menu

EHO

Elokuva­harrastus­ohjaajan työkalupakki

EHO – tehtäväpankki

Monologi

Sulje

Tavoitteet: Itseilmaisu, käsikirjoitus- ja leikkaustaidot

Välineet:  Kynä, paperi, kuvausväline, editointiohjelma, rauhallinen tila äänittämiselle
Tehtävän kesto:  120 minuuttia
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako:  Yksilötyö

Alkuun voidaan katsoa yhdessä esimerkkejä erilaisista monologeista. Tässä tehtävässä monologi käsitetään laajasti: se sisällyttää minkä tahansa videosisällön, jossa kuullaan yhden henkilön puhetta.

Jokainen oppilas suunnittelee noin yhden minuutin mittaisen puheen (A4 arkki tai 100-150 sanaa) joko omasta elämästä tai itselle tärkeästä aiheesta. Jos tekstin kirjoittaminen tuntuu vaikealta, voi ottaa mallia esim. elokuvasta, dokumentista tai TV-sarjasta. Jos kirjallinen ilmaisu tuntuu vaikealta, oppilas voi myös käyttää ranskalaisia viivoja tai piirtää muistikartan puheen tueksi.

Kun teksti on valmis, harrastaja äänittää tekstin kertaalleen esimerkiksi puhelimen nauhoitusominaisuudella nähdäkseen puhutun version pituuden. Sen jälkeen kuunnellaan äänite yksin tai parin kanssa, ja tunnustellaan, missä kannattaa pitää taukoja, missä voi korottaa ääntä… Välittyykö viesti kuulijalle? Minkälainen äänensävy sopii valittuun sisältöön?

Muokkausten jälkeen monologi on valmis esitettäväksi kameralle. Vaihtoehtoisesti harrastaja voi jättää itsensä kuvasta pois, ja käyttää pelkkää ääntä leikattuna itse kuvatun videon päälle. Tämä toteutus sopii paitsi oppilaille, jotka vierastavat kameran edessä olemista, myös dokumentaarisen toteutustavan valitseville.

Kun video on leikattu, se on toivottavasti vähintään minuutin pituinen. Valmiit monologit katsotaan yhdessä. Muistetaan aplodit ja positiivinen palaute jokaiselle!

Tehtävän on luonut: Siiri Siltala

Kuva Irina L Pixabaystä

9+
äänittäminen
edistyneet
käsikirjoitus

Kolme valokuvatehtävää

Sulje

Tavoitteet: Elokuvan lähiluku, sommittelu, valokuvakameran käyttö

Välineet: Elokuvaesimerkki, Polaroid- tai muu valokuvakamera, still-kuvia elokuvasta tulostettuna tai esim. iPadilta selattavana
Tehtävän kesto: 60 min
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako:  Yksilötyö, Parityö, Pienryhmät

Katsokaa ensin valitsemanne elokuva ja keskustelkaa siitä. Sen jälkeen valitse alta yksi
tai useampi valokuvatehtävä toteutettavaksi elokuvan katselun jälkeen.

 1. Tunnelma. Jakaudutaan ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee katsotusta elokuvasta kaksi still-kuvaa ja ottaa itse kuvia, joissa on samanlainen tunnelma. Jos käytössä on Instax-kamera, Polaroid tai vastaava, sellainen sopii erityisen hyvin tähän tehtävään. Oppilaita voi ohjeistaa suunnittelemaan kuvan huolellisesti ja pyrkimään ottamaan vain yhden kuvan.  
 2. Samanlainen. Tutustukaa still-kuviin elokuvasta. Ottakaa omia valokuvia, joissa on samanlainen sommittelu. Asettakaa elokuvan still-kuvat ja omat kuvanne rinnakkain.
 3. Rikkinäinen puhelin. Yksi oppilas saa elokuvasta still-kuvan ja ottaa siitä inspiroituneena oman kuvan. Oppilas antaa itse ottamansa kuvan seuraavalle, joka ottaa valokuvan siitä inspiroituneena ja niin edelleen. Vain ensimmäinen oppilas siis näkee alkuperäisen still-kuvan. Lopuksi valokuviin ja niiden muodostamaan rikkinäiseen puhelimeen tutustutaan yhdessä. 

Tehtävän on luonut: Mette Lagerstam

9+
aloittelijat
elokuvan katsominen
kuvaus
still-kuva

Muotokuva

Sulje

Tavoitteet: Tutustua kameran toimintaan ja kuvan rajaamiseen, harjoitella kameralle esiintymistä ja kokeilla kuva kuvassa -efektiä

Välineet: Kuvausväline, CapCut tai muu taustan poistoa tukeva editointiohjelma
Tehtävän kesto:  120 min
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako: Yksilötyö, Parityö, Pienryhmät

Virittäytyminen

Keskustelkaa aluksi siitä, mikä muotokuva on. 

 • Muotokuva kuvaa henkilöä. Se voi olla piirustus, maalaus, veistos, valokuva tai videoteos. Muotokuvalla voidaan tarkoittaa myös jotain henkilöä kuvaavaa ja selittävää artikkelia, reportaasia, kirjaa tai television dokumenttiohjelmaa. 
 • Muotokuvassa pyritään esittämään henkilön olennaisimpia piirteitä, hänen taustaansa, persoonallisuuttaan tai pyrkimyksiään. 
 • Muotokuva pyrkii usein myös esittämään kuvaamansa henkilön tärkeimmät ja arvostetuimmat puolet sekä kuvaamaan hänen yhteiskunnallista asemaansa. Näin muotokuvassa korostuvat usein aikansa arvostukset. 

Lähtekää tekemään liikkuvia muotokuvia. Suunnitelkaa ja kuvatkaa jokaisesta oppilaasta pieni video, jossa kehon liike ja silhuetti ovat tärkeässä osassa.  

Tehtävä

Teokseen tulee kaksi kerrosta kuvamateriaalia: 

 • Videopätkä omista kuva-arkistoistasi (valitse jokin itsellesi jollakin tapaa tärkeä otos).*
 • Harrastuksessa kuvattava silhuettivideo. Silhuettivideot suunnitellaan tarkasti kirjaamalla ja piirtämällä havainnekuva A4-paperille: kuvakoko, kuvakulma, rajaus ja liike. 

