keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan tekotapa / Une méthode intéressante

Elokuvan tekijät 

Laurent Cantet on ranskalainen elokuvantekijä, joka tunnetaan realistisesta lähestymistavastaan ja pyrkimyksestään “tuoda fiktio paikkoihin, joitaelokuvissa harvoin tarkastellaan”. (1) Hän on ohjannut useita elokuvia nyky-yhteiskunnan teemoista (esimerkiksi Ressources humaines, 1999, jossa kuvataan elämää eräässä tehtaassa ja joka käsittelee yleisemmin työelämää ja luokkataistelun käsitettä). Hänen uusin elokuvansa Luokka voitti Kultaisen palmun Cannesin elokuvafestivaaleilla vuonna 2008. François Bégaudeau on ranskanopettaja, elokuvakriitikko ja nykyisin todella suosittu kirjailija kotimaassaan Ranskassa. Elokuva Luokka pohjautuu löyhästi Bégaudeaun samannimiseen romaaniin (kirjaa ei ole vielä käännetty suomeksi). Elokuvassa François Bégaudeau näyttelee François Marinia, erään pariisilaisen “ongelmakoulun” ranskanopettajaa. 

Todenperäisyyteen pyrkivä elokuvantekotapa 
Ohjaaja Laurent Cantet käsittelee elokuvissaan yhteiskunnallisia aiheita. Hän pitää sellaisten poikkeuksellisten elinympäristöjen ja maailmojen kuvaamisesta, joita ei juuri elokuvissa näe. Sama ajatus on läsnä jo elokuvan Luokka nimessä. Tässä elokuvassa toiminta sijoittuu näet suoralta kädeltä pieneen, yhteiskunnallisesti rajattuun tilaan: luokkahuoneeseen ja koululaitokseen.
 
Elokuvan erikoisuus piilee siinä, että katsoja sukeltaa erään yläasteen luokan arkeen ja elää sen oppilaiden mukana ranskalaisen lukuvuoden tahdissa. Elokuva alkaa koulun alkaessa syyskuussa  ja päättyy kevään viimeiseen koulupäivään. Ohjaajan kamera ei poistu kertaakaan koulutilasta seuratakseen henkilöhahmojen elämää koulun ulkopuolella. 
 
Luokkahuoneen seinien sisällä (entre les murs) François Marinin ja hänen oppilaidensa kielenkäyttö törmäävät. Kahden eri sukupolven edustajien on vaikea kommunikoida keskenään. Opettajan ja oppilaiden välinen kamppailu ja kuilu heidän välillään ovatkin hyvin esillä, sillä ohjaaja on melkein järjestelmällisesti kuvannut opettajan erillään oppilaistaan. He esiintyvät vain harvoin samassa kuvassa. Laurent Cantet korostaa vastakkainasettelua kuvaten ensin yksin opettajaa ja sitten luokan oppilaita, jotka ovat kääntyneitä häneen päin, mutta eivät näy samassa kuvassa hänen kanssaan (Champ / Contre-Champ). Nämä kuvat vuorottelevat elokuvassa luoden etäisyyttä henkilöhahmojen välille niin fyysisesti, visuaalisesti kuin sanallisesti. 
 
Kuka näyttelee elokuvassa? 
Kerroimme jo François Bégaudeau’sta, joka näyttelee opettaja François Marinin roolissa. Luokanoppilaat ovat oikeita Dolton yläasteen oppilaita. He eivät siis ole ammattinäyttelijöitä. Nuoret valittiin elokuvaan koulun elokuvatyöpajoista lukuvuonna 2006-2007. Vapaaehtoiset oppilaat improvisoivat oppitunteja François Bégaudeau’n kanssa. Elokuvan ohjaajan ja Bégaudeau’n antamien teemojen ja aiheiden pohjalta. Laurent Cantet kertoo antamassaan haastattelussa, että ”(L)uokka muodostui lukuvuoden kuluessa. François osallistui kaikkiin työpajoihin. Vähä vähältä 
opimme tuntemaan oppilaat. (…)” (2) Yhdessä työskennelleet oppilaat loivat ja rakensivat roolinsa näissä elokuvatyöpajoissa. (3)
Elokuvanteossa on siis kyse siitä, että tarkastellaan oppilaiden rooleja oman maailmansa (sekä oikean että fiktiivisen) osanottajina ja tekijöinä joille on annettu mahdollisuus luoda itselleen uusi identiteetti uudessa luokassa. 
(1) Katso elokuvan opetusmateriaali Zéro de conduite s.4 
(2) Kaikki lainaukset opetusmateriaali Zéro de conduiten lehtileikekokoelmasta
(3) Bégaudeau: “Nuorten henkilöhahmoista suurin osa on luotuja.” 
 
