keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Såväl då man filmar med kameran som tecknar olika situationer eller händelser, använder man olika bildvinklar och perspektiv i bildberättandet. Dessa är uppifrån eller fågelperspektiv, ögonhöjd samt nedifrån eller grodperspektiv.

Genom bildvinklarna kan man påverka såväl det avbildade objektet som uppfattningen av det hos betraktaren. Då en person avbildas nedifrån förefaller den avbildade vara stor och väldig, t. o. m. skräckinjagande. Den här vinkeln är tämligen bekant särskilt för små barn. Även hjältar avbildas ofta nedifrån. Avbildad uppifrån, ur fågelperspektiv, krymper objektet till pytteliten storlek, så som det ser ut från ett utsiktstorn eller en balkong. Om man vill understryka objektets och betraktarens jämlikhet och intimitet, använder man sig av ögonhöjd.

a. Gruppens barn indelar sig i par. Varje par får en kartongram av storlek A4, med en rektangulär glugg av ungefär ett vykorts storlek i mitten.

Betrakta varann turvis genom gluggen, eller ändra ett överenskommet objekt. Klättra upp på en stol eller ett bord för att se ur fågelperspektiv, och lägg er på golvet och se uppåt ur grodperspektiv…

b. Barnen tecknar eller berättar hur olika objekt ser ut, betraktade ur olika perspektiv.

Ni kan också fundera tillsammans på vilka olika upplevelser olika perspektiv skapar hos betraktaren. När upplever man bildens motiv lustigt eller skrämmande?

c. Läs och studera böckerna om Findus och Pettson. Sök och namnge bildvinklarna och perspektiven ni hittar.

Fundera på hur bilden förändras då perspektivet förändras. Hur används perspektiv för att stöda bildberättandet? I dessa uppgifter bekantar ni er också med filmens berättelser.

Den största delen av böckernas bilder är utförda i ”ögonhöjd”, vilket säkert hjälper betraktaren att lättare bli en del av händelserna, och uppleva jämställdhet med bokens figurer. Då bilderna är tecknade i fågelperspektiv känner sig läsaren tydligt som en utomstående betraktare, som t. ex. i historien om Findus och Gustavssons tupp på sid. 21, där alla följer med tuppen Jussi på lidrets tak.

I boken där Findus skojar Pettson finns många bilder som är tecknade ur grodperspektiv, vilket strävar efter att göra det lättare för läsaren att identifiera sig med den lilla katten Findus, som med sina spex försöker uppmuntra den molokne och inbundne Pettson.

Efter filmen

  • Analysera kalla och varma färger
  • Känn igen och öva olika sinnesstämningar
  • Granska de olika årstidernas kännetecken
  • Minns och fira födelsedagar

Diskutera om att hjälpa andra och hjälp varann