Silhuettia kuvatessa täytyy ensin löytää tausta ja valo, jota vasten kuvattavan kohteen silhuetti erottuu selvästi. Sisätiloissa kuvattava henkilö kannattaa sijoittaa ikkunan tai jonkin muun voimakkaan valonlähteen, kuten lampun eteen. Ulkona hyviä kuvauspaikkoja ovat esimerkiksi ranta tai laaja niitty, jossa horisontti näkyy avoimena. Taustalla ei ole häiritseviä rakennuksia taikka puita, vaan huomio kiinnittyy mustaan siluettiin.

Videomateriaalit yhdistetään CapCut-editointisovelluksella. Tehtävän lopputulema on monta lyhyttä videoteosta, liikkuvia muotokuvia, joista voidaan myös koostaa yksi yhtenäinen koko ryhmän teos. 

Tämän tehtävän avulla harjoitellaan kameran edessä olemista sekä teknisiä asioita kuten kameran käyttämistä, kuvakulmia ja kuvakokoja. 

*Tarvittaessa taustalle tulevan, henkilön maailmaa tavalla tai toisella kuvaavan videon tai still-kuvan voi ladata myös kuvapalveluista, kuten Pixabay tai Unsplash. Varmistathan, että käyttämäsi materiaali on vapaa käytettäväksi (esim. creative commons-lisensioitu) ja että teoksesi lopputeksteistä ilmenevät tekijätiedot mikäli tekijä sitä edellyttää.

Tehtävän on luonut: Jenna Saarinen

Kuva kalhh Pixabaystä

9+
aloittelijat
kuvaus
kameran käyttö
kuva kuvassa
rajaus

Yhden otoksen kohtaus

Sulje

Tavoitteet: Tehtävässä harjoitellaan työryhmänä toimimista, kuvan rajaamista, kuvauskomentoja ja esiintymistä.

Välineet:  Kuvausväline
Tehtävän kesto:  60 minuuttia
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako: Pienryhmät, Koko ryhmä

Tehtävän kuvaus

Tehtävänä on kuvata lyhyt, minuutin mittainen improvisoitu kohtaus, jossa esiintyy yksi tai kaksi hahmoa . Kohtaus kuvataan yhdellä otoksella paikallaan pysyvällä kameralla. Kuvaustilanteessa muistutetaan oppilaita, että turvallisuuden takaamiseksi improvisoidussa kohtauksessa näyttelijät eivät koske toisiinsa. Tavoitteena on harjoitella ohjaajan tuella työryhmänä toimimista, kuvauskomentoja ja kameralle esiintymistä.

Työtehtävät: Ohjaaja (antaa kuvauskomennot), kuvaaja (rajaa kuvan ja kuvaa tapahtuman), kaksi näyttelijää (esittävät valittuja hahmoja). Tarpeen mukaan ryhmän jäsenet voivat toimia myös lavastajana, apulaisohjaajana, kuvaussihteerinä (klaffi) ja äänittäjänä.

Valitaan tai arvotaan näyttelijöille hahmot. Voitte keksiä hahmoja yhdessä tai käyttää apuna kortteja, joihin on kirjoitettu erilaisia hahmoja, kuten siivooja, varas, opettaja...

Etsitään sopiva kuvauspaikka - mikä olisi luonteva tausta tai paikka valituille hahmoille?

Kuvaaja asettaa kuvausvälineen jalustalle (tai ottaa tukevan asennon) ja rajaa kuvan. Tarkkaile, mitä kuvassa näkyy ja mistä valo tulee.

Kun kaikki on valmista, kuvataan kohtaus. Lopuksi katsotaan tulos yhdessä. Tavoitteena on iloita sattumasta ja hauskoista hetkistä improvisaatiossa sekä tarkastella, miltä kohtaus näyttää kuvattuna. Ohjaaja antaa mahdollisimman monelle positiivista palautetta muiden huomioimisesta ryhmässä ja oman tehtävän hoitamisesta.

Kuvauskomennot – toistetaan kaikki yhdessä ääneen:

- Hiljaisuus

- Kamera – käy!

- Ääni – käy!

- Näyttelijät – olkaa hyvä!

- Kiitos! (Kohtauksen ohjaaja päättää, milloin kohtaus päättyy. Tällöin näyttelijät lopettavat toimintansa, kuvaaja pysäyttää kuvaamisen ja äänittäjä äänen tallennuksen.)

Vinkkejä

 • Ennen kuvauksiin siirtymistä voidaan harjoitella kuvauskomentoja lausumalla ne yhteen ääneen. Kuvauskomennot kannattaa olla näkyvillä myös tekstinä.
 • Mikäli kuvataan usealla pienryhmällä samassa tilassa, tehtävän voi tehdä ilman repliikkejä
 • Edistyneemmät oppilaat voivat pohtia kuvan sisäistä sommittelua ja liikettä
 • Kun otoksen kuvaaminen on hallussa, oppilaita voi pyytää soveltamaan tehtävää ja kuvaamaan yhden otoksen kuvausharjoituksia itsenäisesti.

Sanasto:

Otos, Kuvauskomennot

Tehtävän on luonut: Koulukino
Kansikuva:
Thorsten Schulze Pixabaystä

9+
aloittelijat
kuvaus
improvisaatio
kuvauskomennot

Liikkeestä leikkaaminen

Sulje

Tavoitteet: Tehtävässä harjoitellaan elokuvakerrontaa, kuvakokoja, leikkaamista ja yhteistyötä kuvausryhmän kanssa

Välineet:  Kuvausväline, editointiohjelma, tehtäväkortit: tapahtumia
Tehtävän kesto:  60-120 minuuttia
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako:  Parityö, Pienryhmät

Tehtävän kuvaus

Katsotaan lyhyitä elokuvaesimerkkejä liikkeestä leikkaamisesta. Esitellään kuvakoot kokokuva ja puolikuva ja havainnoidaan, mitä kuvakokoja kohtauksessa on käytetty. Tarkastellaan, mikä tapahtuma

Jakaudutaan noin 3 hengen ryhmiin: näyttelijä, kuvaaja ja ohjaaja. Pareittain työskennellessä kuvaaja voi toimia myös ohjaajana.