(Lähde: Opetusmateriaali Zéro de conduite nähtävissä elokuvan nettisivuilla.)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Qui a fait ce film? 
Laurent Cantet est un cinéaste français réputé pour son approche réaliste et pour sa volonté de «faire entrer la fiction dans un lieu peu visité par le cinéma» (4). Il a déjà réalisé plusieurs longs métrages traitant de sujets de société contemporains (par exemple Ressources humaines sorti en 
1999 a été filmé au sein d’une usine et traite plus généralement du monde du travail et de la notion de lutte des classes). Son film Entre les murs a reçu la Palme d’Or au festival de Cannes en 2008.
 
François Bégaudeau est un professeur de français, un critique de cinéma et un écrivain aujourd’hui très célèbre dans l’hexagone. Le film est librement inspiré du livre de Bégaudeau portant le même titre. Il incarne le personnage de François Marin, professeur de français dans un collège «difficile». 
 
Une méthode intéressante 
Le réalisateur Laurent Cantet aime travailler sur des sujets de société et décrire des univers 
particuliers, peut être peu visités par le cinéma. 
 
On retrouve cette même idée avec le titre du film. En effet, Entre les murs situe l’action d’emblée dans un espace restreint et délimité socialement : la salle de classe et l’institution scolaire. La particularité de ce film sur l’école est de nous plonger dans le quotidien de cette classe de 4ème et de vivre avec les élèves au rythme d’une année scolaire française. Le film commence avec la rentrée des classes (en septembre) et s’achève le dernier jour d’école. Et à aucun moment lacaméra du réalisateur ne sort de cet espace scolaire pour suivre un des protagonistes, notamment les élèves de la classe, dans sa vie privée, familiale…
 
Au sein de cet espace social délimité aux quatre murs de la classe vont s’affronter deux langages, celui du professeur François Marin et celui des élèves, deux générations qui peinent à communiquer. Toute cette lutte et fracture entre le professeur et les élèves est d’ailleurs illustré par le réalisateur qui choisit de systématiquement (ou presque) filmer séparément François Marin et les collégiens. Ceux-ci figurent effectivement très rarement dans le même plan. Laurent Cantet appuie cette opposition en jouant souvent du Champ / Contre-Champ, c’est à dire filmer dans un 
seul plan le professeur, puis dans un plan différent les élèves de la classe qui lui font face, et alterner au montage ces plans les uns après les autres, éloignant ainsi non seulement verbalement mais aussi visuellement et physiquement les protagonistes. 
 
Qui a joué dans ce film: 
Nous avons déjà parlé de François Bégaudeau qui joue le rôle du professeur François Marin. Les élèves sont de vrais élèves du collège Dolto. Ce sont donc des acteurs non professionnels. Les élèves ont été sélectionnés lors d’ateliers cinéma organisés pendant l’année scolaire 2006-2007. Pendant les ateliers les élèves volontaires étaient en classe avec François Bégaudeau et ils ont fait un travail d’improvisation à partir de thèmes et de sujets donnés par le réalisateur et Bégaudeau. Laurent Cantet explique dans un entretien que « (T)out au long de l’année, une classe s’est formée. François participait à tous les ateliers. Nous avons appris progressivement à les connaître (…). » 
 
Les élèves qui ont travaillé ensemble ont composé leurs rôles pendant ces ateliers (5). Il s’agit donc d’envisager le rôle des élèves comme étant des acteurs (dans la vie et dans la fiction) de leur propre univers (réel et fictif ici), à qui on a offert la possibilité de se re-créer une identité dans une nouvelle classe. 
(4) Voir le Dossier Pédagogique Zéro de conduite sur le film, p.4.
(5) Bégaudeau : «Pour les adolescents, la plupart de leurs personnages sont des compositions.» 

 

(Référence : Dossier Pédagogique Zéro de conduit disponible sur le site du film.)