menu

EHO

Elokuva­harrastus­ohjaajan työkalupakki

Elokuvan harrastaminen

Koulukinon elokuvaharrastuksessa keskeistä on turvallinen, toimiva ryhmä ja ikätasoiset tehtävät.

Oppiminen tapahtuu parhaiten kannustavassa ympäristössä yhteisten kokemusten ja työskentelyn kautta. Ohjaajan ei tarvitse eikä kannata pyrkiä luennoimaan oppilaille elokuvasta. Katseluesimerkit sekä innostavat ja riittävän yksinkertaiset tehtävät auttavat oppilaita havainnoimaan Ryhmäyttämiseen ja yhdessä toimimisen harjoitteluun kannattaa panostaa jokaisella kerralla.

Ohjaajan velvollisuutena on luoda harrastukselle selkeä rakenne, huolehtia että kaikki pääsevät mukaan ja voivat onnistua tehtävissä. Tehtävät kannattaa Arvoimalla ja kehittämällä ryhmän yhteistyö- ja toiminnanohjauksen taitoja ja noudattamalla toiminnassa keskeisiä periaatteita voidaan ehkäistä monta konfliktitilannetta ennalta. Harrastuksessa pyritään kaikki huomioivaan tilaan, jossa on mahdollisuus olla oma itsensä.

Hyviä käytänteitä

Ryhmän toiminnan tukeminen

Elokuvan tekemiseen liittyviä käytänteitä