Tehtävä

1) Kuvataan tapahtuma kahdessa kuvakoossa. Jokainen ryhmä vetää tehtäväkorttipakasta yhden tapahtuma-kortin. Tehtävänä on kuvata täsmälleen sama tapahtuma, esimerkiksi näyttelijän istuutuminen tuolille, kahdessa kuvakoossa: ensin kokokuvassa, ja sitten puolikuvassa tai puolilähikuvassa*.

Kuvakoon vaihtuessa kameran paikkaa kannattaa siirtää hieman, ei kuitenkaan kokonaan toiselle puolelle (ks. suojaviiva).

2) Leikataan otokset liikkeestä yhteen. Viekää otokset leikkausohjelmaan. Tarkkailkaa liikettä molemmissa otoksissa: mistä kohtaa kuvat olisi parasta yhdistää, jotta liike näyttäisi mahdollisimman sujuvalta?

Jos ryhmä on nopeasti valmis, he voivat vaihtaa työtehtäviä ja kuvata uuden tapahtuman niin, että kaikki halukkaat pääsevät näyttelemään ja kuvaamaan.

3) Tehtävän purku. Kun kaikki ryhmät ovat valmiita, katsotaan harjoitukset yhdessä. Kannustetaan oppilaita kertomaan, mikä toisen työssä oli erityisen onnistunutta.

Vinkkejä:

 • Ennen tehtävään ryhtymistä työskentelyyn voi virittäytyä kehollisilla harjoitteilla, kuten Mitä sä teet?
 • *Jos ryhmässä käytetään iPadeja, otokset voidaan kuvata suoraan iMovie-leikkausohjelmaan.  

Sanasto:

Otos, Kuvakoko, Kokokuva, Puolikuva, Puolilähikuva, Suojaviiva

Tehtävän on luonut: Koulukino
Kannen kuva: Ana Krach Pixabaystä

9+
aloittelijat
leikkaus

Leikkauksen havainnointi

Sulje

Tavoitteet: Harjoitellaan havainnoimaan elokuvan leikkauskohtia

Välineet:  Elokuvaesimerkki
Tehtävän kesto:  15 minuuttia
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako:  Koko ryhmä

Virittäytymisharjoite elokuvan leikkauksen ja kerronnan havainnointiin. Katsotaan esimerkkikohtaus esimerkiksi KAVI:n elokuvapolulta. Pyydetään oppilaita huutamaan Hep! jokaisessa leikkauskohdassa, eli joka kerta kun kuva vaihtuu.

Vanhempien tai edistyneiden oppilaiden kanssa voidaan ottaa kaksi esimerkkiä, joissa toisessa on paljon ja toisessa vähän leikkauksia. Oppilaita pyydetään laskemaan leikkauskohdat molemmista esimerkeistä. Lopuksi pohditaan yhdessä, kuinka leikkausten määrä vaikutti kohtauksen rytmiin ja tunnelmaan.

Tehtävän on luonut: Koulukino
Kuva: Tumisu Pixabaystä

9+
aloittelijat
leikkaus

Story spine -tarinaranka

Sulje

Tavoitteet: Harjoitellaan tarinankerrontaa ja toisen idean hyväksymistä

Välineet: Kyniä, paperia
Tehtävän kesto:  20 minuuttia
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako: Pienryhmät, Koko ryhmä

Tehtävän kuvaus

Täytetään ryhmässä kuuden virkkeen tarina siten, että kukin täyttää vuorollaan yhden virkkeen.
Harjoitteen voi tehdä puhuen tai kirjoittaen. Virkkeiden alut ovat seuraavat:

2 ensimmäistä virkettä esittelevät hahmon ja tilanteen

Olipa kerran…
Päivittäin…

2 seuraavaa virkettä määrittävät käänteen ja seurauksen

Kunnes eräänä päivänä…
Siitä syystä...

2 viimeistä virkettä kertovat loppuratkaisun ja seuraukset

Kunnes lopulta…
Siitä päivästä lähtien…

Tehtävän on luonut: Jukka Heiskanen
Kansikuva: svklimkin Pixabaystä

9+
aloittelijat
käsikirjoitus

Postikortit

Sulje

Tavoitteet: Tehtävässä harjoitellaan esiintymistä ja sanallista improvisaatiota

Välineet: Ei välineitä
Tehtävän kesto: 15 min
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako: Pienryhmät

Harjoitus 4 hlön. ryhmissä.

Kaksi toimii kortin kirjoittajina ja kaksi kuvittajina. Kirjoittajat aloittavat
improvisoimaan kortin tekstiä sana kerrallaan (esim. ”Hei ÄITI! Olen TÄÄLLÄ vankilassa JA rahat
OVAT loppuneet…”). Kun teksti on alkanut, kuvittajat muodostavat postikortin kuvan patsaina.
Huom.! kuvittajat eivät sovi keskenään mitään, hyppäävät vain kuvaan. He eivät myöskään selitä
asentojaan yleisölle. Huom. 2! Kuva voi sopia tekstiin tai olla jotain aivan muuta (esim. kuva
sateisesta vankilasta, henkilöstä ottamassa aurinkoa, kahdesta halaavasta henkilöstä jne.).

Seuraavaksi rooleja vaihdetaan, jotta kertojat kuvittavat ja kuvittajat pääsevät kertomaan. Tämä
kortti on vastaus edelliseen korttiin.

Tehtävän ovat luoneet: Jukka Heiskanen ja Eveliina Heinonen

9+
ryhmän toiminta
improvisaatio

Kehon ääriviivat

Sulje
Placeholder image

Tavoitteet: Kehotietoisuuden herättely, keskittyminen

Tehtävän kesto: 10 min
Ikätaso: Kaikki ikäryhmät
Ryhmäjako:  Koko ryhmä

Maadoitutaan tuntemalla jalkapohjat lattiaa vasten. Tunnustele miltä kehossa tuntuu. Ohjeista:
kuvittele värikynä, jolla lähdet piirtämään kehosi ääriviivat päälaelta. Harjoitteen voi tehdä silmät
kiinni tai katse alaviistoon. Kun olet mielessäsi päässyt takaisin päälaelle, eli piirtänyt hahmon
itsestä mieleesi, tunnustele miltä kehossa nyt tuntuu. Onko muutosta aiempaan? Osallistujilta voi
myös kysyä minkä värisellä värillä he piirsivät tänään itsensä.

Tehtävän ovat luoneet: Jukka Heiskanen ja Eveliina Heinonen

9+
ryhmän toiminta

Ruumiinosa vie ja tutkii tilaa

Sulje
Placeholder image

Tavoitteet: Harjoitellaan kehotietoisuutta ja tilassa liikkumista

Tehtävän kesto: 10 min
Ikätaso: Kaikki ikäryhmät
Ryhmäjako:  Koko ryhmä

Kuvitellaan, että silmät ovat kehon eri osissa ja tutkitaan tilaa sitä kautta. Esimerkiksi silmät ovat
rintakehässä. Miten se vaikuttaa liikkumiseen? Mitä asioita rintakehä havaitsee verraten esim. jos
silmät ovat polvissa tai kämmenissä?

Tehtävän ovat luoneet: Jukka Heiskanen ja Eveliina Heinonen

9+
ryhmän toiminta

Simultaaniohjaaminen

Sulje
Placeholder image

Tavoitteet: Impulssien kuunteleminen, ohjeiden antaminen

Välineet: Satunnaisia esineitä
Tehtävän kesto: 20 min
Ikätaso: 10-12v, 13-15v, 16-19v
Ryhmäjako: Koko ryhmä

Ryhmä kokoontuu riviin seinustalle tai katsomoon siten, että tyhjä näyttämö jää heidän eteensä.
Tilaan voi haluttaessa ripotella joitakin esineitä. Kuka tahansa ryhmästä saa nyt antaa
toimintaohjeen vieressään olevalle henkilölle. Ohjeen saanut henkilö voi päättää, ottaako ohjeen
vastaan vaiko ei. Jos hän hyväksyy tehtävän, hän voi mennä tilaan toteuttamaan sen. Hän saa itse
päättää kauanko käyttää aikaa toiminnan toteuttamiseen ja kuinka monta kertaa tekee sen.
Tilassa voi samanaikaisesti olla useita tehtävän suorittajia.

Tavoitteet ja fokus voivat vaihdella tilanteen ja ryhmän mukaan. Niitä voivat olla mm. impulssien
kuunteleminen (Mitä lisään tilassa tapahtuviin asioihin? Mitä esineet kutsuvat tekemään?…),
selkeiden toimintaa tuottavien ohjeiden antaminen, ohjeen ja toteutuneen toiminnan välisen eron
tarkasteleminen…

Tehtävän ovat luoneet: Jukka Heiskanen ja Eveliina Heinonen

9+

Mielipidejana

Sulje
Placeholder image

Tavoitteet: Harjoite tehtävän tai harrastuskerran purkamiseen

Tehtävän kesto: 10 min
Ikätaso: Kaikki ikäryhmät
Ryhmäjako:  Koko ryhmä

Ajatuslämmittely tai purkuharjoite.

Ohjaaja määrittää tilan toiseen päähän Täysin samaa mieltä -seinän ja toiselle puolelle Täysin eri mieltä -seinän. Osallistuja valitsee paikkansa janalta sen mukaisesti, kuinka suhtautuu esitettyyn väitteeseen. Keskellä tilaa on 50-50 jne. Kun tilaan on asetuttu, ohjaaja voi haastatella kaikkia tai osaa osallistujista siitä, millä perustein he asettuivat valitsemalleen paikalle.

Tehtävän ovat luoneet: Jukka Heiskanen ja Eveliina Heinonen

9+
ryhmän toiminta
purkuharjoite

Hetken merkitseminen

Sulje

Tavoitteet: Harrastuskerrran purku

Tehtävän kesto: 
Ikätaso: Kaikki ikäryhmät
Ryhmäjako: Koko ryhmä

Purkuharjoite.

Osallistujat valitsevat tilasta paikan sen mukaisesti, mikä hetki toiminnasta on
jäänyt parhaiten mieleen. Mielikuva voi olla myönteinen tai kielteinen. Ohjaaja haastattelee
lopuksi osallistujat ja kysyy mikä hetki oli kyseessä ja miksi osallistuja valitsi juuri tämän hetken.

Tehtävän ovat luoneet: Jukka Heiskanen ja Eveliina Heinonen

9+
ryhmän toiminta
purkuharjoite

Lopetuspiiri kysymyksillä

Sulje
Placeholder image

Minkä ajatuksen/opin viet tänään kotiin tästä kerrasta?
Missä kaveri onnistui mielestäsi tänään?
Jos tämä kerta sinulle olisi väri/esine/liike/säätila mikä se olisi?
Jne.

9+
ryhmän toiminta
purkuharjoite

Hahmo I – Hahmon luominen esineiden pohjalta

Sulje

Tavoitteet: Yhteistyö, hahmon luominen

Välineet: Oppilaiden tuomia esineitä, iso paperi ja tussi per ryhmä
Tehtävän kesto: 20 min
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako: Pienryhmät

Jokainen ryhmäläinen on saanut tuoda jonkin esineen kotoa. On hyvä painottaa, että esine ei ole
liian arvokas ja se saattaa tulla käyttöön.

Jos ryhmät ovat suuria, tarinaa on helpompi alkaa kutomaan yhteen, kun esineitä on hiukan
erilaisia. Ohjeistaessa voi mainita, että esine voi olla esim.

 • jotain, mitä henkilö voi käyttää
 • jokin asuste, jonka henkilö voi pukea ylleen
 • aivan sattumanvarainen esine, jolla ei ole suoria käyttömahdollisuuksia

Päätetään ryhmät. Jokaiselle ryhmälle jaetaan suuri paperi, ja ryhmäläiset asettavat esineensä
paperin keskelle.

Ryhmä kerääntyy esineiden ympärille ja he saavat alkuun pohtia ja tunnustella vapaasti esineitä.
Rohkaistaan käyttämään kaikki aisteja tutkimisessa. Ryhmä saa hetken keskustella vapaasti:
Millaisia mielikuvia esineistä tulee? Mitä ne ylipäänsä ovat? Kenelle ne voisivat kuulua?

