Näkymätön poika

Kiusaaminen

Elokuvassa Micheleä kiusataan koulussa eikä hän kuulu luokkansa suosittujen joukkoon. Kiusaaminen on niin fyysistä tönimistä kuin verbaalista nimittelyä, ja aika ajoin Michele pakenee kiusaajiaan pakoon WC-tiloihin. Luokan Halloween-juhlissa Michele taas nolataan pahasti hänen ihastuksensa edessä, mikä vaikeuttaa hänen sosiaalista asemaansa entisestään, mutta ennen kaikkea suututtaa Micheleä.

1. Miten määrittelisit leikin ja kiusaamisen? Mikä on mielestäsi vain leikkiä, mikä taas kiusaamista? Milloin leikki voi muuttua kiusaamiseksi?

2. Minkälaisia kiusaamisen muotoja on olemassa? Miten ne ilmenevät elokuvassa? Oliko elokuvan kuvaus kiusaamisesta ja sen dynamiikasta mielestäsi uskottava?

3. Miten kuvailisit Michelen kiusaajia? Minkälaiset piirteet tai ominaisuudet heissä korostuvat? Miten kiusaajat ovat ajautuneet kiusaajiksi? Miksi he kiusaavat Micheleä?

4. Mitä ajatuksia ja tunteita Michelen kiusaaminen sinussa herätti?

5. Oletko itse kohdannut luokassasi tai koulussasi kiusaamista? Miten se ilmeni? Miten siihen puututtiin?

6. Tutustukaa MLL:n Nuortennetissä suoran ja epäsuoran kiusaamisen määritelmiin. Käykää myös Kivakoulun sivuilla tutkimassa mitä kiusaamisen muodoista siellä kerrotaan. Kirjatkaa sen jälkeen ylös, miten kiusaaminen ilmeni elokuvassa. Keskustelkaa aiheesta ryhmässä.

7. Muistelkaa elokuvaa pareittain tai pienryhmissä, ja etsikää siitä alla kuvatut määritelmät (uhri, kiusaaja, puolustaja, ulkopuolinen, kiusaajan tukija) täyttävät henkilöhahmot. Perustelkaa valintanne. Käykää tehtävä sitten yhdessä läpi, ja pohtikaa, miten kiusaamistilanteessa ajaudutaan erilaisiin rooleihin. Pohtikaa myös mikä merkitys on esimerkiksi kiusaajan tukijan tai ulkopuolisen kiusaamistilanteen puuttumisella, entä puuttumatta jättämisellä?


Uhri: Oppilas, jota toistuvasti kiusataan. Esimerkiksi lyödään, revitään vaatteista, nimitellään, tuhotaan tavaroita tai haukutaan internetissä.

Kiusaaja: Kiusaaja aloittaa kiusaamisen ja saattaa yllyttää muitakin kiusaamaan.

Puolustaja: Puolustaja on kiusatun puolella, kertoo kiusaamisesta aikuisille ja yrittää saada kiusaamisen loppumaan.

Ulkopuolinen: Ulkopuolinen poistuu paikalta kiusaamisen alkaessa, mutta ei kerro kiusaamisesta aikuisille tai yritä tukea kiusattua. Ulkopuolinen tulee toiminnallaan vahingossa hyväksyneeksi kiusaamisen.

Kiusaajan tukija: Kiusaajan tukija ei itse aloita kiusaamista, mutta lähtee kiusaamiseen mukaan. Hän saattaa olla kiusaamisen yleisönä ja nauraa kiusaajan mukana kiusaamiselle. Kiusaajan tukija saattaa kannustaa kiusaajaa jo pelkästään sillä, että tulee paikalle katsomaan kiusaamista eikä tee mitään lopettaakseen sitä.

Lähde: Mieli.fi - koulukiusaaminen

 

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Näkymätön poika

(Il ragazzo invisibile)

Ohjaaja: Gabriele Salvatores

Maa: Italia Vuosi: 2014

Kesto: 100min Ikäraja: 12

Levittäjä: Espoo Ciné

Näyttelijät:
Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio


Italialainen supersankarielokuva, jossa 13-vuotias Michele huomaa pystyvänsä muuttumaan näkymättömäksi.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa