keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Vinski ja näkymättömyyspulveri / Snapper Films Oy

Filmens olika ljud, som exempelvis ljudeffekter och musik, utgör en viktig del av filmens helhet och berättelse. Ljud är även ett effektivt sätt att skapa stämning.

1. När ni kollar på filmen, lägg extra uppmärksamhet vid filmens musik och andra ljudeffekter. Om ni redan sett filmen så kan ni genom att titta på trailern påminna er om ljudvärlden i filmen. Genom att söka på ”Vinski” på Youtube så hittar man också filmmusiken, som är komponerad av Lasse Enersen.

2. Vilken scen eller händelse i filmen är enligt er den mest känsloväckande? T.ex. den mest skrämmande, den mest spännande, den sorgligaste eller roligaste? Vad händer där och vilka personer är med? Vad är det som gör att händelsen är exempelvis rolig eller spännande? Hurdan är ljudvärlden/musiken i denna scen/under händelsen? Hur kan man med hjälp av musik och ljud förstärka olika händelser och känslor?

3. Välj en scen ur filmen som stannat i minnet, och skissa upp scenen i en serie på tre rutor. Skriv dessutom ner, ruta för ruta, vad som händer i scenen. Beskriv också hurdana typer av ljud som hörs i de olika rutorna.

4. När man spelar in en film så är nästan det enda ljud som hörs skådespelarnas prat. I princip allt annat ljud sätts på ljudspåret i klippningsskedet (postproduktionen) av fil-men. Ofta kan också prat spelas in i ett senare skede i studio. I olika ljudarkiv kan man hitta tusentals färdiga ljud, och om ett lämpligt ljud inte finns, så skapar man det. Jobba i 2–3 personers grupper. Hitta på en kort historia, till vilken ni skapar en ljud-värld. Ljuden kan skapas t.ex. med hjälp av instrument, olika prylar, maskiner, ens egen kropp eller den egna rösten.

Tips! För att få inspiration till uppgiften så kan ni lyssna på det år 1996 grundade bandet Cleaning Women, som är kända för sina hemgjorda instrument. De använder olika hushållsredskap som instrument; t.ex. tvättställ, skräpkorgar och trummor ur tvättmaskinen. Sök t.ex. på ”Ricewestern” på Youtube.

5. Planera en ljudvärld till valfri dikt eller saga, och förverkliga den. Alternativt kan ni använda något av följande exempel:

a) En kort berättelse Jag går på en skogsstig. På stigen ligger det små kvistar och torra löv som prasslar under stegen. Trädens löv susar sakta i vinden. Det blåser långsamt upp och vinden blir allt kraftigare. Regnet börjar droppa och snart öser det ner. Åskan mullrar till. Jag börjar springa.

b) Hitta på ljud till en berättelse i vilken någon tappat bort sig och hamnat i ett över-givet hus. I huset knarrar dörrarna och fönstren smäller. Vinden viner i hörnen, det hörs konstiga ljud och släpande steg.

c) Hur skulle ljudberättelsen till din egen morgon se ut? Eller dina kvällssysslor? Eller din skolväg?

Tips!Mer info och uppgifter kring filmmusik och -ljud finns på KAVI:s tjänst Filmstigen.