Seuraavaksi ryhmille annetaan yksi tussi. Tussin pitäjä kirjoittaa ensimmäisen kysymyksestä
mieleen tulevan vastauksen paperille. Kun hän on valmis, hän ojentaa kynän seuraavalle, joka
puolestaan kirjoittaa seuraavasta kysymyksestä ensimmäisen mieleen tulevan sanan.
Ohjeistetaan, että on tarkoitus tehdä assosiatiivisesti ja jokaisen ensimmäinen idea on juuri nyt
hyvä ja oikein.

Kysymykset (näitä voi keksiä lisää tai jättää osan pois):

Kuka hän on?
Missä hän asuu?
Miten hän pukeutuu?
Mihin hän mieluiten käyttää aikaansa?
Kenen kanssa hän mieluiten viettää aikaansa?
Mitä muut ajattelevat hänestä?
Millainen suhde hänellä perheeseen?
Mikä on hänen lempiruokansa?
Mitä hän vihaa?
Mitä hän rakastaa?
Mitä hän toivoo? (Joku konkreettinen asia)
Millaisessa tunnetilassa hän yleensä on?
Millaisessa tunnetilassa hän tahtoisi olla?
Mitä hän pelkää? (Joku konkreettinen asia)

Alakouluikäsiten kanssa toiveiden ja pelkojen on hyvä olla konkreettisia asioita. Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien oppilaiden kanssa voidaan hyväksyä myös abstraktit toiveet ja pelot.

Kun kaikki kysymykset on käyty läpi, ryhmä saa keskustella hahmosta, joka on nyt luotu, sekä
tarvittaessa lisätä yhteisesti asioita paperille.

Tehtävän on luonut: Valentina Mäntylä ja Eveliina Heinonen

9+
edistyneet
ideointi

Tarina I - Tarinan luominen hahmon pohjalta

Sulje

Tavoitteet: Tarinan suunnittelu ja kirjaaminen. Kehitetään pienryhmissä draamallinen tarina, jossa on alkutilanne, konflikti ja ratkaisu.

Välineet: Kyniä ja paperia
Tehtävän kesto: 30 min
Ikätaso: 12+
Ryhmäjako: Pienryhmät

Palataan Hahmon luominen esineiden pohjalta -tehtävän hahmopapereiden äärelle ryhmässä. Päätetään ryhmän kesken lopullisesti, kuka hahmo on. Hahmolle ei ole tarpeen keksiä nimeä tai sukupuolta jos sellaisia ei ole paperille spontaanisti tullut, jokin määre riittää. Alleviivataan paperista hahmon toiveet ja pelot. Varmistetaan, että ryhmäläiset ovat samaa mieltä.

Pienryhmä kertoo koko ryhmälle, mikä on heidän keksimänsä hahmon lähtötilanne (kuka henkilö
on), mitä hän toivoo (eteenpäin ajava voima), mitä hän pelkää (este). Ohjaaja voi kirjata nämä ylös näkyvälle paikalle. Esimerkki: abiturientti, toivoo, että hänestä tulee näyttelijä, pelkää käärmeitä.

Konfliktin ja ratkaisun muotoilu

Kun hahmon toive ja pelko on listattu, ryhmä saa pohtia jonkinlaisen konfliktin eli ristiriidan eteenpäin ajavan voiman ja pelon välille. Esimerkki: abiturientti on menossa teatterikoulun pääsykokeisiin, mutta koulun portailla on käärmeitä.

Kun konflikti on selvillä, ryhmä saa miettiä erilaisia ratkaisumahdollisuuksia. Miten konflikti
ratkeaa ja mikä on tilanne sen jälkeen? Lopulta ryhmä valitsee yhden ratkaisun. Jos
ratkaisumahdollisuuksia on monia, niistä voi esim. äänestää.

 • Valinnassa voi käyttää myös kysymystä “millaisessa tunnetilassa hän tahtoisi olla”. Tällöin
  otetaan huomioon, miten konflikti ratkeaisi niin, että henkilö pääsisi siihen tunnetilaan
  jossa hän haluaa olla? (Henkilö voi yhtälailla olla pääsemättä tähän tunnetilaan. Silloin
  täytyy päättää, mihin tunnetilaan hän sen sijaan päätyy.)
 • Edistyneille: Jos ryhmän kanssa on kirjoitettu sekä konkreettiset että abstraktit pelot ja
  toiveet, mietitään, onko konkreettinen pelko tai toive sellainen, että sen voisi ajatella
  symboliksi abstraktille pelolle tai toiveelle. Mikä konkreettiselle asialle voisi antaa
  symboliarvon? Miten sen voisi näyttää katsojalle? (Näyttämisen ei tässä tarvitse olla
  hirveän hienovaraista: jos esimerkkiabimme käärmeet symboloivat pelkoa sukulaisten
  halveksunnasta, voisiko niiden kihinään teatterikoulun portailla sekoittua esimerkiksi
  sukulaisten alentuvaa puhetta?)
 • Vielä edistyneemmille: Konfliktin voi myös kirjoittaa kokonaan abstraktien toiveiden ja pelkojen varaan. Tällöin varatkaa enemmän aikaa pohdinnalle ja ryhmän keskustelulle.

Tehtävän on luonut: Valentina Mäntylä

12+
edistyneet
käsikirjoitus

Hahmo II - Hahmon syventäminen

Sulje

Tavoitteet: Harjoitellaan eläytymistä ja esiintymistä

Välineet: Hahmolle kuuluva käsirekvisiitta, tuoli
Tehtävän kesto: 20-30 min
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako:  Pienryhmät

Hahmon kokeileminen fyysisesti

Pienryhmät “testaavat” aiemmin luomaansa hahmoa fyysisesti. Kaikki saavat kävellä vapaasti hahmona tilassa, ilman kontaktia toisiin. Miten hahmo liikkuu? Miten hän kävelee, miten juoksee? Millainen rytmi hänellä on, hidas vai nopea? Millainen on katseen suunta, harhaileeko se vai onko suora? Miten hahmo istuu ja nousee ylös? Miten tervehtii muita ohikulkijoita, miten suhtautuu toisiin? Kun hahmo on
kaikkien kehoissa, voidaan jatkaa sen kanssa improvisointia esimerkiksi toisten ryhmien hahmojen
kanssa. Mitä tapahtuu kun kaikki hahmot ovat samaan aikaan bussipysäkillä?

Hahmon syventäminen kuumassa tuolissa

Valitaan jokin esine tai asuste, joka on hahmon tunnusmerkki. Tuodaan eteen “kuuma tuoli”, joka
tarkoittaa, että roolihenkilö siinä istuessaan kertoo aina totuuden. Hahmo istuu tuoliin ja
ohjaaja/muut ryhmät saavat kysyä häneltä kysymyksiä ja hahmo yrittää vastata niin hyvin kun
pystyy luodusta roolista käsin. Harjoite voidaan tehdä ryhmässä niin, että tuoliin istahtaa
vuorollaan jokainen ryhmän jäsen, joka esittää kyseistä hahmoa. Roolia esittävä voi pukea hahmon tunnusmerkkinä toimivan asun päälleen tai jos se on esine, pitää sitä kädessään.

Tehtävän on luonut: Valentina Mäntylä, Eveliina Heinonen

9+
edistyneet
ideointi
improvisaatio

Tarina II - Tarinan purku kohtauksiksi

Sulje

Tavoitteet: Yhteistyö, käsikirjoittaminen, tarinan purku kohtauksiksi.

Välineet: Kynä ja paperia
Tehtävän kesto: 30 min
Ikätaso: 12+
Ryhmäjako:  Pienryhmät

Ryhmät suunnittelevat luomalleen hahmolle kolmen kohtauksen tarinan, jossa esitellään hahmon
lähtötilanne, konflikti ja sen ratkaisu. Nyt tarina kerrotaan konkreettisilla, kuvattavissa olevilla
tapahtumilla.

Ryhmä kirjoittaa kohtausluettelon paperille

 1. Lähtötilanne (“kutsu seikkailuun”)
 2. Konflikti (vastuksen / pelon kohtaaminen)
 3. Lopputilanne (mikä on muuttunut?)

Tarina voi olla myös kahden kohtauksen tarina, jos vaikkapa konfliktin ratkeamisesta päästään
lopputilanteeseen luontevasti saman kohtauksen sisällä.


Sen jälkeen ryhmä miettii kohtausten sisältöä tarkemmin, ja kirjoittaa ylös kohtauksen otsikon
viereen:

 • Mikä konkreettinen toiminta kohtauksessa tapahtuu?
 • Mikä on tärkein asia, jonka haluatte tällä kohtauksella kertoa?
 • Millainen tunnetila hahmolla on alussa ja lopussa?
 • Edistyneille: kirjoittakaa jokaisen kohtauksen viereen, mikä on päähenkilön tavoite juuri
  siinä kohtauksessa, ja miten tavoite toteutuu. Miettikää lisäksi, millainen tunnelma
  kohtauksessa on, ja miten voisitte välittää tunnelman katsojalle.

Tehtävän on luonut: Valentina Mäntylä

12+
edistyneet
käsikirjoitus

Asioiden kuvaileminen sana kerrallaan

Sulje

Pariharjoite

Pari osoittaa jotakin kohtaa tilassa. Pari liikkuu yhdessä katsomaan tarkemmin tätä
kohtaa. Kun he ovat kohteen vieressä, he alkavat kuvailemaan kohdetta sana kerrallaan. ”TUOSSA
on VALKOINEN pöydänjalka JOKA on TEHTY metallista…” Kun kohdetta on kuvailtu riittämiin,
etsitään osoittamalla uusi kohde ja siirrytään kuvailemaan sitä.

Variaatio kuvailulle

Sama harjoite kuin yllä. Pari liikkuu kohteensa luokse, mutta tällä kertaa he kuvailevat sana
kerrallaan jotakin mielikuvituksellista – aivan muuta, kuin mikä esine todellisuudessa on. Pari voi
esim. osoittaa valkoista metallista pöydänjalkaa ja kuvailla sitä sana kerrallaan: ”TUOSSA on
VAALEANPUNAINEN elefantti JOKA tanssii SAMBAA…”

9+
ryhmän toiminta
improvisaatio

Kalaparvi

Sulje

Tavoitteet: Kehotietoisuus, toisen kuunteleminen, tilassa liikkuminen

Tehtävän kesto: 10 min
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako:  Koko ryhmä

Tavoitteena on liikkua yhtenäisesti kuin kalaparvi. Ryhmä asettuu timanttikuvioon, niin että
katseet ovat samaan suuntaan. Ryhmä alkaa liikkua niin, että ryhmän kärjessä oleva henkilö johtaa
liikettä. Kun henkilö kääntyy, johtaja vaihtuu. Ideana on pyrkiä liikkeeseen niin ettei ulkopuolelta
osaisi arvata, että joku johtaa liikettä. Tämän vuoksi liikkeen on oltava alkuun hidasta niin, että
koko ryhmä pysyy mukana.

Variaatio

Ryhmä on enemmän tiiviinä ryppäänä kuin timanttina, mahdollisimman lähellä toisiaan, kuitenkin
samaan suuntaan katsoen. Kukaan ei johda liikettä, vaan ajatuksena on liikkua yhteisestä
päätöksestä. Tässäkin harjoitteessa on tärkeää, että liike on alkuun hidasta jotta kaikki ehtivät
aistia mihin suuntaan ollaan menossa. Mikäli ryhmässä tulee jokin impulssi, joku esimerkiksi
hyppää tai kääntyy, kaikki tekevät samoin.

Tehtävän on luonut: Jukka Heiskanen ja Eveliina Heinonen

9+
ryhmän toiminta

Rusinasta rentouteen

Sulje

Tavoitteet: Kehotietoisuuden herättely, rentoutuminen

Tehtävän kesto: 5 min
Ikätaso: Kaikki ikäryhmät
Ryhmäjako: Koko ryhmä

Tutkitaan kehon jännitystä ja rentoutumista, samalla tullaan tietoiseksi kehosta enemmän. Aloita
perusasennosta. Kuvittele olevasi pienen pieni, kuiva, sisäänpäin kääntyvä rusina joka painuu
kasaan ja joka on täynnä jännitettä kaikissa ruumiinosissa. Kun rusina on puristunut äärimmilleen
(eli kehossa kaikki lihakset jännityksessä) rentouta, puhalla ilmaa ulos ja palaa “normaali”
asentoon. Tunnustele, miltä keho tuntuu jännitteen jälkeen. Toista rusinaksi meneminen
muutaman kerran.

