Ystäväni Henry

Käsikirjoitus

Ennen kuvausten aloittamista elokuvasta on laadittu käsikirjoitus. Käsikirjoitus sisältää mahdollisimman tarkat kuvakset henkilöistä, tapahtumista, tapahtumapaikoista ja ajankohdista. Ystäväni Henry -elokuvan käsikirjoituksen on kirjoittanut elokuvan ohjaaja, mutta monesti käsikirjoituksen on kirjoittanut käsikirjoittaja, joka ei itse myöhemmin osallistu elokuvan tuotantoon.

TIETOA KÄSIKIRJOITUKSESTA

Käsikirjoittaja laatii elokuvan käsikirjoituksen useimmiten yhteistyössä elokuvan ohjaajan ja tuottajan kanssa. Joissakin tapauksissa elokuvan ohjaaja on myös elokuvan käsikirjoittaja. Käsikirjoittaja luo elokuvan tarinan, henkilöt ja dialogin, mutta vastuu elokuvan visuaalisesta ilmeestä on ohjaajalla. Ohjaaja voi myös kuvauksien aikana vielä muutella käsikirjoitusta tarpeidensa mukaan.

Käsikirjoitus on suunnitelma, jonka avulla elokuva kuvataan. Mitä tarkempi käsikirjoitus on, sitä tehokkaammin elokuvan tuotanto eli itse kuvaukset sujuvat. Käsikirjoituksesta voidaan tehdä vielä kuvakäsikirjoitus ennen kuvauksia, jossa havainnollistetaan millaisin kuvin tarina aiotaan kertoa. Kuvakäsikirjoituksessa näkyy kuvakoko (yleiskuva, laajakuva, kokokuva, puolikuva, lähikuva jne), kuvassa esiintyvät roolihahmot ja tapahtumat.

Näytelmäelokuvan tavallinen pituus on noin 90-120 sivua. Jokainen sivu vastaa noin yhtä minuuttia valkokankaalla eli 120 sivuinen käsikirjoitus vastaa noin 120 minuutin elokuvaa. Käsikirjoitus sisältää useita kohtauksia. Kohtauksen alussa on tietoina kohtauksen numero, INT/EXT eli onko kohtaus sisätiloissa (INT) vai ulkona (EXT), tapahtumapaikka ja vuorokauden aika. Nämä kaikki tiedot ovat tärkeitä kohtausta kuvattaessa.

Yksinkertaisin tapa käsitellä käsikirjoituksen rakennetta, on jakaa se alkuun, keskikohtaan ja loppuun. Alussa esitellään tärkeimmät roolihahmot ja elokuvan miljöö eli missä elokuva tapahtuu. Keskikohdassa syvennetään juonta ja kiihdytetään tarinaa kohti loppuratkaisua. Lopussa saamme selville mitä elokuvan päähenkilölle tapahtuu ja ymmärrämme miksi tarina on kerrottu.

 

Tehkää seuraavat tehtävät ennen elokuvan katsomista:

1. Tapahtumapaikka ja henkilöt:

Lukekaa elokuvan ensimmäiset kohtaukset LIITTEEN 1 käsikirjoitusesimerkistä.

  • Kuvitelkaa käsikirjoituksen perusteella millainen on Elsi? Entä Paula? Millainen on heidän välinen suhteensa? Kirjoittakaa ylös ranskalaisin viivoin.
  • Kootkaa esimerkistä saamanne tiedon avulla kuvakollaasi elokuvan maailmasta. Missä päin Suomea tapahtumat sijaitsevat? Millainen on talo? Miltä Paula ja Elsi näyttävät?
  • Piirtäkää jostakin käsikirjoituksen kohdasta 3-5 kuvan sarjakuva. Piirtäkää kuvat niin kuin näkisitte ne kameran läpi.

2. Rooliin eläytyminen:

Lukekaa LIITTEEN 2 käsikirjoitusesimerkki.

  • Valitkaa jokaiselle yksi rooli: Elsi, Leena ja tytöt #1, #2 ja #3. Lukekaa roolit läpi eläytyen. Voitte lukea koko pätkän ensin yhdessä läpilukuna ja jakaa roolit vasta sitten.
  • Miltä tuntui eläytyä rooliin? Millaiseksi koit roolihahmosi? Oliko hänessä samaa kuin sinussa?
  • Oliko tyttöjen välinen vuoropuhelu todellisen kuuloista?
  • Pohtikaa vielä elokuvan jälkeen oliko kohtaus tärkeä elokuvassa. Miksi?   

 

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Ystäväni Henry

(Ystäväni Henry)

Ohjaaja: Auli Mantila

Maa: Suomi Vuosi: 2004

Kesto: 93min Ikäraja: 11

Levittäjä: FS Film Oy

Näyttelijät:
Aleksi Rantanen (Henry), Ninni Ahlroth (Elsi Björkman), Hellen Willberg (Paula, Elsin äiti), Pertti Sveholm (Henryn isä), Ylva Ekblad (Henryn äiti)


Koulukino suosittelee kotimaista, Auli Mantilan käsikirjoittamaa ja ohjaamaa, elokuvaa ylä-asteelle ja lukioon.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa