keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Muuttoliike Suomesta Ruotsiin

1. Suomalaiset ovat Ruotsissa virallinen kansallinen vähemmistö. Suomalaisia muutti Ruotsiin etenkin 1960- ja 1970-luvulla.

Etsikää tietoa seuraavista aiheista:

– Kuinka paljon suomalaisia arvioidaan vuodessa muuttaneen Ruotsiin vuosina 1960- 1975?

– Mitä syitä siirtolaisuuteen oli?

– Millaisissa oloissa siirtolaiset elivät? Mitä töitä he tekivät?

– Miten ruotsinsuomalaiset sopeutuivat uuteen maahan?

– Mille alueille siirtolaiset Ruotsissa asettuivat asumaan?

– Mitä ruotsinsuomalaisille kuuluu nykyään?

– Muuttivatko monet Ruotsiin muuttaneista myöhemmin takaisin Suomeen?

2. Onko suvuissanne Ruotsiin muuttaneita? Millaisia kokemuksia heillä on esimerkiksi kielen oppimisesta, asumisesta, kulttuurista ylipäätään?

3. Onko Suomessa virallisia vähemmistöjä? Ottakaa selvää vähemmistöjen asuin- ja kielioloista.

4. Mitä kieliä puhutte itse tai mitä kieliä tuntemanne ihmiset puhuvat sujuvasti? Onko iällä merkitystä uuden kielen puhumisessa; vaikuttaako ikä rohkeuteen puhua uudella kielellä?

5. Keskustelkaa ryhmissä kokemuksistanne.

Oletteko olleet tilanteessa, jossa teidän olisi pitänyt ymmärtää vierasta kieltä? Mitä teette, jos ette ymmärtäneet kaikkea, mitä toinen/toiset sanovat?

(lähde: Koulukinon oppimateriaalista elokuvalle Aavan meren tällä puolen)

Vinkki! Voitte myös katsoa Ylen Elävästä arkistosta A-Studion raportin Ruotsalaistuneet suomalaisnuoret kertovat kaipuusta.

Ks. myös Koulukinon oppimateriaali elokuviin Aavan meren tällä puolen ja Laulu koti-ikävästä.