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Mia ja valkoinen leijona

(Mia And the White Lion)

Ohjaaja: Gilles de Maistre

Maa: Ranska, Etelä-Afrikka, Saksa Vuosi: 2018

Kesto: 99min Ikäraja: 12

Levittäjä: SF Film Finland Oy

Näyttelijät:
Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Lionel Newton, Lillian Dube, Brandon Auret


Etelä-Afrikan maisemiin sijoittuva seikkailuelokuva kertoo tytön ja leijonan ystävyydestä.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa