keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Att läsa en bild

Undersök tillsammans bokens pärmbild, t.ex. med hjälp av följande frågor:

Vad ser du i bilden? Vilka är bildens personer? Vad gör de?

Vilken tid på dygnet och årstid är det i bilden? Hur ser du det?

Vad hände innan och efter bildens ögonblick?

Vad funderar personerna på bilden? Hurdan är stämningen? Hur beskrivs det?

Innehåller bilden någon lärdom eller varning? En hurdan?

Har du själv varit i samma situation? Vilka andra tankar ger bilden dig?

2. Från bild till rörelse

a. Granska tillsammans det uppslag i boken, där katten Findus rullar utför trapporna med tältpåsen. Var tror du Findus och Pettson är? Varför tror du det? Vad gör Pettson? Vad gör Findus? Vad diskuterar de om?

b. Hur beskrivs rörelse i bokens bilder? På vilka olika sätt skapas uppfattningen av rörelse? Studera bilderna, där Findus rullar utför trapporna, Findus jagar hönor och hoppar på Pettsons säng. Fundera på vilka andra sätt rörelse kunde skildras i tecknade bilder, t.ex. i serier.

c. Uppfattningen av rörelse i bilder kan studeras också med hjälp av en egen blädderbok, bildsnurra eller vikt bild. Gör sådana och analysera med deras hjälp animationens idé.

Blädderbok Stansa först ihop ett litet häfte av pappersremsor. Planera en bildserie, där en föränderlig rörelse skildras bild för bild, t. ex. springande eller hoppande. Börja teckna i höger kant på det första arket. Fortsätt teckna tills häftet är fullt. Följande bild ska fortsätta den föregående så, att ni tecknar bara en liten förändring från den föregående. Teckningarna måste alltid vara på samma ställe på arken. Håll det färdiga häftet i vänster hand och bläddra jämnt med höger hands tumme, bild för bild. Vad märker ni?

Bildsnurra Klipp ut en rund eller oval platta i stadig kartong. Planera och teckna på plattans bägge sidor bilder som hör ihop, t. ex. en fisk och ett akvarium. Gör hål i motsatta kanter på plattan och fäst gummiband eller ett kraftigt snöre. Snurra plattan snabbt med hjälp av snörena. Vad händer?

En vikt bild Klipp av kopieringspapper en ca 4-5 cm bred och vik den dubbel. Placera den vikta remsan så, att vecket är till vänster och teckna någon bild på högra sidan. Teckna på den nedre pappershalvan, på samma ställe, en bild där rörelsen skiljer sig en aning från den första. Den första kan t. ex. vara en fågel med vingarna uppåt, och på den andra har fågeln vingarna nedåt. Vira det övre papperet i en rulle kring en blyertspenna. Rör det övre papperet snabbt ovanpå det undre med pennans hjälp. Vad ser ni?