Tehtävän on luonut: Eveliina Heinonen

9+
ryhmän toiminta

Joo-ja

Sulje

Tavoitteet: Harjoitellaan toisen ideoiden hyväksymistä, improvisaatiota ja mimiikkaa

Tehtävän kesto: 10 min
Ikätaso: Kaikki ikäryhmät
Ryhmäjako: Parityö

Pariharjoitus.

Ensimmäinen ehdottaa jotakin yhteistä tekemistä (”heitelläänkö palloa?”) johon
kaveri myöntyy (”Joo, heitellään palloa!). Molemmat heittelevät miimistä palloa yhdessä. Toinen
ehdottaa seuraavaa tekemistä (”Mennäänkö juomaan kokista?”) johon kaveri myöntyy (”Joo,
mennään juomaan kokista!”). jne. jne. toiminnot voivat liittyä toisiinsa seuraamusten ketjuna tai
olla toisistaan näennäisesti irrallisia toimintoja. Arkiset ja absurdit toiminnot ovat yhtä hyviä
ratkaisuja. Tärkeintä on ottaa ensimmäinen mieleen tuleva idea vastaan.

Negatiivinen ei-versio

Harjoitteesta voidaan tehdä myös tyrmäysversio, jossa parin tarjoukseen vastataan kieltävästi ja
keksimällä jokin selitys. Tämä voi auttaa hahmottamaan sitä, että ideat tyrmäämällä toiminta ei
pääse etenemään.

Tehtävän on luonut: Jukka Heiskanen ja Eveliina Heinonen

9+
ryhmän toiminta
improvisaatio

Lahjan antaminen

Sulje

Tavoitteet: Toisen kuunteleminen, mielikuvituksen herättely

Tehtävän kesto: 10 min
Ikätaso: Kaikki ikäryhmät
Ryhmäjako:  Parityö

Pariharjoitus, jossa harjoitellaan yhteistyötä ja miimistä toimintaa.

Henkilö 1 antaa miimisen lahjapaketin parilleen ja saa määrittää lahjapaketin koon. Henkilö 2 ottaa lahjan vastaan, avaa sen, määrittelee sen (käyttämällä lahjaa ja/tai kertomalla mikä se on) ja kiittää lahjasta. Nyt tehdään sama toisin päin – on henkilön 2 vuoro antaa vastalahja jne. jne.

Tehtävän on luonut: Jukka Heiskanen ja Eveliina Heinonen

9+
ryhmän toiminta
improvisaatio

Mitä sä teet?

Sulje

Ensimmäinen osallistuja alkaa tekemään valitsemaansa miimistä toimintaa (esim. kuopan
kaivaminen). Seuraava tulee kysymään häneltä ”mitä sä teet?”. Tähän kaivaja vastaa jonkin aivan
muun toiminnon (esim. meikkaaminen). Nyt kaivaja lähtee pois ja kysyjä alkaa meikkaamaan.
Seuraava henkilö tulee tilaan ja kysyy ”mitä sä teet?” jne. jne.

9+
ryhmän toiminta
improvisaatio

Minä olen puu

Sulje

Osallistujat tulevat yksi kerrallaan tilaan, esimerkiksi ringin tai puoliympyrän keskelle vapaassa järjestyksessä tai annetuin vuoroin. Kukin ottaa vuorollaan jonkin asennon ja kertoo mitä esittää (”olen puu”). Kuvaan myöhemmin asettuvien on hyvä pyrkiä siihen, että heidän patsaansa liittyy jollain tavalla aiempaan kuvaan täydentäen sitä (“olen orava puussa”). Viimeiseksi jäänyt “katsoja” saa nimetä kuvan, ja tämän jälkeen valita jonkin kuvan osan joka jää ja josta rakennetaan uusi kuva uudessa kontekstissa. Toinen vaihtoehto on, että kuva tyhjennetään joka kerta ja luodaan aina uusi kuva mistä tahansa.

Variaatio 1
Kuva laitetaan liikkeelle, jolloin kuvassa olevat elementit alkavat toimia, äännellä ja liikkua.

Variaatio 2
Ohjaaja kysyy kuvan eri elementeiltä ajatusääniä, “jos tämä esine/henkilö/asia puhuisi mitä se
sanoisi juuri nyt kuvan ottohetkellä”.

9+
ryhmän toiminta
improvisaatio

Minä tarvitsen

Sulje
Placeholder image

Assosiaatioharjoitus. Istutaan ringissä. Tavoitteena on keksiä kolme asiaa, jotka liittyvät jotenkin
toisiinsa. Vuoro alkaa sanoilla ”Minä tarvitsen…” esim. ”Minä tarvitsen kesän, kauniin sään ja
piknik-viltin.” Seuraava vuorossa oleva ottaa viimeisen elementin oman kokonaisuutensa
ensimmäiseksi ja keksii kaksi lisää. Esim. ”Minä tarvitsen piknik-viltin, vappupäivän ja simaa”.

9+
ryhmän toiminta
improvisaatio

Assosiaatiorinki

Sulje
Placeholder image

Assosiaatio- ja kontaktiharjoitus. Osallistujat ovat ringissä. Pelaaja sanoo seuraavalle henkilölle
sanan, joka tulee ensimmäisenä hänen mieleensä. Vastaanottaja toistaa sanan ja sanoo
seuraavalle ensimmäisen sanan, joka edellisestä tulee hänen mieleensä jne. jne. Jos harjoitus
tehdään ringissä yhteisessä tilassa, on sanan sanomiseen hyvä yhdistää katsekontakti.

9+
ryhmän toiminta
improvisaatio

Hedelmäsalaatti

Sulje
Placeholder image

Ryhmäytymis- ja tutustumisharjoitus.

Muodostetaan tuoleista piiri. Tuoleja on yksi vähemmän, kuin osallistujia. Yksi seisoo piirin keskellä, muut istuvat tuoleilla. Piirin keskellä oleva osallistuja esittää väitteen, joka on hänen kohdallaan tosi, esim. “Pidän salmiakista”. Kaikki ne, jotka pitävät salmiakista, vaihtavat paikkaa. Taas yksi henkilö jää ilman tuolia keskelle. On hänen vuoronsa esittää väite jne. jne. Keskellä oleva henkilö voi sanoa “hedelmäsalaatti”, mikäli ei keksi mitään sanottavaa. Tällöin kaikkien on vaihdettava paikkaa.

