Whitney

Monilukutaito ja mediat

Monilukutaito on taitoa tulkita, tuottaa ja arvottaa tekstejä niiden eri muodoissa ja konteksteissa. Laajan tekstikäsityksen mukaan tekstit ovat kokonaisuuksia, jotka välittävät merkityksiä. Elokuva on siis paitsi osa mediaa myös teksti, joka vaatii monilukutaitoa.

Vastatkaa kysymyksiin ja perustelkaa vastauksenne esimerkein elokuvasta.

1. Muotoilkaa omin sanoin Macdonaldin elokuvan keskeisimmät tavoitteet:

  • Mitkä ovat Whitney-elokuvan keskeisimmät tavoitteet?
  • Mistä ne voi päätellä?
  • Mitä ohjaaja Kevin Macdonald on pyrkinyt saavuttamaan?

2. Eritelkää Macdonaldin elokuvakerronnan osatekijöitä ja niiden vaikutuksia esimerkiksi luotettavuuden näkökulmasta:

  • Mistä osista elokuvan kerronta koostuu?
  • Mitä vaikutuksia Macdonaldin elokuvan kerronnan osatekijöillä on Whitneyn tarinasta syntyvään vaikutelmaan?

3. Whitney-dokumentti on moniääninen, eli siinä kuullaan useiden eri henkilöiden näkemyksiä kohdehenkilön elämästä. Moniäänisyys on paitsi ääntä myös valokuvia tai mitä tahansa lähdeaineistoa.

  • Mitkä äänistä vaikuttavat mielestänne luotettavimmilta ja miksi?
  • Mitkä äänistä vaikuttavat teihin vahvimmin ja miksi?
  • Mitkä äänistä ovat keskenään ristiriitaisia, ja miten ristiriitaisuus vaikuttaa katsojiin?
  • Keiden äänet elokuvassa pitäisi kuulla mutta syystä tai toisesta puuttuvat?
  • Mikä puuttuvien äänten vaikutus on dokumenttielokuvasta syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja esimerkiksi tarinan luotettavuuteen?

4. Elokuva on julkaistu vuonna 2018, ja Whitney Houston menehtyi vuonna 2012. Mitä vaikutuksia kuluneella ajalla, vuosien jälkeen tehdyillä haastatteluilla ja esimerkiksi vanhoilla Whitneyn haastattelu- ja kotivideotallenteilla on elokuvan luotettavuuteen?

Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Whitney

(Whitney)

Ohjaaja: Kevin Macdonald

Maa: USA Vuosi: 2018

Kesto: 120min Ikäraja: 7

Levittäjä: Cinema Mondo


Koskettava dokumenttielokuva legendaarisesta laulajasta Whitney Houstonista.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa