keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Under vinter- och fortsättningskriget i Finland evakuerades 70.000 krigsbarn till Sverige. Till Norge och Danmark reste cirka 10.000 barn. De första krigsbarnen evakuerades till Stockholm med ”Arcturus”-båten den 15. december år 1939. Men på grund av hotet av  ryska U-båtar, anordnades evakueringen i fortsättningen med tågtransport via Haparanda.

Den största andelen av barnen kom från Helsingfors, Viborg och andra stora städer. Först var kriterierna till resan mycket strikta. Restillståndet gällde enbart de barn vars ena föräldrar hade exempelvis stupat, invalidiserats eller som på grund av fattigdom eller arbetsförhållanden inte hade någon förmåga att ta hand om sitt barn. Senare kunde alla barn under 13 år åka. I Sverige stannade permanent cirka 15.000 barn. I Danmark blev cirka 500 kvar.