keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Landskapet blir individens plats, när det ges en betydelse

a. Tänk på hurdana landskap det fanns i filmen. Myr, skog, havsstrand, gårdsplan med vita lakan. Beskriv landskapen. Diskutera vad de kan tänkas symbolisera. Vad symboliserar olika färger i konstverk? Vad betyder olika färger för er?

b. Skogens symbolik

Skogen har inspirerat finländska konstnärer och arkitekter. Skogen är många finländares själslandskap. Hurdana är skogsandarna och skogens djur i berättelser? Symboliken med livets träd, heliga träd, skogen som skydd och som tempel mm. 

Skogstagen

Ibland förtrollar skogen den som rör sig där. Då hamnar man i världen på andra sidan, där solen går upp i väst och ner i öst. Floder på marken rinner i motsatt riktning, trädtopparna pekar neråt. Då skiljs vandraren från andra människor av ett hemlighetsfullt draperi, han ser inte de bekanta platserna, blir inte våt fast det regnar, ser och hör underliga ting. Man kan bli skogstagen också om man av misstag korsar en älvas väg. Vill man bort, måste man klä av sig eller vända sina kläder avigt. 

Källa: Kovalainen & Seppo: Puiden kansa

c. Havsstranden och havet

Havet är ett löfte om något nytt och en symbol för friheten. Bortom havet väntar äventyret. Havet är oändligt och böljar fritt.

d. Myren

Vad associerar ni med myr eller myrlandskap? Måla ett myrlandskap. Teckna bilder av myrar under olika årstider med kol eller pastellkritor.

Myren i berättelser och i konsten

I Högt bland Saarijärvis moar gräver huvudpersonen Jussi i myren, frosten stiger upp ur myren, man har hittat myrlik. Myren har varit en motståndare som människan har försökt få kontroll över.

”För många är myren källan till utkomst, historiens minne, känslornas vilda och fängslande oas. Myren är kärlekens näste, myternas landskap och dödens sköte. Myren har gett skydd mot fara, dit har man flytt från fruktan och hot, myndigheter och dödliga farsoter. Gölarna är som dystra ögon, myren har ett stort hjärta och en hemlighetsfull, djup famn. ” Källa: Suon syvä syli, red.Arto Seppälä, Maahenki Oy 1999.

Myrar är farliga eftersom man kan drunkna i dem, och också skrämmande på grund av det sakta dansande diset som ensamt svävar ovanför doftande av röta. På myren svävar dödens skugga och de dödas själar. Myren gör djur och människor oroliga.

I myren begrovs döda bybor, om marken var frusen eller för hård att gräva i, men också rövare och annat tvivelaktigt folk. Det är också en orsak till att folk i berättelserna är rädda för andar som svävar över myren, man vet inte om det är en salig eller en osalig ande.

I forna tider var myrar och våtmarker också offerplatser. Man bad om bättre fiskelycka och god skörd, barn till unga par och ibland till och med om att nättjuvar från grannbyn skulle få en otursam hemresa. Trots allt respekteras myrarna. De är älskade människors sista viloplats. 

Numera kan vi inte veta hur en viss myr eller våtmark har utnyttjats. De flesta förhåller sig dock till alla myrar som till någonting ont.

På en del ställen har trädgrenarna kapats av så att träden fortfarande är kala nertill. De påstås att man har gjort så i närheten av gravplatser, för att vilseleda de döda, medan andra påstår att de är minnesmärken för de döda.

Man säger att ondskan bor på ställen där det finns ett stort område nästan utan växtlighet, kanske lite gräs och hö och något marigt träd. En mera jordnära förklaring är att område är näringsfattigt, men ingen vet längre vem som har rätt.
Källor: wwwb.mmm.fi http://xy.utu.fi/hamarantulet/uskonto.shtml

e. Leta fram sex naturfoton. Skriv om vad bilderna berättar om ert förhållande till naturen. Vilka saker i naturen är viktiga för er? Välj musik som passar ihop med bildserien.

f. Gör en bild där landskapet ger uttryck för sinnesstämningen, t.ex. foto, en målning, en teckning.

Måla ert eget själslandskap. Hur skulle ni beskriva er själva som ett landskap? Hurdant landskap känns mest hemvant, tryggt, skrämmande osv. ?

g. Ta en serie på tre foton som beskriver olika känslor, såsom sorg, rädsla, ångest, hat, förakt. Fäst uppmärksamhet vid färgerna, ljuset och bildvinkeln för att skapa rätt stämning.

h. Stenen betraktas som en symbol för det bestående och outplånliga. På havsstranden i början av filmen fick Gertrud en slät sten av sin syster. Vad betydde stenen för Gertrud?