9+
ryhmän toiminta
tutustuminen

Zip-zap-zup

Sulje

Kontaktiharjoitus, johon voi ottaa myöhemmin myös nimet mukaan. Osallistujat asettuvat piiriin.
Piirissä joku osoittaa toista, katsoo silmiin, sanoo zip ja lähettää käsiliikkeellä vuoron eteenpäin.
Vuoro siirtyy seuraavalle ja hän laittaa sen eteenpäin samalla tavalla sanomalla zap, seuraava
tekee samoin sanoilla zup, sitten uudestaan zip jne. Zip-Zap-Zupin tilalla voi käyttää myöhemmin
myös ryhmäläisten nimiä, jolloin sanotaan aina sen henkilön nimi, jolle on vuoron lähettämässä.

9+
ryhmän toiminta

Nimenvaihto

Sulje

Kaikki kulkevat ristiin rastiin tilassa. Kun kohtaat toisen, pysähdy ja tervehdi. Molemmat kertovat
nimensä ja nimet (maagisesti!) vaihtuvat. Jos minä (Jukka) kohtaan Minnan, tulee minusta Minna
ja Minnasta Jukka jne. jne. Jos saat oman nimesi takaisin, pääset pelistä pois. Muistathan mainita,
että tässäkään tehtävässä oleellista ei ole suoriutua täydellisesti. Kuuntele kohtaamiasi ihmisiä.
Jos nimi unohtuu, tartu siihen, jonka muistelit sen olevan.

Huom.! Harjoite voi olla haastava pienille lapsille keskittymisen vaatimuksen vuoksi.

9+
ryhmän toiminta
nimileikki
tutustuminen

Nimipallo

Sulje

Nimi- ja kontaktiharjoitus. Osallistujat asettuvat piiriin. Pelin tavoitteena on heittää palloa piirissä
osallistujalta toiselle mahdollisimman helpoin heitoin. Ennen heittoa on varmistuttava siitä, että
vastaanottaja on valmis. Tämä tehdään sanomalla vastaanottajan nimi ja ottamalla katsekontakti.
Kun heittely alkaa sujumaan, voidaan haastetta nostaa ottamalla useampi pallo rinkiin
samanaikaisesti.

9+
ryhmän toiminta
nimileikki
tutustuminen

Väritunnelma

Sulje

Tavoitteet: Tunnelman ja rytmin välittäminen. Kuvaus, editointi, äänimaailma.

Välineet: Kuvausväline ja editointiohjelma
Tehtävän kesto: 120 min
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako:  Parityö, Pienryhmät

Virittäytyminen

Ryhmä valitsee värin, jota haluaa tutkia. Jutellaan ohjaajan johdolla, mitä ajatuksia kyseinen väri herättää, millainen on värin luonne. Esim. nopea/ rauhallinen/ iloinen/ haaveksiva jne.

Tehtävä

1. Ryhmä etsii tilasta / ulkoa valitsemaansa väriä ja kuvaa pätkiä. Saa käyttää haluamansa määrän otoksia, mutta kokonaiskeston on oltava 30 sekuntia.

2. Ryhmä valitsee väri-elokuvalle äänimaiseman. Se voidaan tuottaa joko livenä (ihmisääni+soittimet) tai hakemalla tekijänoikeusvapaat musiikkia tai ääniefektejä netistä. Elokuvalle annetaan nimi, joka kuvaa värin olemusta ja haettua tunnelmaa.

3. Katsotaan työt yhdessä. Kannustetaan oppilaita tekemään töistä positiivisia havaintoja. Mikä kussakin työssä toimi erityisen hyvin? Entä mikä yllätti?

Tehtävän tekijät: Eeva ja Paula

9+
kuvaus
leikkaus
rytmi
tunnelma
tunteet

Elokuvan lähiluku pienryhmissä

Sulje

Tavoitteet: Harjoitellaan elokuvan lähilukua

Välineet: Tietokone ja verkkoyhteys
Tehtävän kesto: 30 min
Ikätaso: 12+
Ryhmäjako:  Yksilötyö, Parityö, Pienryhmät

Lähiluvussa elokuva puretaan osiin, joiden teknisiä ja kerronnallisia ratkaisuja tarkastellaan yksityiskohtaisesti.

Tehtävässä katsotaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Elokuvapolun kautta kohtauksia Komisario Palmun erehdys –elokuvasta pienryhmissä ja analysoidaan ne lähiluvun periaatteiden mukaisesti.

Pienryhmät käyvät lähilukunsa tulokset yhdessä läpi. Lopuksi ryhmän tulokset esitellään yhteisesti kaikille. 

Tehtävän on luonut: Koulukino

12+
elokuvan katsominen
lähiluku

Fantasia -lyhytelokuva tekijän silmin

Sulje

Välineet: Lyhytelokuva julkisin esitysoikeuksin
Tehtävän kesto: 30 minuuttia
Ikätaso: 9+
Ryhmäjako: Pienryhmät

Katsokaa Teemu Nikin elokuva Fantasia (2016) Koulukino Suoratoistosta. Tavoitteena on tarkastella elokuvaa tekijyyden näkökulmasta. Jokainen ryhmän jäsen saa yhden työnkuvan, jonka näkökulmasta katsoo elokuvaa: 

 • Näyttelijät 
 • Leikkaaja 
 • Lavastaja 
 • Äänisuunnittelija 
 • Kuvaaja 

Katselun jälkeen katselukokemus puretaan roolin mukaisissa pienryhmissä. Lopuksi kerrotaan koko ryhmälle jokaisen pienryhmän tärkeimmät havainnot.

Huom! Fantasia-elokuvan katsomiseksi teillä täytyy olla tunnukset Koulukino Suoratoistoon. Jos teillä ei ole mahdollisuutta hankkia tunnuksia, voitte hyödyntää tekijälähtöistä katsomista minkö tahansa muunkin ammattimaisesti toteutetun lyhytelokuvan avulla.

9+
elokuvan katsominen
tekijälähtöinen katsominen